Administracja wirtualizacją

Administracja wirtualizacją to jeden ze sposobów na zoptymalizowanie prac w ramach infrastruktury IT w firmie oraz obniżenie stałych kosztów. Jako doświadczeni i wyszkoleni eksperci w temacie wirtualizacji, oprócz wdrożenia platformy wirtualnej, oferujemy również objęcie opieką już istniejące platformy.

Aby ułatwić klientowi dostęp do całego spektrum możliwości, jakie daje wirtualizacja serwerów, zajmujemy się zarządzaniem systemami wirtualnymi.

Wirtualizacja systemów informatycznych i serwerów w firmie

Mamy na względzie funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów informatycznych naszych klientów. W ramach świadczonej obsługi IT dla firm, zarządzamy kopiami bezpieczeństwa.

W ramach administracji systemami wirtualnymi dokonujemy przeglądy logów. Poszukujemy w nich potencjalnych zagrożeń, które mogą zakłócić stabilność i ciągłość działania systemów IT.

Ponadto pilnujemy aktualności hipernadzorców (ang. hypervisor), tj. oprogramowania odpowiedzialnego za proces wirtualizacji zasobów sprzętowych.

Administracja wirtualizacją to kompleksowa obsługa informatyczna nad wdrożoną w firmie platformą wirtualną.

Usługa administracji wirtualizacją zawiera:

  • Dobór oprogramowania według potrzeb firmy, m.in. WMware, Xen, KVM, Hyper-V, itd.
  • Zakup oprogramowania do wirtualizacji.
  • Instalację i konfigurację wybranego systemu wirtualizacji na serwerze.
  • Konfigurację urządzeń w firmie.
  • Zintegrowanie maszyny wirtualnej ze sprzętem służbowym.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych między systemami.
  • Wprowadzenie opcji uruchamiania systemu operacyjnego dla gości firmowych w izolowanym środowisku.
  • Szybką reakcję działu IT w przypadku uruchomienia maszyny wirtualnej na dedykowanych urządzeniach.
  • Monitorowanie sprawności, wydajności i szybkości działania platformy wirtualnej.
  • Testowanie nowych aplikacji firmowych w bezpiecznym środowisku.