Spójność, bezpieczeństwo i integralność danych stanowią podstawę bezpieczeństwa informacji. Zwłaszcza prowadzenie działalności biznesowej wymaga rozdzielenia danych jawnych (publicznych) od danych zastrzeżonych tylko dla zarządu i/lub personelu.

Przesyłanie informacji bez stosowania zabezpieczeń obarczane jest sporym ryzykiem utraty danych lub wycieku.

Przetwarzając dane (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji) pracownicy narażeni są na wirusy, próby przechwycenia informacji przez nieuprawnione osoby oraz awarie techniczne. Niechronione pliki czy aplikacje są znacznie bardziej podatne na złośliwy kod, w tym programy szpiegujące. Aby zapobiec niespodziewanym błędom, wprowadzane są mechanizmy służące do wykrywania, a następnie usuwania zbędnych lub zagrażających komponentów.

Integralność danych zachowywana jest, jeśli pracownicy firmy stosują się do następujących zasad:

– pracowanie jedynie na wyznaczonych przez firmę programach;

– niepobieranie plików z nielegalnych źródeł;

– regularne przeprowadzanie audytów aplikacji oraz testów wydajności;

– wykonywanie cyklicznych aktualizacji zainstalowanych programów i wtyczek systemowych;

– przestrzeganie zasad nałożonych przez administratora IT, m.in. wymóg uzyskania pozwolenia na ściągnięcia programu komputerowego, który ułatwi codzienne obowiązki.

Powyższe zasady powinny zostać uwzględnione w dokumencie zawierającym procedury i polityki bezpieczeństwa.

Cały personel powinien zachować szczególną ostrożność w trakcie przetwarzania danych, zwłaszcza w aplikacjach sieciowych.

Każdy plik, który otrzymają lub przesyłają pracownicy zostaje przeskanowany w celu stwierdzenia jego bezpieczeństwa. Za wiarygodne dane uznawane są informacje, które przejdą pozytywnie analizę ruchu sieciowego i nie zostaną uznane za szkodliwe dla infrastruktury informatycznej.  Eliminowane jest tym samym ryzyko wykradnięcia danych bez wiedzy użytkownika. W przypadku zaś wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, akcje podejmowane są w sposób automatyczny. Stanowią one istotną część planu ciągłości działania, w tym zachowania integralności oprogramowania.

Monitoring infrastruktury IT pozwala na szczegółową obserwację i przeprowadzanie analizy poszczególnych urządzeń i aplikacji, które funkcjonują w jej ramach. Zdecydowanie się na wdrożenie wizyjnego systemu monitoringu w firmie to znakomite rozwiązanie, dzięki któremu zostaje zapewniona ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami.

Monitoring infrastruktury IT zapewnia ochronę przed krytycznymi błędami.

Alerty pojawiające się na zainstalowanym oprogramowaniu (m.in. Nagios czy Zabbix) informują o bieżącym działaniu serwerów, stacji roboczych, macierzy oraz procesora. Śledzą również proces wykonywania automatycznych kopii bezpieczeństwa czy etapy przetwarzania i przesyłania danych w systemie informatycznym.

Jakiekolwiek błędy oraz zawahania w sprawności działania całej infrastruktury informatycznej pojawiają się w formie ostrzeżeń (tzw. alerty). Stopień ryzyka, do którego przypisany jest odpowiedni kolor, sugeruje administratorowi monitoringu IT, że powinien podjąć konkretne działanie. Zwiększenie pamięci RAM, usunięcie zarchiwizowanych przed kilkoma miesiącami kopii zapasowych czy wymiana kabli elektrycznych urządzeń to przykładowe zadania, których wykonanie podpowiada oprogramowanie.

Jak prawidłowo rozpoznać ostrzeżenie?

Korzystanie z monitoringu wizyjnego wymaga wiedzy na temat odpowiedniego odczytywania pojawiających się informacji.

– kolor zielony wskazuje, że urządzenie/aplikacja działa poprawnie;

– kolor pomarańczowy oznacza ostrzeżenie, które należy wziąć pod uwagę – może wskazywać na coraz mniej pamięci na dysku, który niebawem całkowicie się wyczerpie lub na słabnące parametry procesora;

– kolor czerwony wymaga podjęcia natychmiastowego działania – sytuacja, w której infrastruktura jest bliska awarii wskutek pojawienia się krytycznego błędu.

Na poziomie ustawień administrator może ustawić automatyzację działań. W określonych sytuacjach (np. w przypadku braku miejsca na utworzenie nowych kopii bezpieczeństwa) system sam zareaguje. Uruchomienie „wyzwalaczy systemowych” stosuje się w sytuacjach, które informatyk jest w stanie przewidzieć w oparciu o wskaźniki optymalnego działania urządzenia multimedialnego, procesora czy istotnej aplikacji. W szczególnych przypadkach (zwłaszcza jeśli nie zostały określone etapy postępowania) oprogramowanie wysyła powiadomienie w formie SMS lub e-mail konieczności podjęcia działania lub wykonuje połączenie telefoniczne.

Dlaczego system monitoringu wizyjnego jest bardzo przydatny w firmie?

Obserwacja wizyjna nie wymaga od informatyków nieustannego śledzenia wszystkich parametrów funkcjonujących w ramach sieci i systemów IT. Wskutek ustalenia scenariusza zachowań, które wpływają na sprawne i bezpieczne działanie infrastruktury informatycznej w firmie, szereg istotnych procesów wykonywany jest w sposób automatyczny.

Monitorowanie urządzeń i aplikacji systemowych chroni firmę przed krytycznymi błędami i awariami, które wiążą się ze sporymi stratami finansowym i zastojami w wykonywaniu priorytetowych działań. System wizyjny nie tylko chroni firmę – przede wszystkim pozwala jej realizować zadania zgodnie z przyjętym schematem i w odpowiednim czasie.