WDROŻENIE VPN

Systemy VPN zapewniają prowadzenie bezpiecznej komunikacji w przedsiębiorstwie. Utożsamiane są z zapewnieniem bezpiecznego „okna na świat”. Poprawnie zabezpieczona wewnętrzna sieć firmowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Umożliwia ochronić przetwarzane dane w sieci przed potencjalnymi atakami, a także pozwala pracownikom wykonywać poszczególne czynności zdalnie.

Wdrożenie VPN w firmie

Aby zagwarantować firmie jak najwyższy stopień bezpieczeństwa informacji, przydatnym rozwiązaniem okazuje się posiadanie bezpiecznego kanału komunikacji, na który pozwala połączenie VPN.

Określane jest mianem „bezpiecznego tunelu w sieci”, który umożliwia prowadzić zaszyfrowaną komunikację z siecią organizacji.

Wdrażając systemy VPN, opieramy się na rozwiązaniach komercyjnych Cisco lub open source, takich jak: IPsec, SoftEther czy OpenVPN.

Jesteśmy w stanie zaprojektować sieć dla firmy, zainstalować niezbędne urządzenia, skonfigurować ustawienia do sprawnego działania systemu VPN, a także zapewnić stałe wsparcie techniczne.

Systemy_VPN

Zastosowanie VPN w ramach infrastruktury sieciowej firmy oznacza:

  • Prowadzenie szyfrowanej komunikacji w sieci
  • Uzyskanie bezpiecznego połączenia w trakcie użytkowania Internetu i prowadzenia komunikacji między użytkownikami
  • Zapewnienie silnej ochrony przed wyciekami lub kradzieżą danych
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym potencjalnych zagrożeń.