Czym się różnią sieci PAN, LAN, MAN, WAN?

Istnieje kilka rodzajów sieci różniących się do siebie nie tylko wielkością czy zasięgiem, ale również rodzajem urządzeń, które wchodzą w ich skład.

startup-photos
Najmniejszą siecią jest PAN (Personal Area Network) – obecnie najczęściej bezprzewodowa sieć, używana w biurach, urzędach lub domach, w skład której wchodzi zazwyczaj komputer, drukarka i urządzenia mobilne. Jest to niewielka osobista sieć, służąca do przesyłu danych na najniższym poziomie, która może pracować niezależnie od połączenia internetowego. Poszczególne urządzenia łączą się w niej w większości przypadków za pomocą modułu Bluetooth.
LAN (Local Area Network) to lokalna sieć komputerowa, która może obejmować swoim zasięgiem kilka komputerów lub innych urządzeń, np. w większym biurze, pracowni czy bloku mieszkalnym. LAN pozwala jego użytkownikom na korzystanie z zasobów oraz tych samych aplikacji, a także na przesył czy wymianę plików. Komunikacja może zachodzić za pomocą specjalnych kabli lub sieci bezprzewodowej Wi-Fi i może być niezależna od Internetu – wystarczy posiadać kartę sieciową.
Poszczególne sieci LAN łączą się w większą sieć MAN (Metropolitan Area Network), czyli miejską sieć komputerową. Połączenie pomiędzy poszczególnymi sieciami lokalnymi odbywa się za pomocą kabli światłowodowych, ewentualnie droga radiową. Sieci MAN bardzo często powstają z inicjatywy szkół wyższych i obejmują swoim zasięgiem aglomeracje miejskie wraz z terenami podmiejskimi. Są również połączone z Internetem.
Sieci MAN, jak łatwo się domyślić, łączą się w jeszcze większe struktury, zwane WAN (Wide Area Network) – tzw. rozległe sieci komputerowe. WAN łączą ze sobą komputery w państwach lub na kontynentach dzięki łączom telekomunikacyjnym – kablom, światłowodom, transmisjami drogą radiową lub satelitarną. Przyjmuje się, że największą siecią WAN jest Internet.

ZAMÓW ROZMOWĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

×