Z jakich powodów firmy decydują się na wdrożenie własnej serwerowni? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście. Nie da się ukryć, że coraz większa uwaga przykładana jest do bezpiecznego przetwarzania danych. O biznesową ciągłość działania oraz profesjonalne wyposażenie sprzętowe powinny dbać wszystkie firmy, bez względu na wielkość infrastruktury, liczbę zatrudnionych pracowników czy ilość podejmowanych projektów.

Jakie zadania realizuje firma w procesie samodzielnego zarządzania infrastrukturą serwerową?

– konfigurowanie parametrów serwera według zapotrzebowania na ilość pamięci RAM, liczbę procesorów czy pojemność dysku twardego;

– dostęp do panelu zarządzania procesami IT, pozwalającego na ustalanie priorytetowych zadań;

– samodzielne kontrolowanie łączności sieciowej, zasilania czy chłodzenia pomieszczenia, w którym umieszczone są serwery;

– dostosowywanie i aktualizowanie preferowanego oprogramowania;

– możliwość rozbudowy serwerowni w związku z rozwojem firmy.

To właśnie na serwerach przechowywane są najważniejsze dla firmy informacje, tj.: dane klientów, bilanse czy strategie. Niestety, wielu zarządzających nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób zadbać o efektywną ochronę danych. Nie wystarczy proste oprogramowanie antywirusowe czy incydentalna pomoc informatyczna.

Prawidłowo skonfigurowany serwer jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania firmy i utrzymania swobodnego przepływu informacji.

W przypadku wdrożenia serwerowni, należy wziąć pod uwagę rozwój infrastruktury IT w przyszłości. Wśród istotnych parametrów przy wyborze sprzętu, wymienia się: moc obliczeniową, liczbę dysków, pamięć RAM, możliwość dodania procesora, głębokość szafy czy zasilacze awaryjne UPS.

Serwerownia to obszar, który powinien być silnie zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz. Jednocześnie należy zadbać o to, aby miejsce było klimatyzowane i wentylowane. Wpływ czynników, tj. temperatura czy wilgotność, ma istotne znaczenie dla sprawnego działania procesów IT. Dlatego też należy sprawować bieżącą obserwację ich, m.in. w ramach wdrożonego monitoringu IT, a także zautomatyzować funkcje poszczególnych aplikacji czy programów.

Wdrożenie własnej serwerowni jest procesem czasochłonnym, jednak daje firmie szeroki zakres kontroli nad przetwarzanymi danymi.

Przedsiębiorstwo uzyskuje stabilność działania biznesu, jednocześnie mogąc bezpośrednio wpływać na wdrażane rozwiązania i nadzorować transmisję danych. W przypadku rozbudowanej infrastruktury informatycznej warto skorzystać z doradztwa specjalistów zajmujących się administracją sieci i serwerów lub powierzyć opiekę nad infrastrukturą serwerową zewnętrznej firmie.

Zwłaszcza obszar bezpieczeństwa IT przybiera na znaczeniu, gdyż odpowiednio zabezpieczona serwerownia wymaga:

– bieżącej obsługi nad działającymi aplikacjami;

– wizyjnej obserwacji nad czujnikami temperatury, wilgotności, pamięci czy przepustowości danych;

– kontrolowania i aktualizowania wprowadzonych zabezpieczeń.

Nie da się ukryć, że sieć Wi-Fi jest sporym ułatwieniem – zarówno dla zarządzających firmą, jak i personelu. Nie wymaga sporych nakładów finansowych ani wysokiej klasy sprzętu, aby działać sprawnie, zwłaszcza pod względem biznesowym. Pozwala na nawiązanie bezpiecznego połączenia wewnątrz firmy oraz na przetwarzanie danych w ramach kontaktów z klientami i partnerami.

Jakie błędy popełniają firmy, wprowadzając sieć Wi-Fi?

