Audyt Teleinformatyczny

Audyt teleinformatyczny to kompleksowa ocena Twojej infrastruktury IT, identyfikująca obszary do usprawnienia i zwiększająca efektywność operacyjną. Z Virtline zyskujesz pewność, że Twoje systemy IT są zbudowane na solidnych fundamentach.

Na czym polega audyt IT?

Audyt systemów informatycznych stanowi formę testowania bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa w celu dokonania oceny systemu informatycznego. Dostarcza szczegółowych informacji na temat rozwiązań chroniących firmę przed atakami i wyciekami danych oraz zapewniających integralność i sprawność zachodzenia procesów powiązanych z systemami informatycznymi. Audytor systemów IT stwierdza, czy jest zachowana ciągłość działania systemu informatycznego poprzez analizę bezpieczeństwa oraz ocenia działanie systemu informatycznego (wydajność systemów informatycznych).

Podczas audytu sprawdzamy, jak działa system informatyczny Klienta – w oparciu o pozyskane dane wskazujemy możliwe formy rozwoju systemów informatycznych.

Przegląd zasobów informatycznych umożliwia nam wskazać stopień bezpieczeństwa usługi IT, opracować rozwiązania optymalizujące działania systemów IT oraz wdrożyć adekwatne systemy zabezpieczeń. Celem audytu informatycznego bezpieczeństwa staje się doprowadzenie do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzić audyt informatyczny? Zakres audytu informatycznego

Każdy audyt IT ma kilka specyficznych kroków i jest przeprowadzany przez minimum dwóch audytorów, którzy:

Zbierają informacje dotyczące systemów informatycznych oraz metod realizacji procesów biznesowych w siedzibie Klienta.

Analizują zebrane informacje w siedzibie firmy Virtline.

Przygotowują raport z profesjonalnego audytu informatycznego z zaleceniami zmian.

Omawiają raport, wskazując słabości i mocne strony infrastruktury informatycznej.

Przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa, sieci lub serwerów zależy od tego, jakie komponenty infrastruktury informatycznej mają zostać zbadane.

W przypadku ochrony danych osobowych weryfikacja obejmuje audyt bezpieczeństwa informatycznego, który dotyczy wykazania poprawności i zabezpieczenia przetwarzania danych. Audyt jakości danych ma na celu weryfikację, czy została zachowana poufność, integralność i dostępność danych.

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych pozwala zweryfikować bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania systemów informatycznych. Audytorzy przyglądają się strukturze systemu informatycznego oraz stosowanym systemom zarządzania, które wpływają na zachowanie bezpieczeństwa infrastruktury IT i decydują o wydajności systemów informatycznych. Każdy audyt IT można więc nazwać audytem systemów bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Profesjonalny audyt bezpieczeństwa IT obejmuje następujące elementy:

Metody ochrony danych osobowych (audyt jakości danych).

Zarządzanie systemami na stacjach roboczych i oprogramowaniem biznesowym.

Techniki monitorowania systemu informatycznego.

Częstotliwość i poprawność wykonywania i odtwarzania systemu kopii bezpieczeństwa.

Zgodność działania z międzynarodowymi normami ISO, np. 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji).

W oparciu o zebrane informacje oceniamy poziom odporności systemu IT na zagrożenia oraz wydajność systemów IT. Audyt zabezpieczeń stosowanych przez firmę pozwala określić, jaki jest poziom bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych danych. Audyt informatyczny polega na zebraniu danych i wskazaniu, jakie wprowadzić systemy zabezpieczeń oraz rozwiązania do skutecznego zarządzania systemem bezpieczeństwa. Oprócz realizacji audytu bezpieczeństwa infrastruktury weryfikujemy również poprawność działania innych komponentów infrastruktury. Audyt IT ma potwierdzić, jak firma radzi sobie z trudnościami oraz dostarczyć autentyczną ocenę działania systemu IT.

Nasi specjaliści przeprowadzają następujące rodzaje audytu informatycznego:

audyt serwerów, nazywany audytem sprzętu,

audyt sieci, nazywany audytem systemów bezpieczeństwa sieciowego,

audyt bezpieczeństwa aplikacji i oprogramowania biznesowego,

audyt zarządzania systemem,

audyt legalności posiadanego oprogramowania/systemów komputerowych,

audyt wydajności systemów IT,

audyt systemów zabezpieczenia.

Każdego audytora obowiązuje procedura przeprowadzenia audytu informatycznego. Gwarantujemy profesjonalne podejście i wsparcie podczas weryfikacji systemów zabezpieczeń posiadanych przez Klienta. Praktykujemy formę audytu, która składa się z dwóch etapów: