Co to jest baza danych?

Baza danych jest zbiorem informacji zapisanych w oparciu o ściśle określone zasady. Są to zazwyczaj informacje w cyfrowej formie, które przyjmują postać odpowiedniego zestawienia, najczęściej w formie tabeli. Dane uporządkowane są w oparciu o konkretne reguły, ustalane przez użytkowników baz. Z baz danych korzysta się za pomocą odpowiedniego oprogramowania, dzięki któremu można je zarówno gromadzić, jak i przetwarzać.it-838384_640

Każdy wpis znajdujący się w bazie danych nosi nazwę rekordu. Rekord zawiera, w zależności od wielkości czy rodzaju bazy, kilka najważniejszych informacji. W najprostszej bazie danych, z jaką stykamy się na co dzień, czyli książce telefonicznej w telefonie, rekordem jest każdy numer, który się w niej znajduje, zaś dodatkowymi informacjami – zdjęcie, adres, e-mail itp.

Profesjonalne bazy danych powinny spełniać kilka elementarnych warunków: zawarte w nich informacje muszą być zgodne z rzeczywistością, zaś rekordy muszą posiadać możliwość przetwarzania – dodawania nowych informacji, usuwania starych oraz modyfikowania istniejących. Możliwość wyszukiwania informacji w rekordach lub ich organizacja w oparciu o konkretne kryteria także są obowiązkowe. Ponadto użytkownicy baz powinni posiadać określone uprawnienia (nie wszyscy powinni mieć możliwość np. edycji bazy).

Najpopularniejszymi rodzajami baz danych są proste bazy kartotekowe (np. wyżej wspomniana książka telefoniczna) oraz złożone bazy relacyjne, stosowane np. w profesjonalnych badaniach rynku.

ZAMÓW ROZMOWĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

×