Bezpieczeństwo

Kilka słów o zarządzaniu ryzykiem w sposób profesjonalny

Kilka słów o zarządzaniu ryzykiem w sposób profesjonalny

Stosujemy się do tzw. ram cyberbezpieczeństwa, które spełniają 5 funkcji: wykrywanie zagrożeń, ich identyfikację, rejestrację, analizę oraz klasyfikację w celu podjęcia odpowiednich działań do ich usunięcia. Wymienione działania to standard zarządzania bezpieczeństwem w firmach, który zapewnia podjęcie szybkiej reakcji na potencjalne lub wykryte zagrożenia w systemie bezpieczeństwa.

W celu zweryfikowania poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej firmy określa się następujące elementy:

częstotliwość aktualizowania oprogramowania i aplikacji biznesowych,

aktualność oprogramowania antywirusowego,

adekwatność zastosowanych zabezpieczeń w systemie kontroli dostępu.

Wymienione komponenty bezpieczeństwa są weryfikowane m.in. podczas audytu informatycznego z zakresu bezpieczeństwa. Specjaliści odwzorowują procesy obecnie zachodzące w firmie i określają schemat realizacji procesów, który powinien być zgodny z wymogami bezpieczeństwa. W oparciu o przeprowadzone testy bezpieczeństwa identyfikują elementy, które mogą ulec osłabieniu i są szczególnie narażone na szkodliwe działanie hakerów. Wśród nich wymienia się systemy do obsługi procesów biznesowych działające na otwartych kodach źródłowych czy korzystanie z niezabezpieczonych aplikacji oraz stron internetowych. Po omówieniu stanu funkcjonowania systemu informatycznego są zaś rekomendowane rozwiązania pozwalająca na sprawne i bezpieczne zarządzanie ryzykiem biznesowym.

Dostawcy usług informatycznych są zobowiązani do zarządzania ryzykiem według międzynarodowych standardów bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo klientów przede wszystkim – to przewodnie hasło działań podejmowanych przez informatyków na rzecz obsługiwanych firm. Usługi informatyczne są świadczone według najlepszych praktyk i w zgodzie z wytycznymi zawartymi w umowie z klientem na wdrożenie jednorazowej usługi lub realizowanie usług cyklicznie w ramach abonamentu.

Zarządzanie ryzykiem odnosi się do następujących aspektów:

  • Dostarczanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych, tj. zapory ochronne firewall czy systemy IDS/IPS.
  • Określenie działań do podjęcia w przypadku wystąpienia incydentu w oparciu o możliwe stopnie ryzyka.
  • Prowadzenie monitoringu działania komponentów infrastruktury informatycznej, tj. sieci, serwery, systemy, oprogramowanie w celu zachowania ciągłości działania.
  • Przeprowadzanie cyklicznie testów bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Niezbędne jest również ciągłe poszerzanie wiedzy z zakresu nowych technologii. Zarządzanie ryzykiem wymaga wiedzy o możliwych zagrożeniach skierowanych na system informatyczny. Dlatego tak ważne jest nabywanie kompetencji cyfrowych i śledzenie najnowszych informacji rynkowych, aby odpowiadać na istniejące lub mogące wystąpić ryzyko biznesowe.