Wdrożenia VPN

Nasze usługi wdrożenia VPN oferują firmom bezpieczne, szyfrowane połączenia do zdalnego dostępu do firmowych zasobów, zapewniając ochronę danych w transmisji internetowej. Idealne rozwiązanie dla organizacji pragnących zwiększyć mobilność i bezpieczeństwo pracy zdalnej.

Wdrożenie VPN

Wirtualna sieć prywatna nazywana jest powszechnie VPN, Zapewnia prowadzenie bezpiecznej komunikacji w przedsiębiorstwie dzięki zaszyfrowaniu przetwarzanych danych. Usługa wdrożenie VPN zapewnienia firmie bezpieczne „okna na świat”.

Poprawnie zabezpieczona wewnętrzna sieć firmowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. VPN chroni przetwarzane dane w sieci przed potencjalnymi atakami hakerskimi i nieuprawnionym dostępem do infrastruktury przedsiębiorstwa.

Wdrożenie VPN w firmie

Aby zagwarantować firmie jak najwyższy stopień bezpieczeństwa informacji, przydatnym rozwiązaniem okazuje się posiadanie bezpiecznego kanału komunikacji, na który pozwala połączenie VPN.

Określane jest mianem „bezpiecznego tunelu w sieci”, który umożliwia organizacji prowadzić zaszyfrowaną komunikację podczas użytkowania usług sieciowych.

Jesteśmy w stanie zaprojektować sieć dla firmy, zainstalować niezbędne urządzenia, skonfigurować ustawienia do sprawnego działania systemu VPN, a także zapewnić stałe wsparcie techniczne.

Wdrażając systemy VPN, opieramy się na rozwiązaniach komercyjnych Cisco lub open source, takich jak: IPsec, SoftEther czy OpenVPN.

Zastosowanie VPN w ramach infrastruktury sieciowej firmy oznacza:

Prowadzenie szyfrowanej komunikacji w sieci

Uzyskanie bezpiecznego połączenia w trakcie użytkowania Internetu i prowadzenia komunikacji między użytkownikami

Zapewnienie silnej ochrony przed wyciekami lub kradzieżą danych

Monitorowanie w czasie rzeczywistym potencjalnych zagrożeń.

Wdrożenie VPN w sieci firmowej pozwala pracownikom wykonywać poszczególne czynności zdalnie dzięki połączeniu się wirtualnie z siecią. Okazuje się przydatna zwłaszcza podczas podróży służbowych oraz pracy pomiędzy zespołami z różnych oddziałów firmy.