Audyt informatyczny nie tylko przed wdrożeniem usługi

W trakcie wykonywania audytów powdrożeniowych warto rozszerzyć usługę o weryfikację porównawczą – między dotychczasowymi a nowo wprowadzonymi urządzeniami, sieciami czy aplikacjami. Jednocześnie zaleca się przeprowadzenie analizy wdrożenia w aspekcie zmian dokonanych w uprawnieniach użytkowników oraz w ciągłości działania biznesowych aplikacji.

Każdy audyt wymaga profesjonalnego udokumentowania

Kompleksowo przeprowadzony audyt informatyczny wymaga przygotowania dokumentu potwierdzającego. Raport (zawierający uwagi i zalecenia) jest możliwy do wygenerowania w dwóch rodzajach: on premise (Actice Directory) lub w platformie chmurowej (Azure AD). Wśród najważniejszych parametrów, które uzyskiwane są podczas audytu IT w procesach biznesowych, można wymienić:

– operacje logowania zakończone sukcesem,

– poprawność wykonywania czynności administracyjnych,

– zmiany haseł dokonane w wybranym przedziale czasowym.

Audyty weryfikują uprawnienia administratorskie

Nie należy również zapominać o zweryfikowaniu funkcji administratorskich przydzielonych pracownikom. W tym obszarze audyt powinien zostać poszerzony o ocenę: uprawnionego dostępu do kont użytkowników, zastosowane szyfrowania, zabezpieczenie panelów webowych i poprawność nadawania uprawnień administratorskich.

Dopiero po uzyskaniu powyżej wymienionych danych można utworzyć zestawienie, które posłuży do wykonania szczegółowej analizy, w której znajdą się rekomendacje efektywnych wdrożeń. Wyniki raportu sprawności funkcjonowania środowiska IT zostają odniesione do parametrów określonych przed producentów sprzętu, programistów i specjalistów ds. automatyki.

Testy bezpieczeństwa i funkcjonalności sprzętu

Najczęściej jednak przedsiębiorstwa wyrażają obawy o działanie sprzętu. W tym konieczne aktualizacje i upgrade’y. O konieczności przeprowadzania cyklicznych audytów serwerów pisaliśmy już kilkakrotnie. Nie dziwi nas fakt, że wielu klientów dopytuje o obszar przeprowadzanej weryfikacji. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby audyt sprzętu (stacji roboczych, drukarek, routerów, backupów, itd.) przebiegł w sposób dokładny i precyzyjny.

Do działań audytorów weryfikujących sprawność zabezpieczeń IT należą:

– obserwacja zasubskrybowanych zdarzeń na serwerach (zwłaszcza odbiegających od przyjętych norm);

– sprawdzenie integralności plików i folderów;

– ocena poprawności utworzonych wersji roboczych i kopii zapasowych;

– przetestowanie wydajności i efektywności realizowanych zadań przez aplikacje i oprogramowania;

– poprawność aktualizacji wykonywanych na sprzęcie służbowym.

Porównanie uzyskanych wyników z zaleceniami producentów lub dostawców rozwiązań informatycznych, pozwala określić obecny stan infrastruktury informatycznej. Dzięki gruntownej analizie firma uzyskuje odpowiedź, jakie czynniki należy poprawić, w jakich obszarach działa optymalnie, a które powinna całkowicie zmodyfikować.

Telefonia internetowa staje się coraz bardziej powszechna. Nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. W obliczu pracy zdalnej wiele firm zdecydowało się na wdrożenie telefonii VoIP lub rozszerzenie jej funkcjonalności.

Ułatwiona komunikacja dzięki implementacji nowoczesnej telefonii

Instalacja VoIP umożliwia przekierowywanie połączeń również na telefony komórkowe. Dlatego pracownicy zdalni mogą skorzystać z niej, pozostając poza terenem firmy. Takie rozwiązanie jest elastyczne i łatwo modyfikowalne.

Zaopatrzenie odbiorników telefonicznych w system wizyjny pozwala organizować wideokonferencje. Pracownicy firmy mogą komunikować się online z klientami i wspólnikami biznesowymi. Centrala telefoniczna VoiP to znakomity sposób na omawianie projektów lub organizację spotkania czy konferencji w sposób zdalny, bez konieczności wychodzenia z domu. Wdrożenie telefonii sprzyja również kierownictwu, które może umawiać się na cykliczne analizy wyników czy przeprowadzać zebrania zarządu za pomocą łącza internetowego.

Wdrożenie telefonii internetowej w firmie

Każde przedsiębiorstwo, które wprowadziło home office i zamierza realizować postulat pracy zdalnej, powinno zastanowić się na wprowadzeniem rozwiązań ułatwiających komunikację. Zarówno wewnątrz firmy – pomiędzy pracownikami, jak i na zewnątrz – ze wspólnikami, kontrahentami czy dostawcami usługi.

Zanim zostanie przygotowana infrastruktura pod telefonię VoIP, kierownictwo firmy musi odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jak duża liczba osób będzie docelowo korzystać z telefonii VoIP?
 • Czy połączenia będą przekierowywane między pracownikami wewnątrz firmy?
 • Jak dotychczas funkcjonowała komunikacja między pracownikami i partnerami biznesowymi?
 • Czy firma posiada kompetencje do samodzielnego zarządzania i konfiguracji infrastrukturą centrali telefonicznej?
 • Czy będzie potrzebna pomoc z zewnątrz przy jej obsłudze?
 • Z jakiej centrali telefonicznej dotychczas korzystała firma?
 • Ile posiada numerów wewnętrznych i zewnętrznych?
 • Na jaką skalę zamierza rozszerzyć kontakty w najbliższej przyszłości?

