Jesteś zainteresowany, lub masz pytanie?

Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT

Oferujemy kompleksową obługę informatyczną, która opiera się na zarządzaniu sieciami, serwerami i aplikacjami biznesowymi znajdującymi się w obrębie infrastruktury firmy. Optymalizujemy koszty IT poprzez usprawnienie działania systemów IT (co umożliwia nam prowadzenie analizy IT), zwiększenie zakresu ochrony informatycznej oraz bieżącą obsługę sprzętu informatycznego. Obejmujemy nadzorem informatycznym systemy i sieci naszych Klientów, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej oraz bezpieczeństwo systemów IT. Każdego Klienta obsługuje dedykowany specjalista posiadający doświadczenie obsłudze informatycznej.
Oprócz sprawowania opieki informatycznej nad obszarami wybranymi przez Klienta, jako firma informatyczna z wieloletnim doświadczeniem oferujemy również kompleksowy outsourcing IT dla firm, czyli zapewnienie pełnej obsługi informatycznej nad całą infrastrukturą informatyczną. Świadczymy usługi kompleksowego projektowania – zajmujemy się konfiguracją oprogramowania, gwarantujemy wsparcie techniczne, pomagamy przy administracji stacjami roboczymi i zarządzamy nadawaniem uprawnień. Oferujemy również wdrażanie sieci informatycznych, zapewniając odpowiedni poziom profesjonalnej obsługi i prowadząc monitoring infrastruktury IT.

Informatyczna obsługa serwisowa to objęcie firmy opieką informatyczną – w ramach kompleksowej obsługi oferujemy projektowanie systemu sieci, wdrażamy infrastrukturę informatyczną, zapewniamy stały kontakt z działem informatycznym, cyklicznie prowadzimy analizy IT, wpływając na poprawne funkcjonowanie całej infrastruktury firmy. Współpraca z naszym działem informatycznym przebiega w myśl zasady, że optymalizujemy koszty IT oraz dążymy do zwiększenia zakresu ochrony informatycznej.

Zapewniamy profesjonalną opiekę nad systemami IT i sieciami w ramach outsourcingu IT

Powierzając naszym specjalistom opiekę informatyczną nad infrastrukturą IT, wprowadzisz w Twojej firmie usługi informatyczne od wykwalifikowanych dostawców IT. Zyskasz również pewność, że wszystkie prace dotyczące sieci i stacji roboczych będą prawidłowo wykonywane – ich działanie będzie weryfikowane i na bieżąco aktualizowane. Unikniesz problemów informatycznych i zapewnisz poprawność działania i wysoki poziom ochrony zasobów informatycznych firmy. Omówisz każdy problem z naszym działem informatycznym. Zyskasz również gwarancję reakcji, którą zapewniamy w umowie SLA. W przypadku wystąpienia awarii lub problemów reagujemy w terminie uzgodnionym w umowie na outsourcing IT.
Outsourcing usług informatycznych obejmuje zakres usług IT, które wspólnie ustalimy i zawrzemy w umowie na wsparcie informatyczne firmy. Wspólnie wynaczymy cele, np. że optymalizujemy koszty IT wskutek wdrożenia usługi nadzoru IT czy wykonujemy usługi informatyczne jednorazowo lub w wyznaczonym okresie czasu.
Gwarantujemy stały kontakt między działem informatycznym a naszymi Klientami, dla których realizujemy usługi outsourcingu informatycznego.
 • Przyjmujemy zgłoszenia przez nowoczesny system zgłoszeniowy, a także e-mailowo oraz telefonicznie.
 • Rozwiązujemy problemy techniczne zdalnie lub w siedzibie Klienta.
 • Zapewniamy stały kontakt z naszym działem informatycznym.
 • Zapewniamy sprawność i ciągłość działania biznesowego, postępując zgodnie z RODO, metodologią Agile i ITIL oraz standardem ISO 27001.
 • Monitorujemy poziom wydajności działania systemów informatycznych.
 • Oferujemy wdrażanie sieci informatycznych, zapewniając odpowiedni rozwój całej infrastruktury IT.
 • Wdrażamy niezbędny sprzęt do zarządzania systemami komputerowymi oraz aplikacje usprawniające działanie rozwiązań informatycznych.
 • Dostosowujemy pod wymogi Klienta sieć informatyczną oraz zakres jej działania.
 • W przypadku wykorzystania abonamentu, oferujemy doraźną pomoc lub proponujemy rozszerzenie abonamentu w celu zwiększenia godzin na pomoc informatyczną. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi bez względu na rodzaj zawieranej umowy.
 • Wykorzystujemy kalkulator usług informatycznych do przygotowania indywidualnej wyceny dla Klienta, m.in. na wdrożenie systemu informatycznego, wykonanie audytu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej czy prowadzenie bieżącej obsługi IT.

