Bezpieczeństwo

Jak klasyfikować i reagować na alerty bezpieczeństwa, aby odpierać ataki hakerskie?

Jak klasyfikować i reagować na alerty bezpieczeństwa, aby odpierać ataki hakerskie?

Do utraty danych może dojść z wielu powodów. Awaria techniczna, błąd ludzki, niesprawne działanie serwera, niewykonanie kopii zapasowych – to tylko przykłady. Jednym z najczęściej wskazywanych zagrożeń jest dokonanie ataku hakerskiego na zasoby firmowe. Dlatego już na etapie projektowania polityk bezpieczeństwa należy zadbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej. Tworzy się w tym celu zasady alternatywnego reagowania na nieprawidłowości (tzw. alerty bezpieczeństwa) oraz sposoby informowania odpowiedzialnych osób o spadku wydajności działania całego systemu informatycznego.

Na czym opiera się klasyfikacja alertów o wykrytym zagrożeniu?

Do wyznaczonych osób trafiają wezwania o konieczności podjęcia działania w celu usunięcia zagrożenia lub zminimalizowania zaistniałych skutków. Poziomów klasyfikacji zagrożenia można być naprawdę wiele. Przeważnie stosuje się od 3 do 5 alertów, które definiują ryzyko jako mało istotne, umiarkowane lub stanowiące istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy. Odnoszą się one do poziomu wydajności działania oprogramowania, aplikacji biznesowych (webowych, desktopowych czy mobilnych) oraz urządzeń sieciowych. Specjalista dzięki informacji otrzymanej drogą e-mailową lub SMS-ową dokładnie wie, dlaczego ma podjąć reakcję, w oparciu o jaki alert bezpieczeństwa i w jakim obszarze. To samo tyczy się sytuacji, jeśli zewnętrzna firma odpowiada za administrację siecią IT. W oparciu o zawarty w umowie czas reakcji wyznaczony specjalista podejmuje działanie, aby zapobiec szkodliwym skutkom ataku.

Monitorowanie poprawności działania infrastruktury IT w celu wykrywania problemów

Zgłoszenie informacji o zagrożeniu opiera się na śledzeniu współczynników oceniających poprawność działania komponentów infrastruktury IT oraz ich odchyleń od normy. Jeśli dojdzie do istotnego spadku parametru, np. braku miejsca na dysku czy gwałtownego obniżenia pracy procesora, automatycznie następuje wysłanie wezwania do reakcji. System określa poziomu alertu bezpieczeństwa i kwalifikuje go do jednej z zaplanowanych grup reakcji. Działa tym skuteczniej, im więcej istnieje kanałów do komunikowania się, tzn. że specjalista może dowiedzieć się o zagrożeniu poprzez otrzymanie wiadomości głosowej czy wiadomości na chacie, przypisanie ticketu w systemu zgłoszeniowym, itd. Ogromną pomocą okazują się wykresy określające wydajność działania systemu, udokumentowana historia wykrytych błędów i raporty z realizowanych działań w stosunku do konkretnych wadliwie działających usług informatycznych. Dzięki nim informatyk zyskuje większą pewność co do skali problemu i może określić zakres niezbędnych czynności do wykonania.

Wezwanie do działania przy użyciu alertu bezpieczeństwa a kompetencje pracowników

Nie jest łatwo zarządzać ryzykiem – zwłaszcza w dużym przedsiębiorstwie. Do tego zadania konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu używanych technologii, kompetencji do ich obsługi oraz doświadczenia. Aby zapobiec naruszeniom danych biznesowych, przedsiębiorstwa współpracują z zewnętrznymi firmami, które odpowiadają kompleksowo za nadzór nad poziomem ich bezpieczeństwa. Coraz częściej decydują się również na oprogramowanie do weryfikacji poziomu zagrożenia, które przypisuje alerty do wykrytego poziomu zagrożenia. W ten sposób firma jest na bieżąco z informacjami o poziomie działania systemów i usług informatycznych. Jednocześnie dowiaduje się, jakie obszary wymagają poprawy.

W zakresie doboru rozwiązań do monitorowania poziomu zagrożeń lub wprowadzenia usług bezpieczeństwa IT, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Więcej informacji znajdziecie w ofercie.