Wirtualizacja

Wirtualizacja od Virtline to proces tworzenia wirtualnych wersji zasobów IT, takich jak serwery, sieci i urządzenia pamięci masowej, co pozwala na lepsze wykorzystanie sprzętu, zwiększenie efektywności i elastyczności operacyjnej oraz obniżenie kosztów.

Zarządzanie systemami wirtualnymi

Wirtualizacja pozwala na stworzenie na jednym serwerze fizycznym wielu serwerów wirtualnych. Wystarczy zakupić jedną maszynę, aby móc pracować efektywnie nawet na kilku serwerach, np. serwerze poczty, serwerze www czy serwerze plików. Użytkownicy mogą swobodnie przełączać się pomiędzy posiadanymi systemami, m.in. przejść z systemu Windows na system Linux, czy z platformy służbowej na platformę prywatną.

Oszczędzamy pieniądze na sprzęt i optymalizujemy wykorzystanie posiadanego urządzenia. Dodatkowa usługa kompleksowej migracji istniejących środowisk fizycznych na platformę wirtualną pozwala zwirtualizować już istniejące systemy celem poprawy ich wydajności i usprawnienia procesu zarządzania i administracji.

Wdrożenie wirtualizacji

Jako wyszkoleni i doświadczeni eksperci w dziedzinie wirtualizacji oferujemy wdrożenia wszystkich popularnych systemów do wirtualizacji. Wśród nich możemy wymienić:

VMware

VSphere

Hyper-V

Proxmox

Kvm

Xen

Wirtualizacja serwerów zapewnia szereg korzyści firmie, która zdecyduje się na wdrożenie wirtualnej platformy:

Optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych.

Mniejsza ilość fizycznego sprzętu. Wirtualizacja przyczynia się do mniejszego zużycia energii i ograniczenia wydatków finansowych przeznaczonych na zakup służbowego sprzętu, m.in. nowych laptopów.

Bezpieczeństwo – łatwość wykonywania kopii bezpieczeństwa, sprawne zarządzanie uprawnieniami dostępu, zapewnienie izolacji między systemami wirtualnymi.

Ciągłość działania systemów – łatwość przełączania pomiędzy systemami informatycznymi.

Wysoki poziom bezpieczeństwa podczas testowania nowych systemów i aktualizacji. Firma może błyskawicznie tworzyć i usuwać wirtualne systemy, a także testować aplikacje czy inne usługi w bezpiecznym środowisku. Bez zamartwiania się, że pewna część danych zostanie utracona w wyniku podjętych działań.