Audyt DORA

Audyt DORA to kluczowy proces oceny i wzmocnienia odporności cyfrowej instytucji finansowych, zapewniający zgodność z regulacjami Unii Europejskiej. Pomaga zwiększyć bezpieczeństwo, zminimalizować ryzyko operacyjne i budować zaufanie rynkowe.

Wprowadzenie do Audytu DORA

Audyt DORA (Digital Operational Resilience Act) służy do oceny odporności cyfrowej Twojej firmy. Składa się z analizy ryzyka, przeglądu procedur bezpieczeństwa oraz testów odporności na cyberzagrożenia. Celem audytu jest zapewnienie, że Twoja firma jest zgodna z regulacjami DORA, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności operacyjnej instytucji finansowych na zagrożenia cyfrowe.

Regulacje prawne DORA

Digital Operational Resilience Act (DORA) to regulacje Unii Europejskiej mające na celu wzmocnienie odporności operacyjnej sektora finansowego na cyberzagrożenia. DORA określa wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem ICT (Information and Communication Technology) i zobowiązuje instytucje finansowe do wdrożenia solidnych ram zarządzania ryzykiem cyfrowym.

Zakres audytu:

Ocena infrastruktury IT: Szczegółowa analiza i ocena aktualnego stanu infrastruktury IT, identyfikacja potencjalnych luk i słabych punktów.

Analiza procedur bezpieczeństwa: Weryfikacja istniejących procedur i polityk bezpieczeństwa, ocena ich skuteczności i zgodności z najlepszymi praktykami.

Testy penetracyjne: Przeprowadzenie kontrolowanych ataków w celu oceny odporności systemów na rzeczywiste zagrożenia.

Korzyści z audytu:

Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego: Poprawa ochrony danych i systemów przed cyberatakami poprzez identyfikację i usunięcie słabości.

Minimalizacja ryzyka operacyjnego: Redukcja ryzyka przerw w działalności operacyjnej poprzez lepsze przygotowanie na potencjalne zagrożenia.

Spełnienie wymogów DORA: Zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi.