WDROŻENIE ISO 27001

ISO 27001 to norma bezpieczeństwa informacji. Virtline, jako firma wyspecjalizowana w usługach związanych z bezpieczeństwem IT, oferuje wdrożenie certyfikatu ISO 27001. Aby zapewnić wysoki stopień zabezpieczeń infrastruktury firmowej, opieramy się na trzech filarach:

 • Dostępność – osoby uprawnione mają zapewniony dostęp do informacji.
 • Integralność – zapewnienie dokładności i kompletności informacji.
 • Poufność – dostęp do informacji mają wyłącznie osoby uprawnione.

ISO_27001

Certyfikat ISO 27001 – wdrożenie oraz zarządzanie polityką i procedurami bezpieczeństwa w firmie

Norma ISO 27001 określa następujące obszary jako kluczowe dla bezpieczeństwa informacji w firmie:

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie aktywami
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Zarządzanie systemami i sieciami
 • Kontrola dostępu do systemu
 • Nabycie systemu informacyjnego, rozwój i utrzymanie
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Zgodność (z wymaganiami prawa i ustalonymi zasadami).

W ramach przygotowania firmy klienta do certyfikacji wdrażamy wszystkie potrzebne rozwiązania informatyczne, które są wymagane do uzyskania certyfikatu ISO 27001.