Nasze kilkuletnie doświadczenie w obsłudze firm pozwala nam stwierdzić, że spora część pracowników nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat zarządzania zasobami firmowymi. Dodatkowo kierownictwo nie zdaje sobie wielokrotnie sprawy z występujących problemów podczas realizacji codziennych zadań, m.in. związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników, które może wpłynąć na zakłócenie ciągłości działania biznesowego. Dlatego profesjonalne zarządzanie ryzykiem IT powinno zostać szczegółowo omówione na forum firmy, aby wskazać rozwiązania, które pozwolą uchronić się przed licznymi zagrożeniami.

Badania wskazują, że profesjonalne zarządzanie ryzykiem nie jest powszechnie praktykowane w firmach

32% badanych pracowników przyznało się do popełnienia choć jednego krytycznego błędu.

14% pracowników podjęło ryzykowną decyzję, która wiązała się z poniesieniem kosztów przez firmę.

50% pracowników sądzi, że ryzykowne sytuacje są wpisane w zakres zarządzania biznesem i że są one praktycznie niemożliwe do uniknięcia.

Ochrona poufnych danych w wielu firmach jest niestety niewystarczająca. Mimo zdarzających się problemów w zarządzaniu procesami biznesowymi, doświadczenia ataku hakerskiego czy wycieku danych nie są podejmowane decyzje sprzyjające ich zniwelowaniu lub zminimalizowaniu potencjalnych skutków. Błędy popełniają zarówno pracownicy, którzy nie przestrzegają polityk i procedur bezpieczeństwa, jak i kierownictwo, które nie wprowadza adekwatnych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń. Odnoszą się one nie tylko do działalności prowadzonej w Internecie – zagrożenia mogą dotknąć również lokalnych zasobów firmowych, które nie są powiązane z siecią.

Jakie zachowania pracowników sprzyjają wystąpieniu zagrożenia, m.in. atakiem na dane biznesowe?

34% pracowników korzysta z tego samego hasła do wielu kont/platform.

27% pracowników nie blokuje komputera przed odejściem od stanowiska pracy.

18% pracowników przechowuje hasła do kont/programów/platform/poczty w widocznym, ogólnie dostępnym miejscu.

Profesjonalne zarządzanie ryzykiem, czyli jak przeciwdziałać takiemu zachowaniu?

Istnieje wiele możliwości. Jedną z nich są szkolenia z zakresu bezpiecznego zarządzana firmą. Warto je rozpocząć od pracowników najbardziej zagrożonych ryzykiem ataku, a następnie wprowadzić szkolenia uświadamiające o zagrożeniu na kolejne grupy pracowników. Każdy nowy pracownik powinien zostać zapoznany z zasadami bezpiecznego przetwarzania danych. Szkolenia nie powinny ograniczać się tylko do jednorazowego zapoznania pracowników z tematyką bezpiecznego i profesjonalnego zarządzania ryzykiem IT. Powinny objąć również praktyczne wykorzystanie rozwiązań służących do ochrony przed atakami.

Pracownicy muszą być na bieżąco zorientowani w obszarze zagrożeń, które są skierowane na systemy komputerowe oraz być szkoleni z odpierania coraz bardziej udoskonalonych metod odpierania ataków. Dodatkową pomoc stanowią materiały udostępniane w sieci i dystrybuowane przez firmy, które specjalizują się w świadczeniu usług informatycznych w zakresie bezpieczeństwa IT. Pracownicy mogą zostać również poddani testom socjotechnicznym, czyli weryfikacji, która pozwoli rozpoznać poziom ich wiedzy oraz umiejętności w odpieraniu ataków i rozpoznawaniu manipulacji, które mają na celu wyciągnięcie poufnych danych.

Szkolenia dla każdego pracownika z zakresu bezpieczeństwa IT

Szkolenia z zakresu socjotechniki radzimy prowadzić zwłaszcza dla pracowników, którzy mają styczność z danymi klientów, know-how, patentami, które stanowią tajemnicę biznesową firmy i których przejęcie może spowodować istotne zawahanie dla jej poprawnego działania. Zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć” odnosi się do obszaru ochrony przedsiębiorstwa przed potencjalnymi atakami. Pracownicy powinni zatem wiedzieć, jakie zagrożenia mogą wystąpić oraz jakich zasad należy przestrzegać, żeby ich uniknąć. W tym zadaniu pomogą nasi specjaliści, którzy szczegółowo omówią, jakie rozwiązania wprowadzić, aby zapewnić profesjonalne zarządzanie ryzykiem IT wewnątrz firmy.

