AUDYT SIECI

Audyt sieci sprawdza całą sieć teleinformatyczną. Celem audytu jest zbadanie poziomu bezpieczeństwa, niezawodności oraz wydajności sieci.

Audyt sieci to kompleksowa usługa informatyczna, na którą składają się następujące działania:

 • Szczegółowe testy bezpieczeństwa sprzętu sieciowego
 • Analiza konfiguracji komputerów
 • Analiza zastosowanego sprzętu sieciowego (HUB’y, Switch’e, Router’y)
 • Sprawdzenie rodzaju zastosowanego firmware’u w urządzeniach
 • Analiza budowy i funkcjonowania sieci komputerowej
 • Przebadanie architektury sieci pod kątem bezpieczeństwa
 • Testowanie systemu firewall
 • Analiza konfiguracji systemu zabezpieczeń firewall
 • Szczegółowy skaning usług udostępnianych przez chronioną sieć
 • Próby ominięcia lub destabilizacji systemu firewall
 • Wykorzystanie błędów implementacji protokołów sieciowych celem uzyskania dostępu do chronionej sieci
 • Wykorzystanie błędów konfiguracyjnych celem uzyskania dostępu do chronionej sieci
 • Nasłuchiwanie na portach
 • Określenie wszystkich udostępnianych usług pracujących w protokołach TCP, UDP, ICMP
 • Wyszukanie działających wirusów
 • Test systemu obsługi poczty
 • Analiza konfiguracji serwera pocztowego
 • Wskazanie potencjalnych błędów mogących zagrażać bezpieczeństwu systemu
 • Test SPAM-u.

Audyt_sieci

Audyty informatyczne sprawdzają poziom zabezpieczeń sieci IT

Audyt sieci kończy się precyzyjnym raportem, w którym przedstawiamy szczegółowy plan modernizacji sieci pod kątem wykrytych nieprawidłowości.