Monitoring IT

Nasza usługa monitoringu IT zapewnia ciągłą obserwację i analizę Twojej infrastruktury technologicznej, umożliwiając wczesne wykrywanie i rozwiązywanie problemów. Dzięki temu zapewniasz stabilność operacyjną i zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi awariami.

Monitoring IT

Monitoring IT to kluczowy proces w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną każdej firmy, pozwalający na ciągłe śledzenie i analizę stanu systemów komputerowych, sieci i aplikacji. Dzięki temu, możliwe jest zapewnienie wysokiej dostępności, wydajności oraz bezpieczeństwa zasobów cyfrowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu kontrolują wydajność urządzeń sieciowych oraz weryfikują sprawność działania sprzętu i aplikacji. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów technicznych, podejmują natychmiastową reakcję.

Monitoring systemów informatycznych służy do:

Przewidywania wystąpienia awarii.

Przyspieszenia reakcji w przypadku wystąpienia awarii.

Automatycznego podejmowania działań z poziomu systemu.

Wysyłania powiadomień do administratora danych w formie SMS lub e-mail.

Monitoring infrastruktury IT w firmie obejmuje:

Monitoring serwerów i monitorowanie komputerów

Monitorowanie usług (SMTP, HTTP, POP3, NNTP, SNMP, ICMP, FTP, SSH, itp.)

Kontrola obciążenia CPU, ilości przestrzeni wolnej na dyskach oraz wykorzystania pamięci RAM

Pomiar wilgotności i temperatury w serwerowni oraz poprawności działania torów zasilania

Wykrywanie prób ataku na sieć firmową

Badanie poprawności przebiegu procesu typu End Of Day

Weryfikacja czasu pracy personelu

Monitorowanie dostępności SLA

Monitorowanie poprawności wykorzystania kopii bezpieczeństwa.

Wdrożenie monitoringu IT

Specjalizujemy się we wdrożeniach opartych o środowiska Nagios, Cacti i Zabbix, Oferujemy klientowi zarówno wersje komercyjne oprogramowania, jak i darmowe (open source). Monitoringiem możemy objąć sieć, urządzenia sieciowe, aplikacje i serwery. Jako usługę komplementarną do wdrożeń IT proponujemy również objęcie nadzorem istniejącego monitoringu.