AUDYT SERWERÓW

Audyt serwerów obejmuje wszystkie aspekty działania serwerowni. Przeprowadzając audyt informatyczny, weryfikujemy bezpieczeństwo firmy, równocześnie zwracając uwagę na sprawność działania całego systemu.

Weryfikacja bezpieczeństwa firmy i zabezpieczeń serwerów przy użyciu profesjonalnych rozwiązań IT.

Audyt serwerów obejmuje następujące elementy:

  • Weryfikacja i kontrola wykonywania kopii zapasowych
  • Przegląd procedur Disaster Recovery
  • Wskazanie potencjalnych błędów mogących zagrażać bezpieczeństwu systemu
  • Weryfikacja zdolności odtworzenia systemu po ewentualnej utracie danych
  • Weryfikacja praw dostępu do plików i folderów
  • Weryfikacja praw dostępu do administracji kluczowych usług SQL
  • Weryfikacja systemu dyskowego
  • Przegląd działających usług i programów

Audyt serwerów kończymy precyzyjnym raportem, w którym przedstawiamy szczegółowy plan naprawczy.