Polityka bezpieczeństwa to zestaw procedur zapisanych w formie dokumentacji, w której zostały spisane zasady dotyczące bezpiecznego zarządzania danymi. Zawierają polecenia dotyczące postępowania pracowników oraz administratorów IT w przypadku zauważenia sytuacji wywołującej lub mogącej wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa firmy. Uwzględnia się w niej również rozwiązania dotyczące metod monitorowania zagrożeń, reagowania na określone poziomy alertów oraz form zabezpieczeń obowiązujących w firmie.

Jakie kroki należy zatem podjąć w celu utworzenia silnej i skutecznej polityki bezpieczeństwa?

 1. Ustalenie zasad dotyczących tworzenia haseł
 • Jakie standardy złożoności haseł obowiązują?
 • W jakich miejscach/narzędziach przechowywać hasła do kont/platform/aplikacji, itd.?
 • Jak często należy aktualizować hasła?
 1. Określenie działań związanych z pocztą elektroniczną
 • W jakich sytuacjach jest możliwe udostępnienie e-maila innym osobom?
 • Jakie komunikaty/załączniki sugerują możliwość wystąpienia zainfekowania komputera/wystąpienia zagrożenia atakiem?
 • W jaki sposób identyfikować podejrzane e-maile i nie dopuścić do zainfekowania komputera czy systemu firmowego?
 1. Kwestia zarządzania bezpieczeństwem w firmie i udostępnianymi narzędziami służbowymi
 • W jakich miejscach pracownicy mogą korzystać z urządzeń służbowych – w miejscu pracy czy też poza nim?
 • Jak poinformować oraz kogo o błędach i niesprawnym funkcjonowaniu urządzenia służbowego?
 • Jakie procedury obowiązują w zakresie przekazywania i oddawania sprzętu służbowego przez pracowników?

Dodatkowo należy określić rozwiązania, które każdy pracownik powinien posiadać na użytkowanym urządzeniu służbowym. Dotyczy to zwłaszcza wdrożenia oprogramowania antywirusowego, oprogramowania antyspamowego, zapór ochronnych (firewall) oraz systemu VPN, który pozwala na bezpieczne łączenie się z lokalną siecią. Każdy pracownik powinien również poznać zasady w zakresie bezpiecznego udostępnienia zasobów w ramach firmy oraz poza nią. 

Od projektu, przed wdrożenia, aż po kompleksową opiekę informatyczną

Opieka informatyczna nie obejmuje wyłącznie zarządzania sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. Jako firma świadczymy również usługi z zakresu tworzenia, aktualizowania oraz rozwijania polityk i procedur bezpieczeństwa. Wsparcia udzielamy zarówno podczas analizowania istniejących przepisów bezpieczeństwa oraz podczas codziennej działalności. W ramach outsourcingu IT dbamy o poprawność funkcjonowania powierzonych nam usług informatycznych oraz podejmujemy działania mające na celu niwelowanie ryzyka zagrożenia. W ramach Helpdesk udzielamy zaś wsparcia w rozwiązaniu zaistniałych problemów, tj. niesprawne działanie urządzeń sieciowych, wykrycie źródła wycieku danych oraz naprawienie jego niepożądanych skutków.

Polityka bezpieczeństwa dostosowana do specyfiki firmy

Polityka bezpieczeństwa obejmuje szeroki zakres działania, które mają jeden cel do realizacji: zabezpieczenie całej firmy przed niepożądanymi atakami oraz zapewnienie ciągłości działania biznesowego. Dotyczy to płynności finansowej, zachowania wrażliwych danych wewnątrz firmy, zagwarantowania sprawności działania sprzętu. To tylko przykładowe zastosowania polityk bezpieczeństwa. Sami w prowadzonej działalności wprowadziliśmy ponad kilkadziesiąt procedur, z których gruntownie szkolimy wszystkich naszych pracowników. Wszystko po to, aby czuć się bezpiecznie i efektywnie działać w biznesie.

Zainteresowanych poznaniem przykładowych szablonów polityk bezpieczeństwa oraz porozmawianiem o rozwiązań minimalizujących ryzyko zagrożeń w biznesie, zapraszamy do kontaktu.

 

Migracja poczty oznacza przeniesienie skrzynek pocztowych z konkretnego środowiska pocztowego do innego środowiska pocztowego. Przenoszone są skrzynki pocztowe wraz z ich zawartością, czyli e-mailami, utworzonymi folderami, regułami oraz zapisanymi kontaktami i wyznaczonymi spotkaniami w kalendarzu.

Najczęściej poczta jest migrowana na platformy chmurowe. Najpopularniejszymi są chmura Microsoft Azure oraz Google Cloud Platform.

Migracja poczty, czyli dlaczego przenieść skrzynkę pocztową do platformy pocztowej Google lub Microsoft?

