Ataki hakeskie w dużej mierze występują w formie wiadomości przesyłanych na skrzynkę e-mailową. Spam to wirusowe oprogramowanie dołączane do pobieranych programów lub linków wysyłanych z ofertami promocyjnymi. Jest ono celowo przesyłane przez hakera w celu wtargnięcia do systemu firmowego. To tylko kilka możliwych opcji, a jest ich znacznie więcej. Dzisiaj przyjrzymy się rozwiązaniom chroniącym przed atakami i politykom bezpieczeństwa.

Microsoft Defender – antywirus wbudowany w system Windows

W ramach Pakiet Office zyskasz ochronę przed zagrożeniami hakerskimi. Przykładowo Microsoft Defender zapewnia ochronę punktów wejścia i wyjścia przed atakami, które powodują utratę danych. Obsługa zdarzenia przebiega w profesjonalny sposób dzięki automatyzacji i bieżącemu monitoringowi. Ataki hakerskie są więc kontrolowane i odpierane.

Dość często wirusy przenikają do systemu komputerowego przy wykorzystaniu wiadomości e-mailowych. Wirus ukrywa się w postaci linków wiadomości lub załączników, które sugerują zdobycie nagrody czy innych pakietów korzyści. W ramach usługi ATP identyfikuje się listę błędów. Dzięki niej użytkownik dowiaduje się, jakie zagrożenia wykryło oprogramowanie i jakie może spowodować zaburzenia w systemie. Ataki hakerskie podlegają więc profesjonalnej analizie.

Zaawansowana ochrona przed atakami hakerskimi

Jeszcze więcej opcji ochronnych zapewnia usługa Advanced Threat Protection. Active Directory staje się bardziej bezpieczny niż wcześniej. Wykrywane są zagrożenia i potencjalne ataki hakerskie, które mogą naruszyć dane osobowe, a przez co także tożsamość użytkowników. Administrator na bieżąco zostaje poinformowany o możliwych błędach i lukach w systemie zabezpieczeń.

Jak ochronić się przed atakami hakerskimi?

Rozwiązaniem, bez którego praktycznie żadna organizacja po prostu nie obejdzie się, jest backup danych. Również tych przechowywanych w chmurze. Zebrane kopie zapasowe znajdują się w przynajmniej dwóch lokalizacjach. Dzięki czemu firma zyskuje pewność, że bez problemu odzyska utracone dane, nawet jeśli dojdzie do awarii technicznej. Jest to możliwe dzięki funkcji cyklicznego odtwarzania backupu.

Zasada czterech zadań to podstawa, którą warto wprowadzić w każdym przedsiębiorstwie. Pochodzi ona od słów: Plan-Do-Check-Act (Planuj-Wykonuj-Sprawdzaj-Działaj). Dzięki zasadzie PDCA zadania są ustrukturyzowane, co wpływa na ochronę wszystkich zasobów, również przed atakami hakerskimi. Szczególnie zachęcamy do jej stosowania firmy, którym zależy na bezpieczeństwie informacji i ochronie przed niepożądanym dostępem osób z zewnątrz. Nie da się ukryć, że profesjonalnie przygotowana infrastruktura, która jest doskonalona ma zdecydowanie większe szanse na uchronienie się przed atakami hakerskimi niż przeciętny użytkownik, który zrezygnował z ochrony antywirusowej.

Archiwizacja danych to jeden ze sposobów na zachowanie bezpieczeństwa informacji w firmie. Opiera się na tworzeniu kopii bezpieczeństwa i możliwości ich szybkiego użycia po ewentualnej awarii technicznej lub utracie istotnych plików, folderów czy systemów. Takich sytuacji może być naprawdę sporo – błąd ludzki w trakcie operacji nad danymi, nieodpowiednie przepięcie wewnętrznej infrastruktury informatycznej czy wydarzenie losowe, tj. pożar czy powódź.

Co ważne, kopia zapasowa nie dotyczy tylko stacji roboczych. Tworzy się ją również w celu zabezpieczenia dysków, serwerów czy prywatnych laptopów.

Jakie korzyści odniesie firma dzięki archiwizacji informacji?

  •  Ochronę przed utratą ważnych informacji.
  •  Zabezpieczenie przed poniesieniem kosztów finansowych.
  • Wyeliminowanie błędów w zapisie.
  •  Zminimalizowanie możliwości nadpisania informacji.

Polityka wykonywania backupu to standard, który powinna wprowadzić każda firma. Wytwarzanie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa według określonego schematu przyczyni się do zwiększenia efektywności. Zapewni również zwiększenie efektywności i ciągłość działania firmie.

Co możemy zagwarantować w ramach usługi archiwizacja danych?

  • Ustalenie RPO i RTO

– RPO – akceptowalny poziom utraty danych w określonym czasie.

– RTO – czas, w ramach którego podejmiemy działanie i przywrócimy proces do sprawnego działania po wystąpieniu awarii.

  • Wykonywanie cyklicznych aktualizacji
  • Okresowe odtwarzanie backupu
  • Przeprowadzenie kompresji danych
  • Deduplikacja archiwizowanych danych, aby zapobiec utracie miejsca do przechowywania danych.
  • Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa i wydajności działania systemu za pomocą audytów.