Kopia Bezpieczeństwa

Zabezpiecz swoje dane przed nieoczekiwanymi zdarzeniami dzięki naszym usługom kopii bezpieczeństwa. Oferujemy rozwiązania zapewniające, że Twoje cenne informacje są bezpiecznie archiwizowane i dostępne, kiedy ich potrzebujesz.

Kopia bezpieczeństwa

Kopia bezpieczeństwa to podstawowy element zapewniający ciągłość działania firmy. Powszechnie nazywany jest backupem. Tworzenie kopii bezpieczeństwa pozwala firmom zabezpieczyć się przed błędami ludzkimi, błędami w systemach operacyjnych, awariami sprzętu oraz klęskami żywiołowymi.

Wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Virtline jest partnerem jednego z czołowych producentów rozwiązań backupowych – Veeam. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie sprawnie i na korzystnych dla klienta warunkach finansowych wdrażać rozwiązania do kopii bezpieczeństwa, które oparte są na najnowszych technologiach. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań IT opartych o oprogramowanie open source, dzięki któremu nasi klienci nie ponoszą kosztów związanych z zakupem licencji.

Realizując wdrożenia kopii bezpieczeństwa, Virtline kładzie szczególny nacisk na:

Weryfikację poprawności wykonania kopii

Cykliczne odtwarzanie kopii

Przechowywanie kopii zapasowych minimum w dwóch lokalizacjach.

Proces wdrożenia backupu wymaga zakupu sprzętu i jego konfiguracji

Zespół Virtline podejmuje następujące kroki podczas implementacji kopii bezpieczeństwa:

Zakup urządzenia NAS – proponujemy klientom kilka rozwiązań, w dostosowaniu do zapotrzebowania i wielkości infrastruktury IT.

Instalacja sprzętu w firmie.

Konfiguracja urządzenia NAS.

Ustawienie synchronizacji i częstotliwości zapisywania oraz odtwarzania danych.

Testowanie poprawnego wykonywania kopii zapasowej.

Proponujemy również objęcie monitoringiem IT procesów, które są związane z tworzeniem backupu, aktualizowaniem oprogramowania oraz cyklicznym odtwarzaniem kopii zapasowych.