Kopia bezpieczeństwa

Kopia bezpieczeństwa to podstawowy element zapewniający ciągłość działania firmy. Powszechnie nazywany jest backupem.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa pozwala firmom zabezpieczyć się przed błędami ludzkimi, błędami w systemach operacyjnych, awariami sprzętu oraz klęskami żywiołowymi.

Wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Virtline jest partnerem jednego z czołowych producentów rozwiązań backupowych – Veeam. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie sprawnie i na korzystnych dla klienta warunkach finansowych wdrażać rozwiązania do kopii bezpieczeństwa, które oparte są na najnowszych technologiach.

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań IT opartych o oprogramowanie open source, dzięki któremu nasi klienci nie ponoszą kosztów związanych z zakupem licencji.

Kopie bezpieczeństwa to kopie danych, które są tworzone w celu ochrony przed potencjalnymi awariami.

Proces wdrożenia backupu wymaga zakupu sprzętu i jego konfiguracji

Zespół Virtline podejmuje następujące kroki podczas implementacji kopii bezpieczeństwa:

1. Zakup urządzenia NAS – proponujemy klientom kilka rozwiązań, w dostosowaniu do zapotrzebowania i wielkości infrastruktury IT.

2. Instalacja sprzętu w firmie.

3. Konfiguracja urządzenia NAS.

4. Ustawienie synchronizacji i częstotliwości zapisywania oraz odtwarzania danych.

5. Testowanie poprawnego wykonywania kopii zapasowej.

Proponujemy również objęcie monitoringiem IT procesów, które są związane z tworzeniem backupu, aktualizowaniem oprogramowania oraz cyklicznym odtwarzaniem kopii zapasowych.

Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa w firmie

Realizując wdrożenia kopii bezpieczeństwa, Virtline kładzie szczególny nacisk na:

  • Weryfikację poprawności wykonania kopii
  • Cykliczne odtwarzanie kopii
  • Przechowywanie kopii zapasowych minimum w dwóch lokalizacjach.