Według analityków sieci nowe technologie będą w coraz szybszym tempie rozwijać się. Obszar innowacji dotyczy zarówno aplikacji mobilnych, jak i udoskonalonego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

Specjaliści IT wymieniają 3 najważniejsze tendencje, które wydarzą się w najbliższych miesiącach:

1. Postępujący wzrost IoT.

Zwiększy się ilość urządzeń, które obsługują sieci IoT oraz wielkość nakładów przeznaczonych na jej rozwój. Roczny wskaźnik tworzonych połączeń wzrośnie nawet o 30 %.

Kwota inwestycji całego przemysłu na usprawnienie sieci IT osiągnie około 1 bilion USD.

2. Znaczące zwiększenie bezpieczeństwa w sieci.

Coraz większa liczba urządzeń IoT oznacza wzrost potencjalnych ataków hakerskich.

Specjaliści ds. zabezpieczeń informatycznych będą mieli za zadanie jeszcze bardziej wzmocnić bariery ochronne i zapobiegać powstawaniu luk.

3. Technologia 5G przyczyni się do szybkiego rozwoju Internetu rzeczy.

Wdrożenie sieci 5G oznacza większe prędkości i lepszą przepustowość danych. Wpływa zwłaszcza na rozwój aplikacji IoT, które swym zasięgiem obejmują obszary: robotykę, automatyzację, sztuczną inteligencję oraz wirtualną rzeczywistość.

Najbliższe miesiące szykują się dość intensywne dla specjalistów ds. zabezpieczeń IT. Informatycy staną przed wyzwaniem dostosowania sprzętu i oprogramowania do najnowszych rozwiązań IoT.

Warto na bieżąco obserwować zmiany wprowadzane w obrębie najnowszych technologii. Szczególną uwagę zalecamy zwłaszcza firmom, które posiadają rozbudowaną infrastrukturę IT.

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w firmie

Specjalizując się w bezpieczeństwie IT, jesteśmy świadomi szybkości przemian i konieczności udoskonalania zabezpieczeń informatycznych.

Współpraca z profesjonalnymi producentami oprogramowania, doświadczenie we wdrożeniach zapór ochronnych oraz stałe pogłębianie wiedzy z zakresu nowych technologii pozwalają nam być na bieżąco z wszelkimi nowinkami informatycznymi. W przypadku chęci zdobycia więcej informacji na temat szykujących się zmian i dostosowania infrastruktury firmowej, zapraszamy do kontaktu.

Stworzenie serwera hostingowego w firmie wymaga sprawnego procesu zarządzania usługami sieciowymi. Przedsiębiorstwa, które decydują się na wdrożenie serwera WWW powinny zadbać o ciągłość jego działania, w tym cykliczne przeprowadzanie konfiguracji, aktualizacji i monitoringu działających aplikacji.

Ochrona wdrożonego serwera WWW

Zapewnienie bezpieczeństwa, w ramach wykorzystywania przeglądarki internetowej, wiąże się z wprowadzeniem profesjonalnego sprzętu, oprogramowania i zapór ochronnych, które uniemożliwią wystąpienie potencjalnych awarii. Użytkownik w ramach firmowego serwera WWW uzyskuje dostęp do interfejsu webowego, dlatego należy zadbać o zabezpieczenie przetwarzanych przez niego informacji.

Istnieje kilka rodzajów panelów, które ułatwiają zarządzanie serwerem hostingowym. Umożliwiają administrację domenami internetowymi, zakładanie kont pocztowych dla pracowników na firmowym serwerze oraz bezpieczne zarządzanie bazami danych.

Zarządzanie serwerem hostingowym w firmie

Wśród gotowych rozwiązań służących do administracji serwerami hostingowymi znajdują się:

– cPanel & WHM

– Direct Admin

– ISPConfig

– WHMCS

Program do zarządzania serwerem hostingowym rozszerzony zostaje o następujące narzędzia do: konfiguracji domen, tworzenia kopii bezpieczeństwa, wprowadzania ustawień PHP. Połączenie FTP z aplikacją daje możliwość swobodnego przetwarzania, wgrywania, pobierania i udostępniania danych wśród osób, które posiadają dostęp do firmowej sieci. Jednocześnie wdrożone oprogramowanie daje dostęp do statystyk poprawności działania serwera oraz aplikacji funkcjonujących w jego ramach.

Wśród korzyści wynikających z założenia własnego serwera hostingowego wymienia się:

-kompleksowe zarządzanie serwerem i danymi w ramach dostosowanego środowiska graficznego;

-swobodne dodawanie i usuwanie domen, kont użytkowników i baz danych;

-otwieranie skrzynek pocztowych we własnej domenie;

-wysoka dostępność danych firmowych;

-kontrolowanie wydajności i sprawności działania serwera.

