Raport the „Future of Jobs” wskazuje, że do 2025 r. roboty (maszyny wirtualne wyposażone w sztuczną inteligencję) obejmą aż 75 mln stanowisk na całym świecie. Nie zastąpią co prawda zadań związanych ze strategicznym rozwiązywaniem problemów, lecz pozwolą na zsynchronizowanie wykonywania rutynowych czynności. Usprawnią przebieg procesów produkcyjnych, analitycznych i transmisyjnych.

Wiedza techniczna i kreatywne myślenie

Według kierowników korporacji, które przodują we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań IT, miękkie kompetencje staną się priorytetowe przy zatrudnianiu nowych pracowników. Wśród nich wymieniane są: kreatywne myślenie, zdolność do pracy w grupie (negocjowanie, swoboda komunikacji), nastawienie na doskonalenie pozyskanych umiejętności, kreatywne rozwiązywanie problemów.

Wzrośnie zapotrzebowanie na następujące kompetencje w działach IT:

-programowanie;

-business intelligence – umiejętna analiza i przetwarzanie danych;

-data science – tworzenie algorytmów i systemów w odniesieniu do zbiorów danych.

Szczególna uwaga w działach IT zostanie zwrócona na zarządzanie projektami w zgodzie z najwyższymi standardami, m.in. ITIL i AGILE. Wykonywanie zadań według przyjętych norm, wyznaczonych ról i nałożonych obowiązków, pozwala na sprawne wywiązywanie się z zadeklarowanych przez firmę terminów. Dynamiczny rozwój rynku IT będzie wiązał się również z usprawnianiem i udoskonalaniem oprogramowania i aplikacji.

Maszyny wirtualne wykorzystują procesy automatyzacyjne

Najszybciej do wykorzystania procesów automatyzacji przystępują następujące branże: produkcja, rachunkowość i transport. Nowoczesne rozwiązania informatyczne zostaną użyte w celu usprawnienia procesów zarządzania infrastrukturą IT, zwłaszcza w kontekście zapewnienia ciągłości i stabilności działania systemów i sieci. Automatyzacja części zadań pozwoli zaoszczędzić czas pracowników oraz zoptymalizuje działania usług i aplikacji do podejmowania szybkiej reakcji. Jednocześnie pozwoli sprawniej zapobiegać awariom i ich negatywnym skutkom.

Istnieje wiele zagrożeń związanych prowadzeniem działalności online. Ataki kierowane są zwłaszcza na aplikacje webowe, które zostały stworzone w oparciu o popularne i często używane wśród użytkowników wzory stron www i innych form webowych. Większość opiera się na przechwyceniu kodu witryny i wstrzyknięciu złośliwego skryptu. Istnieją jednak jeszcze bardziej złośliwe oprogramowania, które doprowadzają do unieruchomienia serwera, na którym znajdują się wrażliwe informacje. Istotne dla poprawnego działania aplikacji funkcje zostają zmodyfikowane, w wyniku czego dostęp do danych zostaje utrudniony bądź nawet uniemożliwiony.

Wśród najczęściej występujących ataków w Internecie znajdują się:

-SQL Injection – przejęcie informacji o klientach poprzez uzyskanie dostępu do formularza kontaktowego.

-PHP Injection – dopisywanie kodu PHP do kodu formularza witryny, co skutkuje włączeniem ustalonych przez hakerów poleceń.

-XML RPC Code – przenoszenie PHP na zewnętrzne urządzenia osób wchodzących na stronę, co doprowadza do wyraźnych zmian w sterowności strony dzięki pozyskaniu hasła administratora.

-Cross-Site Cripting – umieszczenie skryptu lub treści na stronie bez wiedzy administratora, np. Javascript.

-Atak z sieci Botnet – kontrola nad zainfekowanymi komputerami i wykorzystywanie ich do ataków.

-Złośliwe oprogramowania URL – przekierowywanie na stronę z nagrodami lub ofertami specjalnymi, na których dochodzi do zainstalowania wirusa.

-Webshell – złośliwy fragment kodu pomijający zabezpieczenia serwerów webowych, który umożliwia zarządzanie witryną z tajnego panelu administracyjnego.