Jednym z podstawowych błędów jest niezadbanie o wysoki stopień zabezpieczeń, zwłaszcza na poziomie konfiguracji. Warto w tym miejscu podkreślić, że połączenie z siecią Wi-Fi nie powinno być dostępne dla wszystkich osób na zasadzie otwartej sieci. Taka sytuacja grozi wykorzystaniem słabych punktów w celu przejęcia danych, np. do kont służbowych. Dzięki szyfrowaniu WPA2 sieć pozostaje zabezpieczona, a korzystać z niej mogą tylko uprawnieni użytkownicy. Zaleca się, aby dostęp opierał się on na logowaniu w oparciu o silne, trudne do złamania hasło.

Sprzęt Wi-Fi nie wymaga sporo miejsca do zagospodarowania, jednak należy zadbać o jego dogodne położenie w siedzibie firmy. Aby nie dochodziło do zagłuszania sygnału i słabej przepustowości sieci, nie należy umieszczać go przy stalowych drzwiach, grubych żelbetonowych ścianach czy urządzeniach zaopatrzonych w silniki indukcyjne.

Co zrobić, aby połączenie było jak najbardziej bezpieczne i wydajne?

Pojemność sieci określa, jak duża liczba użytkowników może z niej korzystać równocześnie. Niezawodne łącze wymaga odpowiedniego podejścia do instalacji i konfiguracji ustawień. Jeśli sieć zostanie źle wyskalowana, może dojść do bardzo wolnej transmisji danych, a nawet sytuacji, w której pracownicy będą wyrzucani z sieci. W małych firmach najlepiej sprawdza się sieć rozproszona. Dla przedsiębiorstw o rozbudowanej infrastrukturze polecamy sieć scentralizowaną.

Różnice pomiędzy sieciami Wi-Fi występują na poziomie wdrożenia sprzętu. W ramach obsługi informatycznej, jaką jest administracja sieci, specjaliści ds. IT dbają o to, aby punkty dostępowe (access points) nie zakłócały wzajemnie swojej pracy.

Podsumowując, proces instalacji sieci Wi-Fi możemy podzielić na następujące etapy:

  1. Wybór architektury sieci (zalecamy doradztwo ekspertów ds. IT).
  2. Zakup sprzętu i oprogramowania, które zapewnią bezpieczne połączenie (dodatkowo m.in. IDS/IPS).
  3. Wdrożenie infrastruktury sprzętowej.
  4. Instalacja i konfiguracja ustawień.
  5. Nadzór nad działaniem infrastruktury sieciowej, w tym eliminowanie potencjalnych błędów i prób ataków na sieć.

Technologia 5G to termin, wokół którego powstało wiele szumu. Przewidywanie, marzenia czy czysta kalkulacja? Co wyniknie z wprowadzenia do powszechnego użytku technologii opartych na 5G? W jakim kierunku zmierza rozwój najnowszych rozwiązań informatycznych? Wokół tych pytań powstał niniejszy artykuł.

Wartość sieci 5G – skutecznie wykorzystywanie rozwiązań IT w biznesie

Rozmowy zarówno ekspertów ds. IT, jak i użytkowników, toczą się wokół wykorzystywania transmisji 5G do efektywnego osiągania celów biznesowych. Wśród głównych zalet wymienia się: znacznie szybszą transmisję danych, ograniczenie niestabilności działania systemu oraz uniknięcie słabych punktów w sieci dzięki zastosowaniu szerokopasmowego łącza.

Jakie korzyści osiągnie użytkownik dzięki wdrożeniu technologii 5G? Network slicing umożliwi bardziej efektywne i szybsze wykorzystanie łącza szerokopasmowego.

Przeciętny użytkownik może zapytać, co dadzą mu milisekundy zwiększenia prędkości. Odpowiedź jest prosta – większą wydajność, brak zaburzeń w momencie wykonywania istotnych operacji biznesowych czy utrzymanie większego obciążenia liczby zalogowanych użytkownikach w ramach dedykowanego programu lub aplikacji.

