WDROŻENIE ACTIVE DIRECTORY

Active Directory to usługa katalogowa systemu Windows Server. Pozwala na stworzenie katalogu, który będzie zawierał informacje o wszystkich obiektach w sieci: od drukarek i komputerów osobistych, aż po wyspecjalizowane serwery.

Active Directory należy traktować jako inwestycję w sprawne funkcjonowanie firmy. Wdrożenie AD to olbrzymia oszczędność czasu administratora. Kwota zainwestowana we wdrożenie szybko zwróci się i jednocześnie przyczyni się do zaoszczędzenia czasu prac wykonywanych przez informatyków.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych w firmie

Wdrożenie Active Directory przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa w firmie. Pozwala na zdecydowanie bardziej sprawne i profesjonalne zarządzanie uprawnieniami. Jednocześnie prowadzi do ustandaryzowania procesów związanych z bezpieczeństwem systemu informatycznego i znajdujących się w nim danych.

Wdrozenie_Active_Directory

Zalety z wdrożenia Active Directory:

  • Automatyczna instalacja i aktualizacja oprogramowania
  • Redukcja kosztów związanych z zarządzaniem kontami użytkowników i ich stanowiskami poprzez znaczące skrócenie czasu związanego z tym procesem
  • Zwiększenie bezpieczeństwa stacji roboczych
  • Centralne zarządzanie aktualizacjami systemowym.