Wciąż rośnie liczba błędów, jakie są popełniane przy zabezpieczeniu danych firmowych w zgodzie z wymogami RODO. Używanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa wielokrotnie przekracza zdolności osób decyzyjnych do prowadzenia sprawnej polityki firmowej. Określamy ją mianem bezpieczeństwo informacji w zakresie ochrony danych.

Błędnie rozumiane przepisy w zakresie bezpieczeństwa informacji

Pojawia się coraz więcej absurdalnych rozwiązań, m.in.:

-wypełnianie formularza kontaktowego jedynie w sposób ręczny i przesyłanie tradycyjną drogą pocztową, aby uwierzytelnić podpis;

-szyfrowanie stopek pracowników w e-mailach służbowych;

-usuwanie danych pracowników handlowych ze stron www w obawie przed ich identyfikacją;

-zakaz tworzenia służbowych adresów pocztowych za pomocą danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację, np. imię.nazwisko.

Bezpieczeństwo IT a możliwość nawiązania kontaktu z firmą

Przepisy i zasady wprowadzane przez firmy utrudniają prawidłowe funkcjonowanie i rozwój relacji z klientami. Zwłaszcza szyfrowanie stopek użytkowników oraz ich trudno przyswajalne e-maile uniemożliwiają nawiązanie kontaktu, np. w celach złożenia zapytania. Personel oraz zarządzający firmą przeinaczają przepisy nałożone przez rozporządzenie RODO. Źle interpretują nałożone zasady zabezpieczania danych i doprowadzają swoimi decyzjami do absurdalnych sytuacji. Skupiają się na pewnych obszarach, np. zabezpieczeniu jedynie poczty elektronicznej przy pominięciu zapewnienia ochrony urządzeń mobilnych. Nadmierną uwagę przykładają do dość restrykcyjnych zabezpieczeń, przy czym zapominają o odpowiednim przeszkoleniu pracowników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji. Co ciekawe, dość często nieostrożność wykazywana jest zwłaszcza w momencie transportowania lub przekazywania urządzeń poza obszarem działalności służbowej.

Jak zapewnić bezpieczeństwo informacji w firmie?

Szyfrowanie danych nie stanowi według przepisów obowiązku obligatoryjnego. Należy oczywiście zadbać o odpowiedni i efektywny poziom zabezpieczeń oraz przeprowadzać analizę ryzyka za pomocą dowolnie wybranych, przeznaczonych do tego rozwiązań informatycznych. Mylone są wciąż pojęcia zablokowania dostępu do danych hasłem oraz zapewnienia integralności i dostępności danych w ramach zasobów firmowych.

Mimo istnienia tylko przez kilka miesięcy na rynku polskim rozporządzenia, przepisy RODO spotkały się z przeróżnymi interpretacjami. Niesprawne, błędne pomysły są powielane. Zamiast chronić dane osobowe, całkowicie blokują dostęp do zasobów firmowych, czasami nawet pracownikom.

Specjaliści firmy Virtline z chęcią podpowiedzą, jakie zabezpieczenia informatyczne najlepiej stosować. Nasi inżynierowie na co dzień zajmują się kwestiami bezpieczeństwa informacji. Wdrażają rozbudowane systemy zabezpieczeń w firmach oraz weryfikują poziom sprawności działania usług i sprzętu firmowego. Dodatkowo zapewniamy szkolenia dla personelu, na których podpowiadamy, w jaki sposób chronić dane w firmie, aby dostosować się do przepisów oraz zapewnić dostępność, integralność, poufność i bezpieczeństwo informacji.

Google, Microsoft i Amazon Web Services tworzą miejsca na swoich serwerach, na których pozwalają tworzyć, przechowywać i udostępniać dane wielu firmom w odosobnionych platformach. Dzięki dużej mocy obliczeniowej i elastycznym rozwiązaniom chmurowym bazy danych stają się coraz bardziej unowocześnione i łatwe do zarządzania. Przedsiębiorstwa uzyskują bezpieczne zarządzanie i przetwarzanie w chmurze, m.in. biznesowych informacji.

Magazynowanie i przetwarzanie relacyjnych baz danych w chmurze

Klienci korporacyjni coraz częściej decydują się przetwarzać informacje firmowe w ramach systemów chmurowych. Obecny trend zmierza do przenoszenia również relacyjnych baz danych do chmury. Firmy udostępniają je pracownikom i przechowują w bezpiecznym miejscu w sieci informacje o przeprowadzanych transakcjach.

Początkowo silne obawy, związane z zagrożeniami potencjalnych ataków na wirtualne bazy danych, odstręczały firmy od korzystania z rozwiązań w chmurze. Tendencje zaczynają się jednak coraz bardziej przechylać w stronę platform chmurowych. W przypadku większych korporacji wielokrotnie wykorzystywane są przestrzenie w kilku chmurach różnych producentów. Hostingodawcy zapewniają wysoki poziom zabezpieczeń i przestrzegają klauzul, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami bezpieczeństwa.

Wśród zalet przeniesienia relacyjnej bazy danych do chmury wymieniane są:

– korzystanie z popularnego formatu programowego, opartego na aktualnych licencjach;

– ułatwienie obliczeń analitycznych i skalowalności danych;

obniżenie kosztów przetwarzania danych;

spora pamięć masowa do wykorzystania;

– wielokrotna replikacja kopii zapasowych.

