Jak w dobie pandemii jest zapewniana ochrona prywatności? Zmieniły się zasady komunikowania w firmie oraz metody reagowania na potencjalne zagrożenia (tzw. zarządzanie incydentami). Według raportu Data Privacy Benchmark Study 2021 aż 60 % firm nie było przygotowanych na rozpoczęcie pracy w trybie zdalnym. 92% potrzebowało pomocy w zakresie ochrony prywatności – zwłaszcza opracowania planu ryzyka i metod zabezpieczających przez jego zaistnieniem. Niezbędne stało się zaopatrzenie w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające komunikowanie się na odległość, w tym prowadzenie wideokonferencji i telekonferencji.

Standard bezpieczeństwa na pierwszym miejscu 

Pojawiła się tendencja do standaryzowania metod ochrony danych. Zwłaszcza dotyczących informacji biznesowych, medycznych, naukowych czy finansowych. Przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne musiały przenieść swoje zasoby najczęściej do platformy chmurowej, aby udostępniać je pracownikom zdalnym. Z drugiej strony musiały je zabezpieczyć przed potencjalnym wyciekiem. Istotną rolę odegrała tutaj funkcja administratora danych, który udziela dostępu do danych firmowych, przyznaje częściowe lub całościowe uprawnienia do dokumentów i folderów oraz czuwa nad realizowaniem polityk bezpieczeństwa.

W dalszym ciągu problematyczna wydaje się kwestia monitorowania czasu pracowników. Śledzenie lokalizacji pracowników czy płatników przez część osób jest uznawana za łamanie prawa do prywatności. Istnieje wiele metod raportowania czasu pracy czy realizowania płatności – ich dobór zależy w dużej mierze od specyfiki działania firmy oraz rodzaju wykonywanych zadań. Zupełnie inaczej będzie wyglądał nadzór pracowników działu marketingowego, którzy mogą tworzyć treści w różnym czasie. W takim przypadku ważniejszy jest efekt niż praca w ustalonych godzinach. A zupełnie inaczej pracowników call center czy sprzedawców, którzy kontaktują się z klientami w precyzyjnie wyznaczonych porach czasu i muszą być dostępni, aby zapewnić ciągłość działań komunikacyjnych firmy.

Zarządzanie incydentami nie takie łatwe, jak powszechnie sądzono

Jeszcze kilka miesięcy temu w wielu firmach brakowało ujednoliconego procesu zarządzania incydentami oraz platformy do wspólnego omawiania kwestii biznesowych. Spora część firm nie korzystała z zasobów chmurowych, co w obliczu pracy zdalnej stało się wręcz niezbędne. Znacznie poważniejszy problem zaistniał wśród pracowników – brak świadomości i kompetencji do zarządzania bezpieczeństwem. Praca w biurze zwalniała ich z części obowiązków administracyjnych. Obecnie samodzielnie muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo – przede wszystkim w zakresie rozpoznawania technik socjotechnicznych, które mają na celu wyłudzenie danych dostępowych. Zadbanie o aktualizacje oprogramowania biznesowego (w tym również antywirusa) w dalszym ciągu leży po stronie administratora danych. Przy czym pracownicy muszą samodzielnie zdać sobie sprawę z istniejących braków czy niestabilności systemu i poinformować o tym fakcie wyznaczone osoby. Tylko w ten sposób firma będzie profesjonalnie zarządzać incydentami.

Szybko i bezpiecznie. Jak prowadzić efektywne zarządzanie incydentami?

Ostatnie miesiące to szereg inwestycji również w cyfrowe rozwiązania i zakup sprzętu nowoczesnej generacji. Prócz zapotrzebowania na utworzenie polityk bezpieczeństwa w celu profesjonalnego zarządzania incydentami, firmy inwestowały również w oprogramowanie do monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, migrację danych do chmury oraz automatyzację powtarzalnych procesów.

