ADMINISTRACJA SIECIĄ IT

Posiadanie rozbudowanej infrastruktury wiąże się z koniecznością prowadzenia administracji sieci IT. Wymagane są cykliczne przeglądy urządzeń aktywnych. Służą one wykrywaniu nieprawidłowości, a także pozwalają ustalić potrzebę zaktualizowania oprogramowania w firmie.

Zarządzanie infrastrukturą sieciową w firmie

Na wypadek wystąpienia błędów istotne jest również utrzymywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji urządzeń aktywnych. Szczególnej uwagi ze strony administratora wymaga firewall, który jest podstawowym elementem gwarantującym bezpieczeństwo sieci w firmie.

Firewall loguje (zapisuje) wszystkie zdarzenia, które dopiero doświadczony informatyk może prawidłowo zinterpretować i w razie potrzeby podjąć stosowne działania.

Administracja_siecią_IT

Administracja siecią IT w firmie  to profesjonalne zarządzanie i opieka nad infrastrukturą IT.

Olbrzymia ilość danych przepływająca przez sieć wymaga także monitoringu IT. Tylko duet, monitoring-informatyk, jest w stanie wychwycić i prawidłowo zinterpretować potencjalnie niebezpieczny ruch w sieci.

Zaleca się cykliczne wykonywanie skanów bezpieczeństwa (testów penetracyjnych) sieci. Poddając infrastrukturę symulowanym atakom, sprawdzamy jej podatność na realne zagrożenia w sieci.