Certyfikat Dane Chronione to wielopłaszczyznowe potwierdzenie bezpieczeństwa informacji i wysokich standardów. Virtline, jako pierwsza firma w Polsce, jest podmiotem w pełni kompetentnym do przygotowania firmy do uzyskania certyfikatu Dane Chronione TUV Nord.

Przygotowanie i weryfikacja odbywa się w oparciu o normy prawne, standardy ISO, best practice i doświadczenie w branży IT security.

Wdrożenie certyfikatu Dane Chronione jest możliwe w następujących obszarach:

  • Bezpieczeństwo informacji
  • Bezpieczeństwo aplikacji
  • Ochrona danych osobowych
  • Testy penetracyjne wewnętrzne
  • Testy penetracyjne zewnętrzne
  • Testy socjotechniczne

Dane_chronione

Wdrożenie certyfikatu pozwala na kompleksową weryfikację bezpieczeństwa firmy, jednocześnie podnosząc jej prestiż na rynku dzięki uzyskaniu potwierdzenia wysokiej wiarygodności przez uznaną na świecie jednostkę certyfikującą.