Bezpieczeństwo

Usługi chmurowe, czyli jak wygląda sytuacja polskich przedsiębiorstw na tle Europy?

Usługi chmurowe, czyli jak wygląda sytuacja polskich przedsiębiorstw na tle Europy?

Usługi chmurowe stanowią 5% rynku informatycznego w Polsce. Choć stosunek do pozostałych inwestycji w nowoczesne technologie cyfrowe jest niewielki, to popularność chmury rośnie i co roku przybywa 25% więcej użytkowników aktywnie korzystających z platformy chmurowej.

Z chmury w Polsce korzysta około 25% zarejestrowanych przedsiębiorstw

Wypadamy słabo w statystykach w porównaniu do państw na zachodzie Europy, gdzie chmury używa min. 75% przedsiębiorstw na dany kraj.  Według przewidywań tendencja wzrostowa w wykorzystywaniu platformy chmurowej do działań biznesowych będzie silnie zauważalna już w 2025 r. Zwłaszcza do takich procesów jak: zarządzanie skrzynką e-mailową, utrzymanie sklepu internetowego oraz programowanie.

Obecność dostawców chmury w ośrodkach lokalnych zwiększa zainteresowanie chmurą

Obecność hostingodawców usług chmurowych na rynku polskim sprzyja zwiększeniu świadomości o zastosowaniu nowoczesnych technologii w biznesie. Przekłada się również na  wzrost zainteresowania przejściem do chmury. Zwłaszcza tych firm, które stawiają na bezpieczeństwo przetwarzania danych i ich wysoką dostępność.

Hostingodawcy zapewniają budynek serwerowni w celu przetwarzania ogromnej ilości danych. Dbają o wysoki poziom łączności i przepustowości danych. Dodatkowo usługi chmurowe są na bieżąco aktualizowane i usprawnianie w celu podniesienia ich jakości. Jednocześnie przedsiębiorcy, w zależności od wybranego pakietu usługi chmurowej, otrzymują dostęp do profesjonalnych narzędzi do zarządzania biznesem.

Dlaczego przedsiębiorstwa inwestują w usługi chmurowe?

  • Ze względu na wzrost kosztów utrzymania własnego centrum danych (serwerowni).
  • Chcą zyskać dostęp do nowych funkcjonalności i platform umożliwiających rozwój oprogramowania biznesowego.
  • Wykazują zapotrzebowanie na większą moc obliczeniową.
  • Wybierają model elastycznego zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Otrzymują możliwość gromadzenia i przetwarzania dużej ilości danych w czasie rzeczywistym.
  • Chcą zaangażować do pracy osoby z różnych lokalizacji.
  • Utrzymanie infrastruktury chmurowej i zarządzanie nią należy do zadań hostingodawcy, więc firma nie ma konieczności prowadzenia samodzielnych działań związanych z zabezpieczaniem chmury.

Przechodzeniu do chmury sprzyja również zasada pay-per-use, czyli płatność za faktyczne zużycie danych w chmurze. Abonament przybiera formę rozliczenia za miejsce niezbędne do przetwarzania i składowania danych w formie elektronicznej. Opieka informatyczna jest zaś zapewniana na bieżąco. Przybiera formę wsparcia technicznego na wypadek pojawienia się błędów lub celem udzielenia pomocy w migracji danych do chmury czy wprowadzeniu innych usług w ramach platformy chmurowej.

Firmy przechodzą do chmury głównie z powodu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa

Dążą do utrzymania skalowalności biznesu i uzyskania dostępu do danych bez względu na lokalizację. Jako eksperci w dziedziny bezpieczeństwa, chętnie doradzimy w wyborze pakietu platformy chmurowej, zajmiemy się migracją i kompleksowym zarządzaniem usługami chmurowymi. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.