Wiele firm decyduje się na wykorzystanie chmury do przechowywania danych ze względów organizacyjnych. Platformy chmurowe wiążą się jednocześnie z łatwiejszym sposobem zarządzania. Niekonieczne staje się wówczas administrowanie bazami danych z poziomu firmy, ponieważ hostingodawcy oferują usługę DaaS.

Na rynku pamięci masowej przewidywane są tendencje zmierzające do przyspieszenia i udoskonalenia serwerów o rozwiniętej jakości uczenie maszynowe. Producent Network Attached Storage zamierza rozszerzyć zakres oferty o innowacyjne produkty.

Zgodnie z podjętymi projektami serwer NAS zostanie silniej powiązany z platformą chmurową, aby maksymalnie wykorzystać jej moc obliczeniową. Przewidywane jest zwiększenie liczby aplikacji, które posłużą do analizy i eksploracji danych, a także utworzenia kopii bezpieczeństwa. Dojdzie do wzmocnienia szybkości transferu danych.

Nowoczesne rozwiązania zapewnią szybszy transfer danych w ramach serwera.

Jako przykład wykorzystania najnowszych rozwiązań może posłużyć QNAP TS-2888X. Stanowi połączenie sporej przestrzeni dyskowej, która umożliwia wykonywanie zadań na dość sporą skalę w ramach uczenia maszynowego. Nowy serwer oferuje dodatkową moc obliczeniową, większą wydajność oraz elastyczną skalowalność. Jego parametry zostały rozszerzone oraz wzbogacone o model sztucznej inteligencji, za którego funkcjonowanie umożliwia i wspiera aplikacja QUAI.

Korzyścią z poszerzenia oferty serwerów NAS, służących do zarządzania pamięcią masową (m.in. kopiami bezpieczeństwa w firmach), jest przede wszystkim większy wybór dla klienta. Rozwinięte funkcje serwerów umożliwiają przechowywanie w jednostce przetwarzającej danych do maszynowego uczenia. Pozwala to zaoszczędzić czas na przesyłanie danych, zwłaszcza priorytetowych informacji dla firmy.

Serwer QNAP wykorzystuje następujące funkcje, które opierają się na inteligentnym uczeniu maszynowym:

  • wykrywanie obiektów;
  • segmentacja obrazów i filmów;
  • klasyfikacja grafik;
  • komunikacja IoT;
  • rozpoznawanie głosów i twarzy;
  • szybka migracja danych w ramach serwera.

Firmy nie wykorzystują potencjału, jaki daje proces automatyzacji. Według raportu przygotowanego przez Capgemini jedynie 16 proc. przedsiębiorstw wdraża rozwiązania pozwalające na automatyzację systemu informatycznego.

Firmy udoskonalają systemy operacyjne, jednak wielokrotnie nie biorą pod uwagę przyszłych, długofalowych perspektyw, zwłaszcza związanych z szybkim rozwojem rynku. Koncentrują się na łatwych, szybkich wdrożeniach, które jedynie nieznacznie poprawiają wykonywane prace. Liczą na pozyskanie znaczącej poprawy w dość krótkim czasie, jednak doraźne działania nie wpływają na zwiększenie ich efektywności.

Jak wygląda sytuacja na rynku?

We wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań przodują firmy z sektora automotive (25 proc.). Przemysł i handel detaliczny to zaś obszary, gdzie procesy automatycznego działania są również chętnie używane.

Automatyzacja powinna być traktowana jako spójny i strategiczny element całego systemu IT, a nie jedynie jako jednorazowe wprowadzenie udogodnień. Procesy automatycznego zarządzania wykorzystywane są w aplikacjach i programach przeznaczonych do obsługi klientów. Sporym uznaniem cieszą się również w działalności przedsiębiorstw księgowych, działów rekrutacyjnych oraz usługach opartych na rozwiązaniach sztucznej inteligencji.

Wdrożenie systemów do automatyzacji zadań oznacza wiele korzyści:

poprawę jakości procesów IT oraz świadczonych usług;

-wzrost wydajności firmy;

-zwiększenie efektywności wykonywanych zadań;

-zwiększenie zadowolenia klientów z obsługi;

-zautomatyzowanie procesów technicznych;

-przeniesienie części czynności na procesy przeprowadzane automatycznie (zamiast wykonywania prac w sposób manualny);

zintegrowanie ze sobą kilku usług;

-lepszą współpracę i komunikację między poszczególnymi działami w firmie.

Doradztwo informatyczne przy wdrożeniu automatyzacji

Aby rozwiązania umożliwiające automatyzację systemów informatycznych, służące m.in. do obsługi klienta lub koordynowania zadań, działały sprawnie, radzimy skorzystać z doradztwa firmy informatycznej.

Sprawność działania procesów automatyzacji wymaga:

-określenia wielkości i zakresu działania infrastruktury firmowej;

-sprawdzenia i rozszerzenia kompetencji personelu na temat korzyści procesów automatyzacyjnych;

-zwiększenia świadomości wprowadzanych zmian.