Wdrożenie DORA

Wraz z rosnącą liczbą cyberzagrożeń i rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi, organizacje muszą stosować nowoczesne i skuteczne ramy bezpieczeństwa. Jednym z takich rozwiązań jest wdrożenie DORA (Digital Operational Resilience Act), które ma na celu zapewnienie odporności operacyjnej w środowisku cyfrowym.

Dlaczego DORA?

DORA to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu wzmocnienie odporności operacyjnej instytucji finansowych na incydenty związane z technologią informacyjną i komunikacyjną (ICT). Jej celem jest zapewnienie, że firmy mogą efektywnie reagować na zakłócenia i kontynuować działalność, minimalizując negatywne skutki dla klientów i gospodarki.

Proces wdrażania DORA

 Ocena Wstępna: Przeprowadzamy audyt bieżącej infrastruktury ICT, aby zidentyfikować mocne strony i potencjalne obszary ryzyka.

Planowanie i Strategia: Tworzymy spersonalizowany plan wdrożenia, który uwzględnia potrzeby Twojej organizacji.

Wdrożenie: Nasz zespół realizuje kompleksowe wdrożenie, obejmujące techniczne i organizacyjne środki zarządzania ryzykiem oraz aktualizację procedur operacyjnych.

Korzyści z Wdrożenia DORA

Zwiększona odporność operacyjna: Zapewnienie, że Twoja firma jest przygotowana na zakłócenia operacyjne i może szybko reagować na incydenty.

Spełnienie regulacji prawnych: Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi Unii Europejskiej, co zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Ochrona reputacji: Skuteczne zarządzanie ryzykiem i incydentami pomaga chronić reputację firmy na rynku.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i rozpocząć proces zabezpieczania cyfrowej infrastruktury Twojej organizacji.