-DDoS – wysłanie na serwer określonej liczby pakietów HTTP maksymalnie powodujących jego obciążenie i uniemożliwiających sprawne działanie.

Aplikacje webowe są coraz częściej wybierane przez firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy dobiorą rozwiązanie do Twoich potrzeb. Zapewniamy stałe wsparcie techniczne nad infrastrukturą sieciową i aplikacjami.

Istnieją dwie możliwości przetwarzania danych w ogólnodostępnej sieci. Pierwsza z nich wymaga większych inwestycji. Polega na stworzeniu i uruchomieniu od podstaw własnego rozwiązania, jakim jest aplikacja webowa. Drugą opcją jest skorzystanie z dostępnego szablonu interfejsu webowego – płatnego lub darmowego.

Wybór aplikacji webowej a kwestia bezpieczeństwa informacji

W przypadku zdecydowania się na będący w powszechnym użyciu, popularny wzór aplikacji istnieje większe ryzyko ataków. Skoro dostęp jest ułatwiony, również zabezpieczenia mogą zostać w dość prosty sposób rozszyfrowane przez hakerów. Decyzja o wprowadzeniu samodzielnie przygotowanej witryny (najczęściej przy pomocy specjalistów tworzących strony www) lub aplikacji webowej wymaga profesjonalnej wiedzy i stałej kontroli nad posiadanymi zasobami i ruchem sieciowym. Pojawiają się pytania, jak stworzyć bezpieczny kod, który stanie się silną zaporą ochronną przed potencjalnymi zagrożeniami. Warto zastanowić się, jakie kroki należy podjąć w zakresie dodatkowych zabezpieczeń oraz ile potrwa wdrożenie strony internetowej oraz przydatnych do ochrony rozwiązań IT.

Przetwarzanie danych na firmowym serwerze www

Zwłaszcza firmy decydujące się na uaktywnienie działalności w Internecie są obarczone sporym ryzykiem. Dobrze opracowana strategia bezpieczeństwa informacji pozwala zadbać o odpowiedni stopień ochrony danych firmy, jak i informacji o klientach. Powinien zostać w niej uwzględniony szczegółowy zakres zasad użytkowania aplikacji oraz usług sieciowych. Aby uzyskać stabilność systemów i sieci informatycznych oraz szybko przeciwdziałać zbliżającym się awariom lub atakom, zaleca się wdrożenie monitoringu IT. Bieżąca obserwacja witryny internetowej oraz licznych usług webowych zwiększa kontrolę nad danymi, zwłaszcza w związku z ich przetwarzaniem w sieci.

Monitoring IT nad aplikacjami w sieci

Konfiguracja ustawień w ramach obserwacji wizyjnej umożliwia wykonywanie określonych działań w zautomatyzowany sposób. Wśród przydatnych opcji znajdują się:

-blokowanie dostępu do zasobów niezaufanym osobom;

wykonywanie poleceń przez system – zgodnie z zasadami ustalonymi na poziomie ustawień przez administratora danych;

-przesyłanie odmiennej odpowiedzi niż oczekuje haker – odporność na żądanie wykonania zadań przez niezweryfikowanego użytkownika;

-przesyłanie informacji o próbach ataków poprzez SMS lub kontakt telefoniczny.

Aplikacja webowa – jak zwiększyć bezpieczeństwo sieciowe?

Celem zwiększenia ochrony posiadanego interfejsu webowego stosowane są narzędzia zabezpieczające, typu firewall. Minimalizują słabe punkty i zabezpieczają luki w ramach wybranych usług sieciowych, dzięki czemu powstrzymują ataki i zapobiegają ich przedostaniu się do kodu witryny. Sprawdzenie i zidentyfikowanie obiektów poruszających się w obrębie sieci zmniejsza ryzyko zagrożeń i wzywa do podjęcia działania w przypadku rozpoznania botów lub innych ataków.

Wybór aplikacji webowej nie jest prosty. Jak zostało wspomniane, występują komercyjne oraz profesjonalne metody stworzenia witryn i innych usług sieciowych. Wiele zależy od możliwości finansowych i wyboru sposobu administracji. Bez względu na decyzję należy zadbać o prawidłową konfigurację ustawień. Zwłaszcza w aspekcie polityki bezpieczeństwa usług sieciowych.