Cyfryzacja przedsiębiorstwa

Proponujemy różnorodne usługi, które mogą być dofinansowane z funduszy europejskich. Wykorzystanie tych zasobów pozwoli Twojej firmie na dostęp do nowoczesnych technologii i fachowej wiedzy przy znacznym ograniczeniu własnych inwestycji.

Cyfryzacja przedsiębiorstwa

Oferujemy szeroką gamę usług, które kwalifikują się do finansowania z funduszy unijnych. Dzięki wsparciu tych środków, Twoja firma może skorzystać z najnowocześniejszych technologii i ekspertyzy, minimalizując własne nakłady inwestycyjne. Oto usługi, które możemy wspólnie zrealizować, korzystając z dostępnych dotacji:

Zakup Sprzętu:

Laptopy i Komputery: Wysokowydajne stacje robocze do optymalizacji procesów biznesowych.

Serwery i Backupy: Niezawodne rozwiązania do przechowywania danych i zapewnienia ich ciągłości.

Urządzenia Sieciowe: Nowoczesne komponenty sieciowe zwiększające efektywność i bezpieczeństwo komunikacji.

Wdrożenia IT:

Active Directory (AD): Konfiguracja i zarządzanie dostępem użytkowników oraz politykami bezpieczeństwa.

Systemy IDS/IPS: Instalacja systemów ochrony przed nieautoryzowanym dostępem dla wzmocnienia bezpieczeństwa sieci.

Centrala Telefoniczna: Modernizacja systemów komunikacji firmowej poprzez wdrożenie nowoczesnych central telefonicznych.

Wirtualizacja: Optymalizacja zasobów poprzez stworzenie i zarządzanie wirtualnymi maszynami.

Serwery Poczty i WWW: Wdrożenia serwerów pocztowych i internetowych dla efektywnej komunikacji i obecności online.

Monitoring: Implementacja systemów monitoringu dla zapewnienia ciągłej obserwacji i reakcji na zdarzenia w IT.

Bezpieczeństwo IT:

Audyt bezpieczeństwa: Ocena i rekomendacje dotyczące ochrony infrastruktury IT.

Testy Penetracyjne: Symulacja ataków na systemy informatyczne w celu wzmocnienia ich odporności.

Testy Socjotechniczne: Analiza podatności ludzkiego czynnika na ataki i manipulację.

Wdrażanie Normy ISO 27001: Pomoc w implementacji międzynarodowych standardów bezpieczeństwa informacji.

Oprogramowanie:

Baseline: Duża, modułowa platforma, która oprócz elektronicznego obiegu dokumentów zawiera szereg innych modułów takich jak: Zarządzanie Procesami, Pojazdami, Umowami, Aktywami, Projektami i wspiera wiele innych obszarów około HR-owych czy komunikacji wewnętrznej.

Statlook:  Narzędzie do monitorowania pracy użytkowników i zarządzania zasobami IT, które pomaga w optymalizacji procesów biznesowych i zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

MDM (Mobile Device Management): Rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, które pozwala na bezpieczne i efektywne administrowanie smartfonami i tabletami w firmie.

ESET: Oferuje zaawansowaną ochronę przed szeroką gamą zagrożeń cyfrowych, w tym wirusami, malware, ransomware i phishingiem.

Veeam: Specjalizuje się w wielowarstwowej ochronie i odzyskiwaniu danych, zapewniając firmom bezpieczeństwo, niezawodność i niezależność niezbędną do utrzymania ciągłości działania w każdej sytuacji.

Usługi Doradcze:

Wsparcie Informatyczne: Ekspertyzy technologiczne, planowanie IT i doradztwo strategiczne.

Bezpieczeństwo Informacji: Budowanie polityk bezpieczeństwa, szkolenia pracowników i przygotowanie do certyfikacji ISO 27001.

Szkolenia:

Bezpieczeństwo: Programy edukacyjne zwiększające świadomość bezpieczeństwa cyfrowego wśród pracowników.

Jak przebiega proces ubiegania się o dotację unijną?

  1. Audyt Technologiczny: Analiza i wykrywanie obszarów, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego.
  2. Wybranie Dotacji: Dopasowanie najbardziej odpowiedniego programu dotacyjnego do specyficznych potrzeb technologicznych firmy.
  3. Przygotowanie Wniosku: Skomponowanie wniosku o dotację unijną, uwzględniające wszystkie wymagane kryteria i wytyczne.
  4. Wdrożenie Projektu: Efektywne zastosowanie przyznanych funduszy w ramach realizacji zaaprobowanego projektu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach finansowania i rozpocznij transformację cyfrową swojej firmy już dziś. Nasz zespół pomoże Ci w identyfikacji odpowiednich programów dotacyjnych, a następnie przeprowadzi przez proces aplikacyjny i realizację projektu.