ISO 27001

Przygotuj swoją firmę do uzyskania certyfikatu ISO 27001 z Virtline, co nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa informacji, ale również wyróżnia Twoją organizację na rynku. Nasze kompleksowe wsparcie obejmuje przygotowanie do audytu, zapewniając, że wszystkie procesy są zgodne z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa danych.

ISO 27001

ISO 27001 to wiodący międzynarodowy standard zapewniający ramy do zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information Security Management System, ISMS) w organizacjach wszelkich typów i rozmiarów. Standard ten kładzie nacisk na ochronę poufności, integralności oraz dostępności danych poprzez systematyczne zarządzanie ryzykiem związanym z informacjami.

Wdrożenie ISO 27001 w przedsiębiorstwie

ISO 27001 to norma bezpieczeństwa informacji. Virtline, jako firma wyspecjalizowana w usługach związanych z bezpieczeństwem IT, oferuje wdrożenie certyfikatu ISO 27001. Aby zapewnić wysoki stopień zabezpieczeń infrastruktury firmowej, opieramy się na trzech filarach:

Dostępność – osoby uprawnione mają zapewniony dostęp do informacji.

Integralność – zapewnienie dokładności i kompletności informacji.

Poufność – dostęp do informacji mają wyłącznie osoby uprawnione.

Certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001– wprowadzenie norm zarządzania polityką i procedurami IT w firmie

Następujące obszary określane są jako kluczowe dla bezpieczeństwa informacji w firmie:

Polityka bezpieczeństwa

Organizacja bezpieczeństwa informacji

Zarządzanie aktywami

Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

Zarządzanie systemami i sieciami

Kontrola dostępu do systemu

Nabycie systemu informacyjnego, rozwój i utrzymanie

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji

Zarządzanie ciągłością działania

Zgodność (z wymaganiami prawa i ustalonymi zasadami).

W ramach przygotowania firmy klienta do certyfikacji wdrażamy wszystkie potrzebne rozwiązania informatyczne, które są wymagane do uzyskania certyfikatu.

Bezpieczeństwo informacji w ramach rozwiązań technologicznych

Regulacje prawne, m.in. rozporządzenie RODO, wprowadzają normy dotyczące kontroli bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Dotyczą one ochrony przed utratą danych, wyciekiem lub przejęciem przez nieuprawnione osoby.

Każde przedsiębiorstwie, które zamierza wdrożyć ISO 27001, powinno zapewnić adekwatne środki technologiczne w infrastrukturze IT, które:

Zabezpieczą systemy i sieci przed atakami hakerskimi.

Będą monitorować potencjalne zagrożenia w środowisku IT.

Zapewnią ochronę antyspamową i antywirusową.

Zautomatyzują oprogramowanie do natychmiastowej reakcji.