Polityka Prywatności firmy Virtline Sp. z o.o.

1. Definicje

Administrator Danych: Virtline Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000502030, NIP: 6751499701, REGON: 123070229.

Użytkownik: Każda osoba fizyczna, odwiedzająca strony internetowe lub korzystająca z usług firmy Virtline, której dane mogą być przetwarzane.

Dane Osobowe: Informacje identyfikujące lub pozwalające na identyfikację osoby fizycznej.

RODO: Rozporządzenie UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Serwis: Zbiór stron internetowych i usług online oferowanych przez Virtline, dostępnych pod domenami należącymi do firmy.

Przetwarzanie Danych Osobowych: Każda operacja wykonywana na danych osobowych.

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Virtline w następujących celach:

Realizacja umów zawartych z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Komunikacja z Użytkownikami oraz obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Marketing bezpośredni ofert Virtline, po uzyskaniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Statystyczne i analityczne, dla poprawy jakości usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych za pomocą adresu e mail: security@virtline.com lub korespondencyjnie na adres firmy.

3. Zasady przetwarzania

Dane przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób transparentny dla Użytkownika. Zbierane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

4. Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Wykorzystanie plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookies do poprawy działania naszych stron i identyfikacji użytkownika.
Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

6. Bezpieczeństwo danych

Virtline stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

7. Zmiany w polityce prywatności

Virtline zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, które zostaną opublikowane na stronach Serwisu.

8. Kontakt

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres: security@virtline.com lub tradycyjnie na adres siedziby firmy.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Virtline, prosimy o kontakt. W sytuacji, gdyby przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.