Technologia 5G znacząco rozszerzy możliwości użytkowników w porównaniu z siecią 4G za sprawą zastosowania podziału na plastry (network slicing). Każdy z nich będzie pełnił odrębną rolę. Przykładowo: jeden z nich może posłużyć do przesyłania obrazu, a kolejny będzie odpowiadał za komunikację między użytkownikami. Nie będzie dochodziło tym samym do kolizji między pasmami ani nieświadomego ich zajmowania i utrudniania dostępu do sieci innym odbiorcom.

Technologia 5G – rozwiązanie dla najbardziej aktywnych przedsiębiorstw, którym zależy na udoskonalaniu procesów sprzedażowych.

Technologia 5G otwiera drogi również dla nowych przedsiębiorców, którzy będą mogli wykorzystać edge computing (przetwarzanie na brzegu sieci) oraz network slicing. Dzięki tym funkcjom zaczną zdecydowanie sprawniej sprzedawać swoje usługi. 5G oznacza zatem dla biznesu wyższą jakość, nastawienie na usługi enterprise oraz udoskonalenie wizualizacji.

Do zmian nie dojdzie jednak z dnia na dzień. 5G wymaga większej liczby stacji bazowych i linii komunikacyjnych. Dla większości użytkowników pojawia się szansa znacznie szybszego porozumiewania się dzięki większym możliwościom przepływu danych w sieci.

Jakie oczekiwania mają eksperci wobec wdrożenia technologii 5G?

– połączenie samochodu z Internetem i automatycznie dostosowanie do preferencji kierowcy;

– zwiększenie jakości standardowego połączenia;

– odciążenie sieci w dużych aglomeracjach, gdzie użytkownicy narzekają na słabsze łączę;

– połączenie interaktywnych formatów wideo z rzeczywistością wirtualną.

W związku ze zmianami na sieć 5G dojdzie do intensywniejszego wykorzystywania danych, które przyniosą wiele korzyści rozwijającym się przedsiębiorstwom. Szacuje się, że ilość przetwarzanych informacji może wzrosnąć nawet do 200 GB w 2025 r.

Nie da się ukryć, że aplikacje stanowią podstawę niejednego biznesu. Zainstalowana i odpowiednio skonfigurowana aplikacja wielowarstwowa na komputerach pracowników pozwala lepiej zorganizować, koordynować i usprawnić działania firmy.

Jednocześnie aplikacje stają się dość podatne na ataki cyberprzestępców. Brak odpowiednich zabezpieczeń sprawia, że hakerzy są w stanie w prosty sposób przejąć kontrolę nad aplikacją i uzyskać istotne dla firmy dane.

Źródła pochodzenia aplikacji i dostosowanie zabezpieczeń

Istnieje wiele sposobów na uzyskanie dostępu do aplikacji: centra danych, chmury publiczne czy platformy SaaS. Aby ustrzec się przed dokonaniem niepożądanego ataku, należy określić obszary, które są szczególnie na niego narażone. Jednocześnie nastawiając się na przeprowadzanie ich cyklicznej analizy.

W procesie weryfikacji zagrożeń w warstwach aplikacji należy również przeanalizować układ infrastruktury IT w firmie.

– Jak wygląda przepustowość sieci, w której działa aplikacja?

– Jakie dane przesyłają użytkownicy?

– Na jaki rodzaj serwera przesyłane są informacje?

– Jakie interfejsy API są z nim powiązane?

Świadomość warstwowej budowy aplikacji zwiększa również sprawność działania. Większość aplikacji powiązana jest z interfejsem webowym, który wymaga uzyskania dostępu za pomocą hasła lub kodów uwierzytelniających, co powoduje silniejsze ryzyko ataku.

Aplikacja wielowarstwowa – która warstwa staje się celem cyberprzestępców?

Mimo podziału na 3-stopniowy schemat: infrastrukturę po stronie serwera, strukturę serwerową oraz kod źródłowy aplikacji, to nie źródło stanowi najbardziej pożądany cel hakerów. Tak naprawdę jest nią infrastruktura serwerowa. Dlatego też prócz szyfrowania, należy wykonywać cykliczne testy weryfikujące słabości i podatności infrastruktury na wystąpienie luk.