Optymalizujemy koszty IT dzięki wdrożeniu systemu informatycznego. Jak wykorzystujemy w tym celu kalkulator outsourcingu IT?

Rekomendujemy rozwiązania IT najwyższej jakości niwelujące koszt utrzymania infrastruktury IT i zapewniające poprawne funkcjonowanie systemów i sieci IT. Kalkulator usług informatycznych pomaga naszemu działu IT w tym zadaniu – podczas przygotowywania wyceny dla Klienta oraz przeprowadzania analizy IT. Wykonujemy wdrożenia w oparciu o technologie najwyższej generacji, aby zapewnić jak najlepszy poziom obsługi IT firmy. Wdrażamy niezbędny sprzęt i oprogramowanie, dostosowując technologie do branży i potrzeb Klienta. Kompleksowe rozwiązania informatyczne dają większą szansę na rozwój infrastruktury IT oraz przyspieszenie pracy firmy Klienta. Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia IT pozwala nam sprawnie zarządzać udostępnianymi zasobami i zapewnić jak najwyższy poziom ochrony IT systemom i sieciom informatycznym. Nasi specjaliści wycenią, ile będzie kosztować obsługa IT. Świadczymy usługi kompleksowego projektowania infrastruktury informatycznej i przeprowadzamy wdrożenia sieci IT w odpowiedzi na informatyczne potrzeby firmy. Coraz więcej usług wykonujemy dzięki rozwiązaniom chmurowym, do których jest łatwy dostęp, a serwisowa obsługa informatyczna zagwarantowana ze strony hostingodawców. W ramach kompleksowej obsługi oferujemy przygotowanie projektów IT i wdrażanie sieci informatycznych, zapewniając odpowiedni projekt to potrzeb firmy, tj. zasoby niwelujące koszt utrzymania zasobów zewnętrznych.

Administracja serwerami to jeden z obszarów obsługi informatycznej dla firm. W ramach kompleksowej obsługi informatycznej zapewniamy:

