Kopia bezpieczeństwa oznacza kopię zapasową danych, która tworzona jest w celu ochrony informacji prywatnych lub biznesowych. Integralność i optymalizacja danych są działaniami, które zapewniają je poprawne działanie. Sprawne zarządzanie procesem tworzenia i odtwarzania backupu, a także aktualizowanie najnowszych wersji programów zwiększa poziom bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym dostępem.

Jakie kroki należy podjąć w celu zapewnienia ochrony danych w firmie?

W przypadku administrowania kopiami bezpieczeństwa szczególną uwagę należy zwrócić na:

– opracowanie i wprowadzenie polityk i procedur bezpieczeństwa dotyczących odpowiedzialności pracowników za wykonywane działania oraz zasad przekazywania sprzętu;

optymalizację usług sieciowych, które są powiązane z backupem;

– dokonanie podziału kompetencji odnoszących się do sieci oraz stacji roboczych;

– prowadzenie bieżącego monitoringu działania sprzętu i funkcjonującego w jego ramach oprogramowania;

– cykliczne sprawdzanie poprawności odtworzenia backupu;

testowanie integralności danych, które przetwarzane są przez sieci (bezprzewodowe oraz lokalne sieci przewodowe w obrębie infrastruktury IT).

Powyższe wymagania powinny być bezwzględnie spełnione, aby nie dochodziło do awarii, błędów technicznych czy naruszeń. Zwiększoną uwagę zalecamy przykuć do parametrów bezpieczeństwa, które są ważnymi czynnikami wpływającymi na osiągnięcie przewagi na konkurencyjnym rynku IT.

Optymalizacja danych w ramach zarządzania backupem powinna obejmować następujące działania:

– uwierzytelnianie przesyłanych informacji poprzez szyfrowanie, stosowanie access point’ów oraz wdrożenie systemu firewall;

– ograniczenie uprawnień administracyjnych w zakresie wprowadzania zmian do procedury wykonywania i cyklicznego odtwarzania backupu;

– dostosowanie się całego personelu do zasad bezpieczeństwa informacji, które zostały unormowane politykami i procedurami.

Nasze urządzenia elektroniczne, w ramach których przetwarzamy dane, są szczególnie narażone na ataki hakerskie. Do wysokiego ryzyka należy zaliczyć komputery, serwery, tablety oraz smartfony. Analiza bezpieczeństwa pozwala ocenić podatność systemu na zagrożenia. Wskazuje rekomendacje optymalnych działań. 

Celem wykluczenia ryzyka utraty danych przeprowadza się następujące etapy analizy bezpieczeństwa:

1. Weryfikacja zdarzeń powtarzających się.

W systemie IT należy określić długość występowania i częstotliwość pojawienia się zdarzeń o zwiększonym ryzyku. Do czynników zagrożenia możemy zaliczyć np. zbyt dużą liczbę prób błędnego zalogowania się do panelu webowego.

2. Wykrywanie nierozpoznanych problemów.

Opiera się na opracowaniu szczegółowego planu bezpieczeństwa wskazującego właściwe kroki, które będą podejmowane w celu utrzymania stabilności oraz wydajności systemów komputerowych i bezpieczeństwa IT. W szczególności w aspekcie rozpoznawania i zapobiegania rozprzestrzenieniu się błędów czy zawirusowanych aplikacji oraz plików.

3. Reagowanie na nieprawidłowe wykonywanie poleceń przez użytkowników.

4. Testowanie podatności systemu na zdarzenia odbiegające od przyjętych norm.

Analiza bezpieczeństwa – najczęściej wybierane modele.

Analiza heurystyczna oraz modelowanie procesów w oparciu o ustalone wzorce zagrożeń cieszą się największą popularnością. Służą do weryfikacji poziomu zabezpieczeń infrastruktury IT.

Analiza heurystyczna składa się z kilku etapów, których realizowanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa informacji w firmie. Można wśród nich wymienić:

– weryfikację podejrzanego programu w izolowanym środowisku;

– sprawdzenie kodu zabezpieczeń plików, które są pobierane z sieci;

– zatrzymywanie procesów i działania aplikacji, które są szczególnie narażone na oddziaływanie wirusów;

– odnajdywanie anomalii, w tym metamorfozy lub nietypowej, odbiegającej od normy budowy plików.

Zwiększenie ochrony danych oznacza stabilność funkcjonowania firmy na rynku, zwłaszcza w obliczu silnie rosnącej konkurencji. W rezultacie przekłada się na wyższe obroty finansowe. Zalecamy szczególną uwagę przyłożyć do przeprowadzania analizy lejów systemów krytycznych, również w systemach publicznych. Stosowanie się do zasad przedstawionych w artykule z pewnością przełoży się na wyższy poziom bezpieczeństwa informacji. W rezultacie zaś firma zyska prestiż i wzmocni wskaźnik zaufania wśród kluczowych klientów, którzy zyskają pewność, że ich dane są silnie zabezpieczone.