SYSTEM VPN

Poprawnie zabezpieczona wewnętrzna sieć firmowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania na rynku. Wielokrotnie potrzebne jest nam także „okno na świat”, np. w celu skonfigurowania automatycznych kopii bezpieczeństwa do zewnętrznej lokalizacji lub umożliwienia pracownikom pracy zdalnej. Przetwarzanie danych w sieci wiąże się z wieloma zagrożeniami.

Wdrożenie sieci VPN w firmie

Aby zagwarantować firmie jak najwyższy stopień bezpieczeństwa informacji, przydatnym rozwiązaniem okazuje się posiadanie bezpiecznego kanału komunikacji, na który pozwala połączenie VPN.

Określane jest mianem „bezpiecznego tunelu w sieci”, który umożliwia prowadzić zaszyfrowaną komunikację z siecią organizacji.

Nasze wdrożenia systemów VPN opieramy na rozwiązaniach komercyjnych Cisco lub open source, takich jak: IPsec, SoftEther czy OpenVPN.

Systemy_VPN