Administrator danych powinien zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa baz danych w firmie. Mimo stosowania środków ochronnych niewiele osób przykłada szczególną uwagę do wydajności serwerów. Dzisiaj omówimy funkcjonalności jednego z bardzo ważnych komponentów infrastruktury IT, jaki jest serwer SQL.

Zbieranie, zestawianie i analizowanie danych w ramach systemów bazodanowych w firmie wymaga technicznych umiejętności oraz skrupulatności ze strony informatyka. Niezbędnym procesem w tym względzie jest bieżące monitorowanie serwerów. Kontrola nad licznymi wskaźnikami, reagowanie na pojawiające się alerty lub potencjalne zawahania w działaniach serwerów to zadania niezbędne do zachowania ciągłości i stabilności infrastruktury IT w firmie.

Monitoring serwerów pozwala:

-przewidzieć wystąpienie awarii w działaniu sprzętu i aplikacji;

-zareagować w odpowiednim momencie i w szybkim tempie podjąć niezbędne kroki przeciwdziałające, zanim dojdzie do ryzyka zagrożenia;

-śledzić postępy w aktualizacjach i analizować występujące błędy;

-wprowadzić automatyzację działań.

Wydajność serwera SQL należy stale kontrolować

Aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie serwerów SQL, należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

-konfigurację sprzętową serwera – pamięć, procesor, dyski;

-konfigurację systemu operacyjnego;

-aktualizowanie baz danych;

-sprawność funkcjonowania sprzętu wirtualnego;

-system hostingowy.

Serwer SQL – wpływ wydajności na system informatyczny

Określenie maksymalnego obciążenia możliwe jest jedynie w przypadku znajomości danych technicznych oraz możliwości funkcjonowania serwera. Bieżące pomiary mają sens i dają przydatne informacje, jeśli wiemy, jaki stan należy uznać za odpowiedni, a jaki za kryzysowy – zagrażający systemowi. Prócz kontrolowania stanu serwera przez monitor wydajności systemu Windows, warto skorzystać z doradztwa informatyka, który podpowie, jak rozumieć przedstawiane dane. Zwłaszcza udzieli porad w kontekście podjęcia kroków, które uniemożliwią potencjalne awarie czy niestabilne działanie sprzętu.

Raport Visual Networking Index przedstawił prognozy dotyczące zmian w korzystaniu z sieci do 2022 r. Przeprowadzone wśród użytkowników Internetu badania oraz coraz szybszy rozwój infrastruktury informatycznej stały się głównymi wskaźnikami do wytyczenia prawdopodobnych faktów, które zaistnieją w sieci.

Biorąc pod uwagę tempo wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, dostęp użytkowników do Internetu z będzie się zwiększał z każdym dniem. Od 2005 r. ruch sieciowy wzrósł 56-krotnie, a wraz z nim powiększyła się znacząco ilość przetwarzanych danych osobowych. Do Internetu jest podłączonych coraz więcej urządzeń i aplikacji, przez które ludzie na co dzień komunikują się.

Jakie nastąpią zmiany w architekturze sieciowej do 2020 r.?

Według prognoz specjalistów nastąpi zwiększenie aż trzykrotne ruchu IP. 73 % populacji światowej będzie korzystać z Internetu. Pojawi się wiele osób, które będą mieć problemy z wykorzystaniem nowych technologii i które nie zostaną uświadomione, w jaki sposób bezpiecznie przetwarzać dane. Istnieje spore zagrożenie, że znaczna część nowych użytkowników będzie chciała szybko zarobić, m.in. poprzez hacking lub przechwycenie wrażliwych informacji.

Zmiany, jakie nastąpią na skutek rozwoju nowoczesnych technologii:

  • Ponad połowa urządzeń zostanie powiązana z komunikacją M2M (machine-to-machine).
  • Średnia prędkość łącza ulegnie podwojeniu, nawet do 75,4 Mb/s.
  • Zwiększy się zasób danych przechowywanych i udostępnianych w sieci, tj. wideo, obrazy czy informacji gospodarczych.

Jaka przyszłość czeka firmy? Jak skutecznie zwiększyć ochronę przed nowymi zagrożeniami?

Skoro ruch sieciowy w błyskawicznym tempie wzmaga się, należy podjąć już teraz kroki, które pozwolą na sprawne zarządzanie infrastrukturą IT i przystosowanie się do szykujących się zmian. Zwłaszcza pod względem ochrony danych osobowych. Na rynku wirtualnym zacznie pojawia się coraz więcej podmiotów, a w związku z tym zjawisko konkurencji zwiększy się. Może dojść do śledzenia, celowego przechwycenia danych firmowych lub innych zagrożeń. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności warto wprowadzać dostosowane do systemu i skuteczne środki ochronne.