Stworzenie efektywnej telefonii internetowej wymaga przemyślanych decyzji. Dobór sprzętu i oprogramowania zapewnią specjaliści firmy Virtline, doświadczeni we wdrożeniach centrali telefonicznej u naszych klientów.

Proponujemy dostosowanie infrastruktury telefonicznej w firmie według następujących kroków:

– analiza posiadanego sprzętu, w tym aktywnych urządzeń sieciowych (routery, switche);

– ocena wydajności łącza internetowego;

– weryfikacja funkcjonalności obiegu infrastruktury teleinformatycznej;

– zbadanie poprawności działania parametrów służbowych komputerów i laptopów;

– dobór serwera i oprogramowania do możliwości finansowych i oczekiwań firmy;

– integracja telefonii VoIP z kontami poczty elektronicznej.

Przy użyciu aplikacji Outlook personel będzie mógł wykonywać połączenia bez tracenia czasu na wyszukanie i wybranie konkretnego numeru.

Prócz wdrożenia telefonii VoIP oferujemy również usługi konfiguracyjne

Dysponujemy działem Helpdesk, który z dużej mierze skupia się na zarządzaniu usługami sieciowymi. Zapewniając wysoką efektywność działania i ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Jeszcze przed przystąpieniem do wdrożenia omawiamy plan ciągłości działania biznesu. Ostrzegamy przed awariami i przerwach w dostawie prądu czy łącza internetowego. Brak dostępu do sieci oznacza brak możliwości wykonywania połączeń telefonicznych. Dlatego też radzimy dołączenie do strategii firmy planu disaster recovery.

Obejmujemy również nadzór nad kompleksowym funkcjonowaniem telefonii VoIP:

 • Konfigurujemy system telefonii, aby klienci mogli kontaktować się z firmą mimo niesprawności działania centrali.
 • Przełączamy centralę internetową na linię telefonii stacjonarnej w przypadku awarii.
 • Naprawiamy wadliwe przekierowania.
 • Monitorujemy wydajność infrastruktury.
 • Reagujemy na wszelkie zachwiania w działaniu systemu.

O zaletach korzystania z telefonii internetowej piszemy szerzej w naszej ofercie.

Pakiet Office 365 dedykowany jest dla firm, które potrzebują bezpiecznej aplikacji do tworzenia, przechowywania i edytowania plików. Daje szerokie możliwości, w tym udostępnianie dokumentów w chmurze. I co najważniejsze, do sprawnego działania nie jest potrzebne biznesowe konto e-mail.           

Naszym klientom oferujemy jedno z trzech rozwiązań do wyboru:

 • Office 365 Business
 • Office 365 Business Premium
 • Office 365 Business Essentials

Podstawowy pakiet Office 365 Business a pozostałe możliwości

Pakiety Premium i Essentials najczęściej zostaną wykorzystane do działań podejmowanych na biznesowej poczcie. Najczęściej przy użyciu Outlooka. Warto zauważyć, że Office 365 Business Essentials jest jednak internetową wersją oprogramowania, która służy do obsługi wyłącznie na urządzeniach przenośnych.

Jakie funkcje oferuje pakiet Office 365?

– na bieżąco aktualizowane i bezpieczne wersje programów Word, Excel, PowerPoint i Outlook;

– wysyłanie zaproszeń do edycji dokumentów w formie e-mail;

– współpraca kilku użytkowników nad jednym dokumentem w czasie rzeczywistym;

– użytkownicy zyskują do wykorzystania 1 TB przestrzeni dyskowej w platformie chmurowej;

– wysoki poziom ochrony poczty elektronicznej przez spamem i złośliwym oprogramowaniem dzięki Exchange Online Protection.

Rozszerz funkcjonalność pakietu Microsoft, wybierając Pakiet Business Premium.

W ramach Office 365 Business Premium firmy zyskują następujące możliwości:

– hosting skrzynki e-mailowej o rozmiarze do 50 GB;

– wprowadzenie własnej domeny firmowej na poczcie elektronicznej;

– swobodę w tworzeniu nowych kont e-mailowych i ich konfiguracji;

– optymalne zarządzanie spotkaniami biznesowymi za pomocą aplikacji Microsoft Bookings;

– dostęp do kalendarza służbowego.

Zalety Microsoft Teams – home office, podróże służbowe, współpraca na odległość

W ostatnim czasie bardzo popularna stała się usługa Microsoft Teams , w ramach której pracownicy organizują biznesowe spotkania online. Mogą wybrać formę wideo- lub telekonferencji i kontaktować się w jej ramach jednocześnie nawet z 250 użytkownikami.

Microsoft Teams jest bardzo przydatny podczas podróży służbowych oraz wykonywania pracy zdalnej. I co najważniejsze, umożliwia udostępnienie plików używanych w ramach pozostałych aplikacji Office 365.

Gwarancja wsparcia technicznego od Microsoft

Microsoft gwarantuje bezawaryjne działanie poziomie 99,9%. Zapewnia również pomoc techniczną 24/7.

Aplikacja Microsoft Office 365 w ramach klucza licencyjnego może być zainstalowana na maksymalnie 5 komputerach, tabletach czy smartfonach.

Ważna informacja – od 12 kwietnia Usługa Office 365 zmieni nazwę na platformę Microsoft 365.

Virtline pomoże wybrać odpowiedni pakiet biznesowy do edycji dokumentów.

Potrzebujesz indywidualnej wyceny Pakietu Office 365?

A może masz dodatkowe pytania odnośnie konkretnej usługi w jego ramach?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy chętnie udzielą dodatkowych informacji.