W ramach usługi administracja infrastrukturą IT bardzo ważny obszar stanowi wykonywanie audytów informatycznych. Do najczęściej przeprowadzanych należy weryfikacja i analiza działających urządzeń sieciowych – audyt zabezpieczeń. Wyniki testów bezpieczeństwa, integralności i efektywności sprzętu zawiera szczegółowy raport poaudytowy.

Dlaczego warto zdecydować się na cykliczny audyt zabezpieczeń w infrastrukturze firmowej?

Wykonanie audytu systemów i sieci wiąże się z szeregiem czynności, które wykonywane są w sposób etapowy. Począwszy od zebrania informacji na temat urządzeń, aplikacji i dostępnej infrastruktury sieciowej w firmie. Następuje testowanie bezpieczeństwa, wydajności sprzętu, przepustowości sieci, sprawności działania aplikacji, siły posiadanych haseł i łatwości przełamania barier ochronnych.

Kolejnym istotnym krokiem (po dogłębnej analizie aktywnych usług – audyt przedwdrożeniowy) jest sporządzenie raportu dotyczącego zalecanych usprawnień, modyfikacji systemu oraz niezbędnych wdrożeń. Świadomość wprowadzanych zmian jest na tym etapie bardzo ważna. Firma decydująca się na usługi audytowe musi zrozumieć, że sama weryfikacja poprawności działania infrastruktury IT niewiele wnosi, jeśli nie zostaną wprowadzone poprawki. Na tym etapie należy określić projekt zmian, który obejmie zakres przeprowadzonych czynności i ich wycenę.

Weryfikacja zabezpieczeń IT i jej dogłębna analiza wskazuje firmie, jakie dalsze kroki powinna podjąć.

Najczęściej przedsiębiorstwa wyrażają obawy o działanie sprzętu. W tym konieczne aktualizacje i upgrady. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby audyt sprzętu (stacji roboczych, drukarek, routerów, backupów, itd.) przebiegł w sposób dokładny i precyzyjny. Najlepiej przy pomocy specjalistów ds. bezpieczeństwa IT.

W zakresie profesjonalnej administracji siecią i systemami IT zamieszcza się również usługę monitorowania środowiska. Dzięki bieżącej obserwacji usług specjaliści oceniają stan funkcjonowania infrastruktury informatycznej, a także obserwują tempo zmian wprowadzonych po audycie informatycznym i ich wpływ na kompleksową działalność biznesową firmy.

O koronawirusie mówią wszyscy. Zgodnie z rozporządzeniem premiera z dniem dzisiejszym zostały zamknięte ośrodki kultury – kina, muzea, baseny. Od przyszłego poniedziałku nie będą również funkcjonowały szkoły. Wciąż pojawiają się nowe informacje o liczbie zarażonych osób.  W wielu korporacjach powtarza się jedno: pozostanie nam praca zdalna – wykonywanie obowiązków służbowych w domu.

Nasuwają się pytania, jak przeciwdziałać i zwalczać koronawirusa? A przede wszystkim zapobiegać jego rozprzestrzenieniu się. W specustawie krajowej pojawiły się wskazania również dla pracodawców. Apeluje się, żeby część pracowników wykonywała obowiązki służbowe z miejsca zamieszkania. Profilaktyka zdrowotna jest bardzo ważna w obecnej sytuacji. Jednak wśród wielu pracodawców pojawiają się wątpliwości co do bezpiecznego wypełniania zadań zdalnie.

Praca zdalna w sytuacji kryzysowej a bezpieczeństwo danych w firmie

W ustawie użyto określenia telepracy, czyi pracowania poza zakładem pracy czy firmą dzięki wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przy pomocy prywatnego lub służbowego sprzętu oraz biznesowej skrzynki e-mail. Niestety, spora część organizacji nie jest przygotowana na takie rozwiązanie.

Jakie kroki zatem podjąć, żeby pracownicy mogli pracować zdalnie, a firma na tym nie ucierpiała?

W pierwszym etapie należy zadbać o zachowanie biznesowej ciągłości działania. Jeśli firma ma przygotowany plan reagowania w kryzysowych sytuacjach, może go śmiało wykorzystać i oddelegować personel do domu z zabezpieczonym sprzętem. Jeśli nie, radzimy skontaktować się ze specjalistami ds. bezpieczeństwa informatycznego. Zadbanie o sprawne działanie infrastruktury sieciowej jest w tym momencie wręcz niezbędne.

Sieć firmowa stanie się bezpieczna po wdrożeniu VPN. Przetwarzane informacje firmowe będą pod ochroną nawet poza organizacją. VPN śmiało można nazwać bezpiecznym tunelem w sieci, w którym zostają zaszyfrowane dane. Połączenie między użytkownikiem a serwerem jest silnie chronione. Ani lokalizacja, ani użytkownicy nie zostaną dzięki niemu rozpoznane. Nie grozi więc ich wyciek i przechwycenie przez nieuprawnione osoby do ich obsługi.

Wdrożenie rozwiązań security IT zapewni ochronę danych podczas pracy zdalnej.

Na jaki sprzęt i oprogramowanie zdecydować się, żeby rozpocząć pracę zdalną? Bez względu na to, czy firma wybierze nowe osprzętowanie czy poleasingowe, zadba o zwiększenie poziomu ochronę danych. Ważne, żeby zaopatrzyć infrastrukturę IT w zapory ogniowe na aktywnych urządzeniach biznesowych. Wszelkie potencjalne ataki na sieć firmową będą blokowane wskutek bieżącego monitoringu i analizy danych. Przydatnym rozwiązaniem okaże się również system IDS/IPS, który prócz wykrycia ryzyka, powstrzyma jego przedostanie się do sieci i dalszemu rozprzestrzenieniu.

Warto też uświadomić personel o zagrożeniach, które związane są z wykonywaniem zadań poza biurem. Pracownikom należy przypomnieć procedury bezpieczeństwa, do których powinni dostosowywać się na co dzień. Wśród nich możemy wymienić: stosowanie silnych haseł i dwupoziomowego logowania, unikanie opcji autologowania, weryfikowanie podejrzanych wiadomości, nieklikanie w niezaufane linki.

Wszystkich pracodawców, którzy planują zastosować się do specustawy i wybrać formę pracy zdalnej, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Doradzimy, jakie oprogramowanie będzie adekwatne dla wybranej infrastruktury IT, skonfigurujemy sprzęt i zapewnimy wsparcie techniczne.