 1. Zapewnia więcej miejsca do przetwarzania danych niż darmowa poczta elektroniczna.
 2. Udostępnia panel administracyjny do zarządzania kontami użytkowników.
 3. Integruje pocztę z innymi aplikacjami biznesowymi.
 4. Umożliwia współpracę użytkowników nad projektami w czasie rzeczywistym.
 5. Serwer pocztowy znajduje się w bezpiecznej serwerowni.
 6. Firma nie ponosi kosztów za utrzymanie własnych serwerów.

Jakie działania podejmujemy w celu migracji danych do chmury?

 1. Weryfikujemy potrzeby klienta w zakresie parametrów poczty.
 2. Aktywujemy pakiet licencji wybrany przez klienta.
 3. Wykonujemy kopię zapasową przenoszonych danych.
 4. Tworzymy konta dla wyznaczonych użytkowników i przypisujemy do nich licencję.
 5. Sprawdzamy domenę firmową oraz dostosowujemy ją do nowej platformy pocztowej.
 6. Migrujemy dane pomiędzy dotychczasowym serwerem a wybraną platformą.
 7. Przeprowadzamy konfigurację panelu administracyjnego według wytycznych klienta.
 8. Testujemy poprawność działania i kompletność poczty elektronicznej po zmigrowaniu danych.

Po migracji danych do chmury możemy zająć się kompleksowo obsług administracyjną nad kontami pocztowymi. Zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji, aktualizacji oraz bieżącej kontroli bezpieczeństwa skrzynek pocztowych.

Migracja poczty odbywa się według najwyższych standardów bezpieczeństwa

Postępujemy zgodnie z RODO i dążymy do zachowania ciągłości biznesowej. Przenosząc konta, dbamy o to, aby dane pozostały w niezmienionej postaci – dotyczy to również haseł. Dlatego prosimy klientów o przygotowanie pełnych danych w celu przeniesienia skrzynek wraz z ich dotychczasowymi uprawnieniami.

Zachowujemy to samo nazewnictwo skrzynek pocztowych oraz portów IMAP/POP/SMTP.

Migracja poczty nie wywołuje przerw w jej działaniu. Odbiór wiadomości i ich przesyłanie jest nadal możliwe z dotychczasowego środowiska firmowego do czasu zakończenia wdrożenia. Dlatego też przeniesienie danych do nowego środowiska nie wpływa na zastój w pracach biznesowych. Adres e-mailowy również może pozostać bez zmian – chyba, że klient planuje zmianę domeny firmowej lub zamierza przybrać inną formę nazewnictwa e-maili.

Co zyskuje klienta dzięki migracji poczty do chmury Google lub Microsoft?

– Większą pojemność skrzynki pocztowej.

– Możliwość archiwizowania wiadomości i przypisywania zautomatyzowanych reguł wysyłania czy przypisywania wiadomości.

– Integrację z innymi aplikacjami udostępnianymi przez dostawcę chmurowego.

– Swobodny dostęp do panelu administracyjnego – tworzenie/usuwanie kont e-mailowych, integrowanie usług, monitorowanie kalendarza pracowniczego.

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego przedsiębiorstwa tak chętnie decydują się na usługi firm zewnętrznych? Przede wszystkim zyskują pewność, że powierzone usługi są realizowane w sposób profesjonalny i według najlepszych praktyk (best practice). Pracownicy zostają odciążeni od zadań z zakresu utrzymania usług informatycznych. Dzięki czemu mogą skupić się na kluczowych działaniach (core business) – bez obaw, że dojdzie do awarii czy niestabilności działania aplikacji lub systemu, który jest niezbędny do realizacji wyznaczonych procesów biznesowych.

Outsourcing IT, czyli powierzenie firmie zarządzania wybranymi elementami systemu informatycznego

Tak naprawdę każda firma, bez względu na jej wielkość czy branżę, potrzebuje dostępu do sieci informatycznej. Może zajmować się tylko przetwarzaniem danych klientów lub promowaniem usług czy produktów w sieci. Spora część wykonywanych zadań jest powiązana z systemami informatycznymi. Dlatego powinny być one bezpieczne, a urządzenia i oprogramowania biznesowe powinny być na bieżąco monitorowane i usprawniane. W tym zadaniu pomagają specjaliści pełniący nadzór nad zapleczem informatycznym firmy. Mając na uwadze efektywne działanie sprzętu i aplikacji biznesowych, profesjonalną obsługę docelowego klienta oraz zapewnienie jakości usług na jak najwyższym poziomie.

