Niezawodność, dostępność i integralność to tzw. triada bezpieczeństwa. Te pojęcia łączą się ze sobą, ale każde spełnia inną funkcję w zakresie utrzymania ciągłości działania biznesu. Co oznacza każde z tych pojęć?

Triada bezpieczeństwa – stabilność i odporność firmy przed zagrożeniami

Niezawodność wskazuje jak często dochodzi do awarii technicznych. Szacowany jest za pomocą tego wskaźnika czas pomiędzy kolejnymi awariami, czyli częstotliwość ich występowania na przestrzeni czasu.

Dostępność oznacza czas, jaki jest niezbędny do poradzenia sobie z potencjalnymi lub autentycznymi zagrożeniami przez osoby techniczne.  

Integralność odnosi się do nienaruszalności danych. Dane są integralne, jeśli istnieje możliwość ich odtworzenia dokładnie w ten sam sposób, jaki zostały zapisane w systemie.

Triada bezpieczeństwa wyznacza cele do spełnienia przez system informatyczny, aby był dostępny 24/7 i jak najrzadziej dochodziło do zaburzeń w jego działaniu. Wystarczy złamanie choć jednej zasady, aby doszło do zaburzenia sprawności działania systemu. Powodem może być wyciek danych, atak phishingowy czy zawirusowanie systemu. Dlatego tak ważne jest prowadzenie prewencyjnych działań, zwłaszcza monitorowania poprawności integrowania się i funkcjonowania wszystkich komponentów infrastruktury IT.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa wyszukują luki w zabezpieczeniach, aby utrzymać niezawodność, dostępność i integralność danych.

Eksperci, na co dzień zajmujący się rozwiązaniami informatycznymi z zakresu bezpieczeństwa informacji, weryfikują w firmach podatność systemu informatycznego na szkodliwe działania cyberprzestępców. Wskazują również na błędy ludzkie i błędy techniczne, które również prowadzą do zaburzenia triady bezpieczeństwa. Działają według obowiązujących procedur bezpieczeństwa, dzięki czemu minimalizują ryzyko wystąpienia awarii oraz ataków.

Aby nie doszło do zaburzenia poufności danych, a tym samym nie nastąpiło ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzane i uaktualniane są w firmach mechanizmy kontrolne. Istotną rolę odgrywają również zasady udzielania dostępu do zasobów firmowych. Dane biznesowe powinny być chronione w taki sposób, aby cyberprzestępcy mieli utrudniony dostęp do ich pozyskania i zmodyfikowania. Najlepiej, jeśli będą zaszyfrowane.

Poufność może zostać naruszona na skutek stosowania podsłuchu czy błędu ludzkiego.

Rozwiązania technologiczne chronią przed atakami i zapewniają poprawność i autentyczność danych. Triada bezpieczeństwa to wyznaczniki rozsądnego i bezpiecznego działania w biznesie. Każda firma może oczywiście wybrać inne nastawienie do dostępności, integralności i poufności danych. Dla jednych najważniejsze będzie utrzymanie poufności i integralności danych, aby pozostały w niezmienionej formie i były możliwe do identyfikacji. Dla innych natomiast ważniejsze będzie utrzymanie dostępności, aby usługi były realizowane szybko i sprawnie, a użytkownicy nie zgłaszali problemu z realizacją usługi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu bezpieczeństwa, które zapewnią utrzymanie ciągłości działania w firmie, zgodnie z triadą bezpieczeństwa.

Wybór nie jest prosty? Nie daj się zwieść. Dzięki cyfrowej postaci dokumentów otrzymasz do nich dostęp praktycznie z każdego miejsca. Tak jak dokumenty papierowe leżą na półkach w biurze, tak samo będą posegregowane elektroniczne dokumenty w bibliotekach lub archiwach online. Masz oczywiście kilka możliwości, możesz skanować papierowe dokumenty do postaci plików, przykładowo PDF. Możesz również od razu tworzyć elektroniczne dokumenty i na nich opierać pracę biznesową.

Przechowywanie danych w postaci elektronicznej oznacza konieczność zadbania o ich odpowiedni poziom zabezpieczeń.  

Ochrona elektronicznych danych wiąże się z zakupem sprzętu i oprogramowania do zarządzania sprawnością i wydajnością działania infrastruktury IT. Jako niezbędne rozwiązanie wskazujemy narzędzie do wykonywania i odtwarzania cyklicznie wykonywanych kopii zapasowych elektronicznych dokumentów, czyli backupu.

Dokumenty elektroniczne mogą zostać przypisane do konkretnego pracownika lub zespołu pracowników. Mogą również zostać udostępnione dla całego działu lub objąć jedynie jeden projekt. W dokumentach elektronicznych o wiele łatwiej i szybciej jest wprowadzać zmiany. I co najważniejsze, dostęp do nich nie wymaga przeszukiwania nieskończonej liczby półek w biurze. Istnieje więc naprawdę niewielka możliwość, że zostaną zgubione lub zniszczone bez posiadania uprawnień administracyjnych.

Wśród zalet z przechowywania dokumentów w formie elektronicznej znajdują się:

  • Szybki dostęp do dokumentów.
  • Ograniczenie ilości czasu poświęcanego na przetwarzanie dokumentów.
  • Brak ograniczenia przestrzeni biurowej – w każdym momencie można wykupić większy pakiet do przechowywania danych, np. przestrzeń dyskową lub miejsce w chmurze.
  • Większa kontrola nad użytkowaniem dokumentów przez pracowników.
  • Łatwiejsza integracja danych z systemami i aplikacjami używanymi w firmie.

Elektroniczne dokumenty są dobrym pomysłem pod warunkiem, że są w profesjonalny sposób zabezpieczony. Po pierwsze więc należy utworzyć polityki bezpieczeństwa dotyczące przechowywania i przetwarzania danych elektronicznych. Następnie przeszkolić pracowników firmy z zasad ich stosowania – zwłaszcza uprawnień dostępowych, tworzenia i zmiany haseł dostępowych oraz użytkowania rozwiązań ochronnych.

Elektroniczne dokumenty to duża wygoda dla firmy.

Będą bezpieczne pod warunkiem, że zostaną ustandaryzowane procedury ich tworzenia oraz zostaną przyznane uprawnienia dostępowe. Dodatkowe wsparcie w postaci rozwiązania do tworzenia kopii bezpieczeństwa uchroni firmę na wypadek możliwych awarii technicznych lub błędów. Dlatego radzimy dbać o zabezpieczenia i na bieżąco kontrolować poprawność działania infrastruktury IT.