Wdrożenie Active Directory

Wdrożenie Active Directory to implemantacja usługi katalogowej systemu Windows Server. Działanie to, pozwala na stworzenie katalogu, który będzie zawierał informacje o wszystkich obiektach w sieci: od drukarek i komputerów osobistych, aż po wyspecjalizowane serwery.

Active Directory należy traktować jako inwestycję w sprawne funkcjonowanie firmy. Wdrożenie tej usługi to olbrzymia oszczędność czasu administratora. Kwota zainwestowana we wdrożenie szybko zwróci się i jednocześnie przyczyni się do zaoszczędzenia czasu prac wykonywanych przez informatyków.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych w firmie

Wdrożenie Active Directory przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa w firmie. Pozwala na zdecydowanie bardziej sprawne i profesjonalne zarządzanie uprawnieniami i jednocześnie prowadzi do ustandaryzowania procesów związanych z bezpieczeństwem systemu informatycznego i znajdujących się w nim danych.

Microsoft Active Directory logo

Z Active Directory związane są następujące pojęcia:

  • Magazyn danych – przechowywane pliki na dysku serwera
  • Domena – obszar sieci, któremu zostały przydzielone określone zasoby
  • Drzewo – jedna domena lub kilka domen, która współpracują ze sobą pod jedną przestrzenią
  • Las – zbiór wielu domen
  • Kontroler domeny – serwer, na którym został zainstalowany Active Directory
  • Jednostka organizacyjna – obszar, w którym przechowywane są informacje o grupach użytkowników oraz występujących w sieci komputerach

Zalety z wdrożenia Active Directory w firmie:

  • Automatyczna instalacja i aktualizacja oprogramowania
  • Redukcja kosztów związanych z zarządzaniem kontami użytkowników i ich stanowiskami poprzez znaczące skrócenie czasu związanego z tym procesem
  • Zwiększenie bezpieczeństwa stacji roboczych
  • Centralne zarządzanie aktualizacjami systemowym.