Outsourcing IT to oszczędność pieniędzy, czasu, zasobów

Sprawne zarządzanie biznesem opiera się nie tylko na wykwalifikowanej kadrze. Niezbędne są profesjonalne technologie do zarządzania procesami biznesowymi, a co za tym idzie również wiedza o ich realizacji i metodach udoskonalania realizowanych procesów. Najlepiej w oparciu o polityki i procedury bezpieczeństwa, zgodne z międzynarodowymi normami. Outsourcing IT to oszczędność kosztów związana z brakiem konieczności utrzymania zaplecza technicznego we własnej firmie. Do zarządzania wybranymi obszarami IT są wykorzystywane technologie oraz wiedza ekspertów z zespołu zewnętrznego. Firma nie musi martwić się o konieczność zwiększenia zatrudnienia czy sfinansowania środków na zakup nowych rozwiązań technologicznych do zarządzania biznesem.

Nie da się ukryć, że jedna osoba nie jest w stanie zapanować nad utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej firmy. Aby wszystkie jej komponenty działały jak najlepiej i były odpowiednio zabezpieczone, potrzebny jest zespół ekspertów mających wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach informatyki. Stworzenie takiego zespołu nie jest tanie – wiąże się z zatrudnieniem kilku osób na etat oraz przygotowaniem osobnego pomieszczenia. Wielokrotnie brakuje eksperckiej wiedzy w jakimś obszarze, co powoduje, że zespół nie może poradzić sobie z pewnymi problemami. Wówczas firma zaczyna poszukiwać doraźnej pomocy.

Zespół do obsługi informatycznej z wieloma kwalifikacjami

Outsourcing IT rozwiązuje te problemy, gdyż daje dostęp do specjalistów, którzy wciąż poszerzają swoje kompetencje. Firma zewnętrzna jest odpowiedzialna za powierzony team i rozszerzanie jego składu i kwalifikacji. Tak go komponuje, aby nie doszło do sytuacji, w której informatycy nie będą w stanie rozwiązać problematycznej sytuacji. Wszystkie usługi zawarte w umowie zostają więc wypełnione według oczekiwań i ustaleń. A w miarę wzrostu zapotrzebowania, dostosowywane są warunki świadczenia usługi, np. zwiększa się liczba ekspertów czy rozszerza zakres obsługi informatycznej na nowe obszary, np. przeprowadzanie wdrożeń technologii z zakresu bezpieczeństwa.

Każda firma otrzymuje gwarancję reakcji w przypadku pojawienia się problemu lub wystąpienia nieprzewidzianej awarii. Może to być godzina, dwie godziny lub inny określony czas reakcji w ramach umowy SLA. Zaletą jest więc szybkość delegowania zadań i ich realizacji, bez konieczności tracenia czasu na znalezienie osoby, która zajmie się rozwiązaniem konkretnego problemu.

Do utraty danych może dojść z wielu powodów. Awaria techniczna, błąd ludzki, niesprawne działanie serwera, niewykonanie kopii zapasowych – to tylko przykłady. Jednym z najczęściej wskazywanych zagrożeń jest dokonanie ataku hakerskiego na zasoby firmowe. Dlatego już na etapie projektowania polityk bezpieczeństwa należy zadbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej. Tworzy się w tym celu zasady alternatywnego reagowania na nieprawidłowości (tzw. alerty bezpieczeństwa) oraz sposoby informowania odpowiedzialnych osób o spadku wydajności działania całego systemu informatycznego.

Czytaj dalej

Stosujemy się do tzw. ram cyberbezpieczeństwa, które spełniają 5 funkcji: wykrywanie zagrożeń, ich identyfikację, rejestrację, analizę oraz klasyfikację w celu podjęcia odpowiednich działań do ich usunięcia. Wymienione działania to standard zarządzania bezpieczeństwem w firmach, który zapewnia podjęcie szybkiej reakcji na potencjalne lub wykryte zagrożenia w systemie bezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Badania „State of Operational Technology and Cybersecurity Report” pokazują, że 93% przedsiębiorstw korzystających z systemów OT (operacyjnych systemów sieci przemysłowych) w ciągu ostatniego roku doświadczyło włamania do systemu informatycznego. Okazuje się, że główną przyczyną są luki w istniejących zabezpieczeniach systemów przemysłowych. Czytaj dalej

Już nie tylko liczy się duża pojemność do przetwarzania i magazynowania danych. Równie ważna jest wydajność oraz moc obliczeniowa. Jest to związane z coraz większymi wymaganiami firm co do porównywania, pobierania, przeróbki oraz operowania danymi w ramach realizowanych procesów biznesowych. Konieczne jest elastyczne, szybkie oraz przede wszystkim bezpieczne wykonywanie operacji biznesowych. Coraz więcej firm zwraca również uwagę na to, aby procesy były skalowalne i łatwo dostosowywały się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Czytaj dalej

Usługi chmurowe stanowią 5% rynku informatycznego w Polsce. Choć stosunek do pozostałych inwestycji w nowoczesne technologie cyfrowe jest niewielki, to popularność chmury rośnie i co roku przybywa 25% więcej użytkowników aktywnie korzystających z platformy chmurowej. Czytaj dalej