Przy tworzeniu silnego hasła użytkownik powinien zwrócić uwagę, czy łatwo będzie je złamać przez cyberprzestępcę.

Jak utworzyć bezpieczne hasło? Praktyki zapewniające ochronę danych.

Przez lata wymagano od pracowników firm tworzenia skomplikowanych haseł. Przyjął się pogląd, że zabezpieczenia dostępowe do kont powinny zawierać cyfry, małe i wielkie litery, znaki interpunkcyjne oraz dodatkowe symbole. Jak wiadomo,…
Informatycy za pomocą testów penetracyjnych wykrywają nieprawidłowości i luki w zabezpieczeniach.

Testy penetracyjne – narzędzie etycznego hakerstwa

Hakerstwo to działania podejmowane ze strony cyberprzestępców, którzy wykorzystują słabe punkty lub brak zabezpieczeń w infrastrukturze sieciowej oraz systemach informatycznych. Uzyskują nieuprawniony dostęp do danych osobowych oraz…
ITIL stanowi zbiór procedur, które zapewniają sprawne zarządzanie projektami informatycznymi w firmie.

Zarządzanie usługami informatycznymi w oparciu o ITIL

Zdecydowana część usług jest oparta na technologiach informatycznych. Ich obsługa wymaga stałego wsparcia i nadzoru technicznego ze strony specjalistów IT. Zarządzanie usługami ewoluuje w kierunku stosowania procesów automatyzacji…
Maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję zastąpią znaczną część stanowisk pracy, zwłaszcza w produkcji i rachunkowości.

Czy maszyny wirtualne są w stanie zastąpić człowieka?

Raport the „Future of Jobs” wskazuje, że do 2025 r. roboty (maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję) obejmą aż 75 mln stanowisk na całym świecie. Nie zastąpią co prawda zadań związanych ze strategicznym rozwiązywaniem problemów,…
Istnieje wiele zagrożeń skierowanych na aplikacje webowe.

Ataki skierowane na aplikacje webowe wykorzystują słabości systemowe

Istnieje wiele zagrożeń związanych prowadzeniem działalności online. Ataki kierowane są zwłaszcza na aplikacje webowe, które zostały stworzone w oparciu o popularne i często używane wśród użytkowników wzory stron www i innych…
Istnieją dwie możliwości skorzystania z aplikacji webowych – utworzenie od podstaw lub skorzystanie z darmowego, znanego interfejsu webowego.

Stworzenie własnej aplikacji webowej – praktyczne porady

Istnieją dwie możliwości przetwarzania danych w ogólnodostępnej sieci. Pierwsza z nich wymaga większych inwestycji. Polega na stworzeniu i uruchomieniu od podstaw własnej aplikacji webowej. Drugą opcją jest skorzystanie z dostępnego…