DANE CHRONIONE

Certyfikat Dane Chronione to wielopłaszczyznowe potwierdzenie bezpieczeństwa informacji i wysokich standardów. Virtline, jako pierwsza firma w Polsce, jest podmiotem w pełni kompetentnym do przygotowania firmy do uzyskania dokumentu zatwierdzanego przez jednostkę akredytacyjną TÜV Nord.

Przygotowanie i weryfikacja odbywa się w oparciu o normy prawne, standardy ISO, best practice i doświadczenie w branży IT security.

Wdrożenie bezpieczeństwa informacji w firmie

Wprowadzenie certyfikatu jest możliwe w następujących obszarach:

  • Bezpieczeństwo informacji
  • Bezpieczeństwo aplikacji
  • Ochrona danych osobowych
  • Testy penetracyjne wewnętrzne
  • Testy penetracyjne zewnętrzne
  • Testy socjotechniczne

Dane_chronione

Profesjonalna ochrona danych osobowych przetwarzanych przez firmę

Wdrożenie certyfikatu pozwala na kompleksową weryfikację bezpieczeństwa firmy, jednocześnie podnosząc jej prestiż na rynku dzięki uzyskaniu potwierdzenia wysokiej wiarygodności przez uznaną na świecie jednostkę certyfikującą.