Aby zapewnić rozwój mobilny sieci w Polsce podwoić liczbę stacji transmisyjnych oraz rozszerzyć pasma o nowe częstotliwości.

Czy mobilna transmisja danych jest zagrożona?

Obawy przed możliwością nieutrzymania infrastruktury służącej do obsługi transmisji danych wciąż utrzymują się. Zwłaszcza wśród ekspertów ds. IT, którzy aktywnie reagują na proces rozbudowy i udoskonalenia sieci transmisyjnej.…
Wśród najczęściej wybieranych rozwiązań znalazły się: serwer APC Smart , Konsola LCD KVM i ESET Endpoint.

Najbardziej popularne rozwiązania security IT w 2019 r.

Nastawienie polskich użytkowników do najnowszych rozwiązań IT zmienia się. I to na lepsze. Migracja danych do chmury oraz korzystanie z bankowości elektronicznej są znakomitymi dowodami. Zwiększa się tym samym świadomość korzystania…
Polityki i procedury bezpieczeństwa regulują proces wykonywania i odtwarzania backupu.

Optymalizacja i integralność danych - zarządzaniem backup'em w praktyce

Kopia bezpieczeństwa oznacza kopię zapasową danych, która tworzona jest w celu ochrony informacji prywatnych lub biznesowych. Sprawne zarządzanie procesem tworzenia i odtwarzania backupu, a także aktualizowanie najnowszych wersji programów…
Jedną z najbardziej skutecznych technik oceny poziomu bezpieczeństwa jest analiza heurystyczna.

Analiza bezpieczeństwa systemów informatycznych w firmie

Nasze urządzenia elektroniczne, w ramach których przetwarzamy dane, są szczególnie narażone na ataki hakerskie. Do wysokiego ryzyka należy zaliczyć komputery, serwery, tablety oraz smartfony. Celem wykluczenia ryzyka utraty danych…
Zachowanie integralności oprogramowania to bardzo ważny komponent bezpieczeństwa informacji.

Integralność oprogramowania jako komponent bezpieczeństwa

Zapewnienie spójności, integralności i bezpieczeństwa danych stanowi podstawę bezpieczeństwa informacji. Zwłaszcza prowadzenie działalności biznesowej wymaga rozdzielenia danych jawnych (publicznych) od danych zastrzeżonych tylko dla…
Monitorowanie urządzeń i aplikacji systemowych chroni firmę przed krytycznymi błędami i awariami.

Wdrożenie wizyjnego systemu monitoringu IT w firmie

Monitorowanie infrastruktury IT pozwala na szczegółową obserwację i przeprowadzanie analizy poszczególnych urządzeń i aplikacji, które funkcjonują w jej ramach. Zdecydowanie się na wdrożenie wizyjnego systemu monitoringu w firmie…