Serwery każdego dnia przetwarzają olbrzymie ilości danych. Człowiek nie jest w stanie samodzielnie nadążyć za wszystkimi zmianami, które na nich zachodzą. Dlatego nasi inżynierowie zalecają wdrożenie systemu monitoringu IT na każdym serwerze.

Specjalizujemy się we wdrożeniach opartych o środowiska Nagios, Cacti i Zabbix, oferując klientowi zarówno wersje komercyjne oprogramowania, jak i darmowe (open source). Monitoringiem możemy objąć sieć, urządzenia sieciowe, aplikacje i serwery. Jako usługę komplementarną do wdrożeń IT proponujemy również objęcie nadzorem istniejącego monitoringu.

Monitoring_it

Wśród zastosowań monitoringu IT znajdziemy:

  • Monitoring serwerów i monitorowanie komputerów
  • Monitorowanie usług (SMTP, HTTP, POP3, NNTP, SNMP, ICMP, FTP, SSH, itp.)
  • Kontrola obciążenia CPU, ilości przestrzeni wolnej na dyskach oraz wykorzystania pamięci RAM
  • Pomiar wilgotności i temperatury w serwerowni oraz poprawności działania torów zasilania
  • Wykrywanie prób ataku na sieć firmową
  • Badanie poprawności przebiegu procesu typu End Of Day
  • Weryfikacja czasu pracy personelu
  • Monitorowanie dostępności SLA
  • Monitorowanie poprawności wykorzystania kopii bezpieczeństwa.