Kontakt

Adres:
VIRTLINE Sp. z o. o.
30-605 Kraków
ul. Aleksandra Fredry 2

Telefon:
Sekretariat:+48 12 200 27 10
Fax:+48 12 200 27 11
email:biuro@nullvirtline.com

KRS 0000502030, NIP 6751499701, REGON 123070229
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, kapitał zakładowy 50.000,00 zł