AUDYT SERWERÓW

Audyt serwerów obejmuje wszystkie aspekty działania serwerowni. Przeprowadzając audyt informatyczny, weryfikujemy bezpieczeństwo firmy, równocześnie zwracając uwagę na sprawność działania całego systemu.

Weryfikacja bezpieczeństwa firmy i zabezpieczeń serwerów przy użyciu profesjonalnych rozwiązań IT.

Audyt serwerów obejmuje następujące elementy:

 • Weryfikacja i kontrola wykonywania kopii zapasowych
 • Przegląd procedur Disaster Recovery
 • Wskazanie potencjalnych błędów mogących zagrażać bezpieczeństwu systemu
 • Weryfikacja zdolności odtworzenia systemu po ewentualnej utracie danych
 • Weryfikacja praw dostępu do plików i folderów
 • Weryfikacja praw dostępu do administracji kluczowych usług SQL
 • Weryfikacja systemu dyskowego
 • Przegląd działających usług i programów
 • Testy bezpieczeństwa oprogramowania obsługującego WWW pod kątem
  możliwości modyfikacji informacji lub zdobycia poufnych danych.

Celem audytu jest zweryfikowanie zabezpieczeń serwerów, z których korzysta firma.

Weryfikację poprawności działania platformy serwerowej kończymy precyzyjnym raportem, w którym przedstawiamy szczegółowy plan naprawczy.

Wśród korzyści z przeprowadzenia audytu infrastruktury IT wymienia się:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie
 • Weryfikację poprawności konfiguracji serwerów oraz usług
 • Uniknięcie niepotrzebnych awarii w przyszłości.