Certyfikat Dane Chronione

Certyfikat Dane Chronione to wielopłaszczyznowe potwierdzenie bezpieczeństwa informacji i wysokich standardów. Virtline, jako pierwsza firma w Polsce, jest podmiotem w pełni kompetentnym do przygotowania firmy do uzyskania dokumentu zatwierdzanego przez jednostkę akredytacyjną TÜV Nord.

Przygotowanie i weryfikacja odbywa się w oparciu o normy prawne, standardy ISO oraz best practice.

Proces wdrożenia certyfikatu Dane Chronione składa się z następujących etapów:

1. Analiza przedwdrożeniowa

2. Analiza ryzyka

3. Utworzenie dokumentacji

4. Szkolenia pracowników

5. Audyty wewnętrzne

Certyfikat bezpieczeństwa otrzymują firmy, u których stwierdzimy wysoki poziom ochrony danych osobowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży security IT, wskazujemy rozwiązania niezbędne do implementacji efektywnych zabezpieczeń informatycznych.

Zapewniamy również kompleksowe przygotowanie firmy do dostosowania się do rozporządzenia RODO.

Wdrożenie bezpieczeństwa informacji w firmie

Wprowadzenie certyfikatu jest możliwe w następujących obszarach:

  • Bezpieczeństwo informacji
  • Bezpieczeństwo aplikacji
  • Ochrona danych osobowych
  • Testy penetracyjne wewnętrzne
  • Testy penetracyjne zewnętrzne
  • Testy socjotechniczne

Dane Chronione to certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo firmy.

Profesjonalna ochrona danych osobowych przetwarzanych przez firmę

Wdrożenie certyfikatu pozwala na kompleksową weryfikację bezpieczeństwa firmy, jednocześnie podnosząc jej prestiż na rynku dzięki uzyskaniu potwierdzenia wysokiej wiarygodności przez uznaną na świecie jednostkę certyfikującą TÜV Nord.

Wprowadzamy w firmach profesjonalne zabezpieczenia informatyczne oraz przygotowujemy polityki i procedury bezpieczeństwa.

W procesie wdrożenia certyfikatu bezpieczeństwa analizujemy infrastrukturę IT klienta, identyfikujemy używane narzędzia i środki ochrony danych osobowych.

Podpowiadamy również narzędzia, jakie warto zaimplementować, aby zapewnić biznesową ciągłość działania. Szkolimy również pracowników w zakresie zastosowania nowych rozwiązań.