Finansowanie unijne w sektorze IT

Cyfryzacja jest fundamentem efektywnego rozwoju każdej firmy. Implementacje systemów IT nie tylko optymalizują zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, ale również zapewniają elastyczność potrzebną do szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany w otoczeniu prawnym i ekonomicznym.

Unijne fundusze dla polskich firm

Na lata 2021-2027 Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej alokację w wysokości 76 miliardów euro, kontynuując wsparcie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP, które stanowią jedne z głównych beneficjentów funduszy unijnych. Firmy te mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji bezzwrotnych oraz środków zwrotnych, takich jak pożyczki. Środki są przeznaczone na wspieranie innowacyjności, cyfryzacji oraz zwiększania konkurencyjności na rynku europejskim i globalnym.

Świadomi tych potrzeb, nawiązaliśmy współpracę z specjalistami w dziedzinie aplikowania o fundusze unijne. Dzięki tej synergii, wspieramy naszych klientów nie tylko dostarczając im najwyższej jakości usługi IT, ale również umożliwiając im dostęp do niezbędnego finansowania na realizację projektów cyfryzacyjnych.

Program dopasowany do Twojego przedsiębiorstwa

Unia Europejska oferuje różnorodne programy wsparcia, dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw o różnej skali działania.

Dla małych i średnie firm:

Priorytet: Elastyczność i innowacyjne technologie dla dynamicznego wzrostu i adaptacji do zmian rynkowych.

Dotacje Bezzwrotne: Finansowanie cyfryzacji i automatyzacji, które nie obciąża budżetu firmy.

Dla dużych przedsiębiorstw:

Fundamenty: Solidne finanse i większe zasoby umożliwiające dostęp do kompleksowego wsparcia.

Środki Zwrotne: Możliwość inwestowania w innowacje przy pomocy pożyczek unijnych, dostępnych również dla firm bez długiej historii kredytowej.

Leasing IT: Rozłożenie w czasie finansowania znaczących inwestycji w technologię, bez konieczności natychmiastowego angażowania kapitału.

Dotacje Bezzwrotne: Możliwość uniknięcia dodatkowego obciążenia budżetu dzięki dofinansowaniu unijnemu na cyfryzację i automatyzację procesów.

Rodzaje finansowania

Pożyczki są doskonałym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują elastycznego finansowania swoich projektów IT. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie obejmujące 100% wartości inwestycji, w tym licencje, wdrożenie, sprzęt IT oraz usługi.

Programy bezzwrotne to forma wsparcia dla firm, które planują inwestycje w nowe technologie. Dzięki dotacjom unijnym, przedsiębiorstwa mają możliwość zrealizowania projektów cyfryzacyjnych, innowacyjnych oraz związanych z bezpieczeństwem danych, minimalizując przy tym obciążenie własnego budżetu.

Leasing IT to rozwiązanie pozwalające na elastyczne finansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania. Współpracując z renomowanymi partnerami, takimi jak GRENKE, firmy mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań IT, rozkładając płatności w czasie, co pozwala na lepsze zarządzanie przepływami finansowymi.

Rodzaje finansowania

Pożyczki są doskonałym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują elastycznego finansowania swoich projektów IT. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie obejmujące 100% wartości inwestycji, w tym licencje, wdrożenie, sprzęt IT oraz usługi.

Programy bezzwrotne to forma wsparcia dla firm, które planują inwestycje w nowe technologie. Dzięki dotacjom unijnym, przedsiębiorstwa mają możliwość zrealizowania projektów cyfryzacyjnych, innowacyjnych oraz związanych z bezpieczeństwem danych, minimalizując przy tym obciążenie własnego budżetu.

Leasing IT to rozwiązanie pozwalające na elastyczne finansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania. Współpracując z renomowanymi partnerami, takimi jak GRENKE, firmy mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań IT, rozkładając płatności w czasie, co pozwala na lepsze zarządzanie przepływami finansowymi.

Korzyści współpracy z Leasing GRENKE:

Minimalna kwota inwestycji: Możliwość finansowania projektów już od 1 500,00 zł netto.

Szeroki zakres finansowania: Umożliwiamy finansowanie nie tylko sprzętu IT, ale również licencji i usług wdrożeniowych, oferując kompleksowe wsparcie Twojego biznesu.

Finansowanie 100% wartości: Nie wymagamy wkładu własnego, co pozwala na zachowanie płynności finansowej Twojej firmy.

Elastyczność: Okres leasingu może wynosić od 18 do 60 miesięcy, z możliwością wyboru harmonogramu płatności – rat miesięcznych lub kwartalnych.

Uproszczony proces: Dla inwestycji do 100 000,00 zł, proces aplikacyjny został maksymalnie uproszczony – decyzje leasingowe są podejmowane nawet w ciągu godziny.

Bez względu na wielkość Twojej firmy oraz zakres planowanych inwestycji w sektorze IT, wsparcie finansowe z funduszy unijnych otwiera nowe możliwości dla rozwoju i innowacji. Zachęcamy do kontaktu, aby wybrać najodpowiedniejszą formę finansowania i wspólnie z naszymi partnerami i podmiotami ds. wniosków, przejść przez cały proces aplikacyjny.