 • Przeprowadzanie analizy IT i zarządzanie sieciami oraz systemami informatycznymi.
 • Tworzenie, odtwarzanie oraz weryfikację kopii bezpieczeństwa.
 • Monitorowanie poprawności działania urządzeń w ramach sieci teleinformatycznej oraz usuwanie usterek technicznych i błędów.
 • Przetwarzanie danych firmy dzięki rozwiązaniom chmurowym.
 • Kontrolowanie wydajności działania – dbamy o poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego, procesorów, serwerów, itd.
 • Wykonywanie aktualizacji systemowych.
 • Sprawdzanie logów z baz danych.
 • Nadzór nad utrzymaniem bezpieczeństwa firmy – dostosowanie zakresu ochrony informatycznej danych firmy do wykrytych zagrożeń oraz rodzaju prowadzonej działalności.
Zapewnienie kompleksowej obsługi w ramach outsourcingu informatycznego stanowi potwierdzenie, że wdrażamy infrastrukturę informatyczną według najlepszych praktyk i z dbałość o poprawne funkcjonowanie infrastruktury Klienta. Mając na uwadze rozwój i osiąganie zysków przez Klienta, wprowadzamy rozwiązania niwelujące koszt utrzymania zasobów informatycznych.
Dla każdego Klienta przygotowujemy szczegółowy raport ze zrealizowanych usług informatycznych. Wskazujemy, jakie działania uwzględnione w abonamencie w ramach outsourcingu IT zostały zrealizowane w ciągu tygodnia, miesiąca lub kwartału, jakie dostrzegliśmy problemy oraz jak sobie z nimi poradziliśmy. Opieka informatyczna to nie tylko reagowanie na zaistniałe problemy. Traktujemy ją jako oferowanie wsparcia IT ze strony naszych specjalistów na każdym kroku. Sugerujemy wprowadzanie zmian w ramach infrastruktury IT, np. zakup sprzętu najnowszej generacji, rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego czy zmianę metod nadzoru nad siecią informatyczną i sprzętem firmowym. Wszystkie wymienione metody to rozwiązania niwelujące koszt utrzymania systemów i sieci IT. Dzięki rozwiązaniom chmurowym dajemy firmom możliwość usprawnienia i przyspieszenia procesów biznesowych. W oparciu o licencjonowane programy wdrażamy infrastrukturę informatyczną dla firm. Dobranie przez naszą firmę IT usług informatycznych ma doprowadzić do zwiększenia wydajności i kalkulacji kosztów IT.
Dostarczamy usługi outsourcingu IT, w ramach których oferujemy firmie usługi informatyczne, które dobieramy do wykrytych potrzeb infrastruktury informatycznej Klienta. Wdrażamy niezbędny sprzęt, w oparciu o który wdrażamy infrastrukturę informatyczną. Dbamy o poprawne funkcjonowanie infrastruktury oraz wykonujemy usługi informatyczne dedykowane, dzięki czemu optymalizujemy koszty IT. Dobieramy rozwiązania IT niwelujące koszt utrzymania i wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa całej firmy. Dążąc do zapewnienia kompleksowej obsługi, oferujemy możliwość dostosowania usług informatycznych do metod zarządzania preferowanych przez firmę.
Kompleksowa obsługa informatyczna - Opieka informatyczna

Profesjonalna opieka informatyczna nad siecią komputerową – zapewnienie kompleksowej obsługi dla firm od Virtline

Obsługa informatyczna firm obejmuje szereg działań ukierunkowanych na rozwój Twojej firmy przy użyciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Do wyboru są dwie możliwości działania ze strony firmy informatycznej, które zapewniają profesjonalne i poprawne funkcjonowanie procesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa.
 1. Helpdesk IT– wsparcie dla użytkownika końcowego, czyli sprawowanie obsługi informatycznej nad stacjami roboczymi, urządzeniami peryferyjnymi (drukarkami, routerami, switchami, itd.) oraz urządzeniami mobilnymi.
 2. Kompleksowa administracja IT – profesjonalna, stała opieka informatyczna nad zarządzaniem całą infrastrukturą IT, czyli sieciami, serwerami i systemami informatycznymi. Zajmujemy się projektowaniem, wdrożeniem, utrzymaniem oraz udoskonalaniem elementów infrastruktury informatycznej firmy – zgodnie z potrzebami Klienta.
Obsługa informatyczna firm świadczona przez zespół Virtline to szereg możliwości, które wpływają na poprawne funkcjonowanie całej infrastruktury IT. Tylko od Klienta zależy, jakie usługi zapewni jego abonament i jak szeroko obsługa informatyczna firm obejmuje jego przedsiębiorstwo. Nasi eksperci zrobią wszystko, aby spełnić oczekiwania Klienta oraz zapewnić jak najwyższy poziom wydajności i bezpieczeństwa działania serwerów, systemów, sieci oraz urządzeń peryferyjnych.
Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jakich obszarach zapewniamy opiekę informatyczną, dla jakich firm wdrażamy infrastrukturę informatyczną oraz jak świadczymy usługi kompleksowego projektowania oraz ochrony danych firmy.

https://www.virtline.com/outsourcing-it/administracja-siecia-it/

Jesteś zainteresowany, lub masz pytanie?