Archiwizacja dancyh opiera się na przenoszeniu priorytetowych informacji i plików na inny nośnik.

Archiwizacja danych vs backup – rozwiązania dotyczące przechowywania informacji

Pomiędzy backupem danych a archiwizacją informacji istnieją dość duże różnice. Wielokrotnie spotykamy się jednak z zamiennym używaniem obydwu powyższych terminów.

Backup – bezpieczna kopia danych

Backup oznacza utworzenie kopii bezpieczeństwa danych, które są najważniejsze dla użytkownika. Dzięki odtworzeniu kopii zapasowych możliwe jest odzyskanie oryginalnych plików, które zostały uszkodzone na skutek awarii urządzenia bądź błędu technicznego lub wywołanego niepożądanym działaniem ludzkim.

Automatyzacja w zarządzaniu kopiami bezpieczeństwa

Backupem można objąć wszystkie pliki. Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa odbywa się głównie w ramach systemu operacyjnego oraz jego najważniejszych aplikacji. Optymalnym rozwiązaniem jest automatyczny proces wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych. Dzięki automatyzacji zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia błędu z winy człowieka, np. zapominanie o konieczności wykonania priorytetowej kopii danych. Proces zarządzania kopiami bezpieczeństwa powinien przebiegać w tle pracy komputera, dzięki czemu nie będzie odczuwalny i uciążliwy dla użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa warto pamięć, aby kopia zapasowa znajdowała się w całości na innym nośniku niż dane oryginalne.

Archiwizacja danych – przetwarzanie i przenoszenie informacji

Archiwizacja w przeciwieństwie do backupu nie polega na kopiowaniu danych. Opiera się na przenoszeniu priorytetowych dla użytkownika informacji na inny nośnik. Proces ten dotyczy przede wszystkim rzadko przetwarzanych plików. Dostęp do przenoszonych danych zostaje ograniczony – odtworzenie możliwe jest jedynie w przypadku posiadania stosownych upoważnień.

Dane są przenoszone i katalogowane w różnych obszarach zapisywanych na nośniku. Czas dostępu do plików jest zróżnicowany. Zostaje uzależniony od ich rodzaju i potrzeb użytkowników. Nośniki służące do archiwizacji są zazwyczaj wolniejsze od tradycyjnych, ale jednocześnie tańsze i bardziej wytrzymałe.

Warto zapamiętać, aby dane archiwizowane podlegały procesowi backupu. Uchronione zostaną w ten sposób przed potencjalnymi błędami systemowymi czy czynnikami zewnętrznymi.