Wdrożenia Active Directory

Wdrożenie Active Directory umożliwia scentralizowane zarządzanie użytkownikami i zasobami w Twojej organizacji, zwiększając bezpieczeństwo i upraszczając procesy administracyjne. 

Wdrożenie Active Directory

Wdrożenie Active Directory to implemantacja usługi katalogowej systemu Windows Server. Działanie to, pozwalana stworzenie katalogu, który będzie zawierał informacje o wszystkich obiektach w sieci: od drukarek i komputerów osobistych, aż po wyspecjalizowane serwery.

Active Directory należy traktować jako inwestycję w sprawne funkcjonowanie firmy. Wdrożenie tej usługi to olbrzymia oszczędność czasu administratora. Kwota zainwestowana we wdrożenie szybko zwróci się i jednocześnie przyczyni się do zaoszczędzenia czasu prac wykonywanych przez informatyków.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych w firmie

Wdrożenie Active Directory przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa w firmie. Pozwala na zdecydowanie bardziej sprawne i profesjonalne zarządzanie uprawnieniami i jednocześnie prowadzi do ustandaryzowania procesów związanych z bezpieczeństwem systemu informatycznego i znajdujących się w nim danych.

Z Active Directory związane są następujące pojęcia:

Magazyn danych – przechowywane pliki na dysku serwera

Domena – obszar sieci, któremu zostały przydzielone określone zasoby

Drzewo – jedna domena lub kilka domen, która współpracują ze sobą pod jedną przestrzenią

Las – zbiór wielu domen

Kontroler domeny – serwer, na którym został zainstalowany Active Directory

Jednostka organizacyjna – obszar, w którym przechowywane są informacje o grupach użytkowników oraz występujących w sieci komputerach

Zalety z wdrożenia Active Directory w firmie:

Automatyczna instalacja i aktualizacja oprogramowania

Redukcja kosztów związanych z zarządzaniem kontami użytkowników i ich stanowiskami poprzez znaczące skrócenie czasu związanego z tym procesem

Zwiększenie bezpieczeństwa stacji roboczych

Centralne zarządzanie aktualizacjami systemowym.