Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji to fundament dla zabezpieczenia Twoich danych w dobie cyfrowej transformacji. Przeprowadzamy kompleksową analizę systemów i procedur zarządzania informacją, identyfikując potencjalne luki w zabezpieczeniach i proponując skuteczne rozwiązania, by Twoje informacje pozostały chronione przed wszelkimi zagrożeniami.

Bezpieczeństwo informacji w firmie

Audyt bezpieczeństwa informacji to specjalistyczna usługa, która dokonuje oceny poziomu bezpieczeństwa informatycznego w firmie. Wskazuje na potencjalne ryzyko, które wiąże się z ujawnieniem lub utratą danych przechowywanych w systemie informatycznym firmy.

Obszary, które obejmuje przeprowadzany przez nas audyt bezpieczeństwa informacji, to:

Organizacja i administracja

Logowanie i monitoring

Zarządzanie dostępem

Zarządzanie oprogramowaniem

Zarządzenie systemami na stacjach roboczych

Ochrona antywirusowa

Kontrola odwiedzających

Ogólne bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo sieci

Kontrola dostępu

Ciągłość działania

System kopii bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych

Uprawnienia administratorskie

Firma Virtline dba o bezpieczeństwo danych w wielu firmach

Weryfikacja bezpieczeństwa informacji za pomocą audytu nie opiera się tylko na sprawdzeniu aktualnego stanu działania infrastruktury IT i posiadanych zabezpieczeń. Po jego wykonaniu, firma otrzymuje szczegółowy raport zawierający szereg rekomendacji, które stanowią dużą pomoc dla osób odpowiedzialnych w firmie za bezpieczeństwo. Wskazuje potencjalne zagrożenia i proponuje wdrożenia rozwiązań IT, dzięki którym firma będzie mogła rozwijać się efektywnie i przede wszystkim bezpiecznie.

Porady zawarte w raporcie pozwalają wytyczyć ustandaryzowany plan działania w firmie na kolejne miesiące, a nawet lata. Zwłaszcza w zakresie zarządzania incydentami.

Przydatne okazują się w tym celu szkolenia dotyczące procedur i polityk bezpieczeństwa, dzięki którym zwiększona zostaje świadomość zagrożeń wśród pracowników.