Technologia wprowadzana w celu powstrzymania cyberataków jest niewystarczająca, jeśli brakuje wiedzy o przeciwdziałaniu im w ramach polityki zarządzania incydentami. Personel może próbować się bronić przed atakami, ale bez świadomości ryzyka o atakach socjotechnicznych oraz możliwych błędach technicznych i ludzkich nie będzie w stanie ich powstrzymać. Zwłaszcza, że pracownicy nadal korzystają z przenośnej pamięci, typu pendrive, przekazują dane osobom spoza firmy oraz wchodzą na zawirusowane strony.

Pendrive – duże zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy?

Po pierwsze, błędy są widoczne w obliczu używania zewnętrznych nośników przenośnych. Niektórym trudno w to uwierzyć, ale nadal zdarzają się przypadki, że pracownicy wykorzystują pendrive’y pochodzące z nieznanych źródeł na urządzeniach biurowych, czy też korzystają z prywatnych pendrive’ów, które użyczali swoim znajomym, w wyniku czego mogły dostać się na nie wirusy. Istnieje również ryzyko, że dane biznesowe zgromadzone na dysku przenośnym trafią w niepożądane ręce i zostaną wykorzystane w celach sprzecznych z polityką firmową. A co za tym idzie dojdzie do przecieków, co zaburzy ciągłość działania firmy i zagrozi tajemnicy przedsiębiorstwa, zwłaszcza tajników związanych z know-how.

Nie tylko problem z pendrive’ami – również z rozpoznaniem fałszywych e-maili

Po drugie, pracownicy mają dość duże problemy z wykryciem i zidentyfikowaniem podejrzanym e-maili. Nie zdają sobie sprawy z tego, jak duże ryzyko wiąże się z kliknięciem w linki w wiadomościach od nieidentyfikowalnego lub nieznanego nadawcy, już nie wspominając o tych, które trafiły do folderu SPAM. Coraz częściej hakerzy obierają również technikę podszywania się pod administratorów systemu lub kierowników, znaną pod nazwą atak BEC.

Wśród konsekwencji z wycieku danych możemy wymienić:

 • Poniesienie strat finansowych na naprawę problemów technicznych.
 • Uzyskanie dostępu do danych przez hakera, który może je zmodyfikować lub zniszczyć.
 • Ujawnienie danych biznesowych, co może zagrozić reputacji firmy.
 • Wprowadzenie zmian na stronie internetowej lub zawirusowanie infrastruktury firmowej.

Jak zaradzić problemu? Wybierając szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT.

Kadrze zarządzającej incydentami w firmie radzimy rozpocząć od uświadomienia pracowników o konieczności dostosowania się do polityki zarządzania informacjami biznesowymi. Warto rozpocząć od szkoleń wprowadzających w temat bezpieczeństwa IT, które wskażą zakres obowiązujących działań oraz techniki sprzyjające zachowaniu poufności, integralności i dostępności danych. Dość często w firmach brakuje osoby, która miałaby kompetencje do ich przeprowadzenia bądź też w związku z planowanymi zmianami w infrastrukturze IT, zarząd zamierza zwrócić się do specjalistów o pomoc w dostosowaniu polityk i procedur bezpieczeństwa.

Nasi specjaliści pomogą w tym zadaniu. Omówimy techniki służące do identyfikowania zagrożeń i przekażemy sporą dawkę wiedzy na temat ich niwelowania. Firmom, które nie mają ustandaryzowany polityk bezpieczeństwa, pomożemy je stworzyć według międzynarodowych zaleceń bezpieczeństwa i w zgodzie z obowiązywaniami RODO.

 

 

Awarie techniczne, zastoje w pracach, wyniki odbiegające od normy – praktycznie każdy przedsiębiorca choć raz zetknął się z tymi problemami. Nie da się ich całkowicie uniknąć, ale możliwe jest zminimalizowanie ryzyka i zareagowanie w porę na zauważone przez administratora wskaźniki niewłaściwego działania. Takie możliwości daje zdalna administracja infrastrukturą IT. Nie jest ważne, gdzie jest zlokalizowana Twoja firma, tylko jakie działania podejmie zespół informatyków.

Zdalna administracja infrastrukturą IT uchroni przed awariami technicznymi

Brakuje miejsca na utworzenie backupu, kończy się pamięć RAM, a może procesor jest za nadto przeciążony. Zespół informatyków dzięki zastosowaniu bieżącego monitoringu będzie wiedział, jakie problemy mogą wyniknąć z alertów i podejmie działania, aby im zapobiec. Dzięki zdalnej administracji infrastrukturą IT firma nie odczuje strat – ani finansowych, ani operacyjnych. I tutaj trzeba podkreślić, że nawet drobna awaria może spowodować osłabienie wizerunku firmy. Skoro infrastruktura nie działa lub działanie jest znacznie spowolnione, firma nie generuje zysków. A raz utracony klient może nie wrócić, dlatego tak ważne jest dbanie o sprawne działanie wszystkich komponentów infrastruktury – sieci, serwerów, aplikacji i systemów zabezpieczeń.

Jakie usługi wykona zespół informatyków w ramach administracji infrastrukturą IT?

 • Przeprowadzi aktualizację oprogramowania, aplikacji, systemu.
 • Skonfiguruje usługi do aktualnych trendów i wymogów firmy.
 • Zmierzy wskaźniki wydajności wybranych komponentów infrastruktury IT i podejmie działania naprawcze.
 • Zlokalizuje i usunie problemy techniczne.
 • Wykona cykliczne backupy i testowo je odtworzy.
 • Zweryfikuje poprawność i dostępność działania usług.
 • Sprawdzi podatność infrastruktury na działanie cyberprzestępców i wprowadzi rozwiązania ochronne.

Dodatkowo, zespół informatyków na bieżąco będzie prowadził dokumentację realizowanych działań. Abyś wiedział, jakie kroki zostały podjęte przez informatyków i jakie błędy zaistniały lub mogły zaistnieć w ramach infrastruktury IT.

Jeśli Twoja firma potrzebuje fachowego wsparcia, skontaktuj się w celu poznania oferty. Opieką informatyczną możemy objąć sieci i serwery. I zadbamy przy tym o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa powierzonej infrastruktury. W zgodzie z najlepszymi praktykami i SLA.