Świat zmienia się w błyskawicznym tempie. A wraz z nim używane przez nas technologie. Nowoczesne technologie i nadążanie za szybko zmieniającym się środowiskiem technologicznym wpływają na rozwój firmy. A tym samym na jej prestiż i pozycję na konkurencyjnym rynku.

Cyfrowe rozwiązania zapewniają wysoki poziom konkurencyjności

Cyfrowe trendy wywołują na firmach konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych warunków. Zwłaszcza w zakresie technologicznym. Przedsiębiorstwa wybierają rozwiązania, które pomogą im zwiększyć efektywność działania oraz uzyskać większe zaufanie wśród klientów. Wybierają więc nowoczesne technologie, które adaptują do infrastruktury firmowej i wpisują w ramach przyjętej strategii firmowej. Tworzą się w ten sposób zwinne korporacje, które nie przestają na zastanych i nieaktualizowanych rozwiązaniach, lecz rozwijają się i udoskonalają umiejętności pracowników.

Jakie technologie wybrać dla rozwijającej się organizacji?

 • Sztuczna inteligencja
 • Wirtualna rzeczywistość
 • Digitalizacja danych
 • Rozwiązania przemysłu 4.0
 • Spójne ekosystemy
 • Technologia Blockchain

Przedsiębiorstwa powinny mieć opracowaną strategię biznesową, która uwzględni zapotrzebowanie na cyfrowe technologie. Uwzględnia się w niej metody zabezpieczenia danych przed niepożądanymi sytuacjami, tj. wyciek danych czy dostęp nieuprawnionych osób do zasobów firmowych. W zwinnych przedsiębiorstwach działania są podejmowane adekwatnie do zmieniających się trendów.

Bezpieczeństwo firmy a nowoczesne rozwiązania IT

Opracowanie polityki bezpieczeństwa to aspekt, na który firmy wielokrotnie nie zwracały uwagi. Sytuacja zmieniła się wskutek coraz bardziej wyrafinowanych metod przejęcia danych lub sposobów na zawirusowanie systemu komputerowego.

Jak wiadomo, nie jest łatwo utrzymać i rozwinąć biznes w oparciu o nieaktualne systemy czy przestarzałe, wolno działające oprogramowanie i aplikacje. Firmy wybierają więc rozwiązania, które sprzyjają ich rozwojowi, przyspieszają prowadzone działania oraz zapewniają ciągłość działania.

Obsługa informatyczna przy użyciu nowoczesnych technologii

Wskazanych korzyści nie osiągnie się jednak bez odpowiedniego zabezpieczenia zasobów firmowych. Dlatego też tak dużą popularnością cieszy się outsourcing. Zarząd przekazuje kontrolę nad wybranymi obszarami zewnętrznym ekspertom, którzy posiadają kompetencje do zarządzania zasobami informatycznymi. Firma zyskuje ogromne korzyści – fachowe wsparcie, doradztwo technologiczne oraz udoskonalone rozwiązania, adekwatne do współczesnych trendów.

Norma ISO 27001 opisuje kilkanaście obszarów, które wpływają na fizyczne bezpieczeństwo informacji. W procedurach i politykach bezpieczeństwa zostają wyznaczone działania, które określają, jakie zasoby mają być chronione, przed jakimi zagrożeniami oraz za pomocą jakich metod. Standard bezpieczeństwa informacji opiera się na czterach krokach PDCA. Zapewniając dostępność, poufność i integralność danych.

Co należy określić w standardzie bezpieczeństwa informacji?

 • Kto będzie miał dostęp do wrażliwych danych?
 • Jak będzie przebiegała kontrola dostępu?
 • Jakie podmioty będą odpowiedzialne za administrację systemu?
 • Jakich obiektów dotyczy ochrona?
 • Jakim zagrożeniom należy przeciwdziałać?

W ISO 27001 obowiązuje schemat działania PDCA

PDCA realizuje następujące po sobie fazy: Planuj. Analizuj. Sprawdzaj. Działaj.

Może zawierać się w nim kilka systemów ostrzegawczych:

– SSWIN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

– SKD – System Kontroli Dostępu

– CCTV – monitoring wizyjny

– Zabezpieczenia typu VPN i firewall.

Bezpieczeństwo informacji i efektywność działania w firmie

Ciągłość działania systemu 24/7 jest utrzymywane dzięki synchronizacji wszystkich elementów. Rozpoczynając od projektu rozwiązania, poprzez wdrożenie systemu bezpieczeństwa, aż po bieżący monitoring. Przykładowo kontrola sprawności działania i utrzymania barier ochronnych może odbywać się za pomocą audytu bezpieczeństwa informacji. Wskazuje on optymalnie działające komponenty oraz te wymagające poprawy, wraz z rekomendacjami rozwiązań, które warto wprowadzić do organizacji.

W jaki sposób wdrożyć certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001 i w sposób profesjonalny zarządzać politykami i procedurami IT w firmie?

O tym przeczytacie na naszej podstronie – ISO 27001. Standard Bezpieczeństwa Informacji