Barometr Cyberbezpieczeństwa mierzy trendy w zakresie ochrony przedsiębiorstw przed działaniami cyberprzestępców. W ostatnim badaniu uczestniczyło 100 firm, które reprezentowały sektor dużych, średnich i małych przedsiębiorców. Głównym zadaniem było znalezienie rozwiązania cieszącego się największą popularnością w 2020 r. Okazało się nim bezpieczna chmura – zwłaszcza migracja danych do chmury i praca na nich w czasie rzeczywistym .

Jak wyglądała nastawienie polskich firm do chmury?

43 proc. badanych przedsiębiorstw korzystało z rozwiązań chmurowych jeszcze przed pandemią. Z czego 5 proc. wykorzystywała jedynie chmurę do prowadzenia działalności biznesowej. Okazało się, że 62 proc. firm nie miało świadomości na temat możliwości wykorzystania chmury w swoich działaniach. Zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych – tutaj zaznaczyły się największe braki.

Dlaczego więc takim trendem cieszyła się w 2020 r. chmura? Przede wszystkim ze względu na konieczność przejścia na pracę zdalną. Chmura miała ułatwić prowadzenie biznesu poprzez zapewnienie ciągłości procesów biznesowych. Minimalizowała negatywne skutki pandemii, tj. brak możliwości organizowania spotkań biznesowych czy wspólnej pracy nad projektami firmowymi. Pracownicy uzyskali dostęp do części niezbędnych zasobów, które zostały przesłane do chmury. Mogli więc logować się do bazy firmować, pracować w czasie rzeczywistym nad projektami i zapisywać zmiany, wraz z możliwości wglądu do nich przez kierowników czy współpracowników.

Dlaczego firmy zdecydowały się zainwestować w chmurę?

Powodów przeniesienia danych biznesowych do chmury jest naprawdę wiele. Jedno jest pewne – wprowadzenie pracy zdalnej i związana z nią konieczność przebudowania infrastruktury IT w firmach doprowadziła do zmiany dotychczasowych praktyk na lepsze. Zmieniło się również nastawienie wobec cyfrowych technologii. Nie stanowiły już zagrożenia dla utraty pracy przez część pracowników, lecz stanowiły źródło rozwoju firmy jako całości, co odczuwają również klienci w formie podniesienia jakości i szybkości świadczonych usług.

Wśród głównych powodów wprowadzenia chmury firmy wymieniają:

 • Niewystarczający budżet na założenie i prowadzenie własnej serwerowni.
 • Wzrost liczby ataków na zasoby firmowe, co wiązało się z posiadaniem niewystarczających lub niekonfigurowanych zabezpieczeń.
 • Uzyskanie dostępu do profesjonalnych narzędzi biznesowych i wsparcia technicznego hostingodawcy.
 • Umożliwienie dostępu do danych firmowych podczas pracy zdalnej czy podróży służbowej.
 • Potrzeba zwiększenia mocy obliczeniowej.

Chmura najchętniej jest wykorzystywana w celu prowadzenia stron internetowych, przygotowywania programów i projektów biznesowych, magazynowania i edytowania danych. Coraz więcej firm decyduje się również na rozwiązania chmurowe w obszarze ERP czy CRM do zarządzania zasobami firmowymi w zakresie relacji z klientami.

Chmura cieszy się popularnością również w tym roku. Na bieżąco śledzimy trendy w zakresie bezpieczeństwa i będziemy informować o tym, jakie rozwiązania zyskały popularność w pierwszym kwartale 2021 r.

Kiedy rozpocząć myślenie o wprowadzeniu usług bezpieczeństwa? Z pewnością wcześniej niż oficjalnie zacznie działać firma. Ochrona danych biznesowych powinna być już uwzględniona w strategii biznesowej – zwłaszcza metody zabezpieczające przed zagrożeniami typu atak hakerski, wyciek informacji czy manipulacja socjotechniczna, stosowana w celu wyciągnięcia danych. Usługi bezpieczeństwa to inwestycja w ciągłość działania firmy na najbliższe lata.

Jakie wprowadzić zabezpieczenia sieciowe w firmie?

W strategii biznesowej określa się potencjalne problemy, na jakie narażona jest firma. Od czynników technicznych, przez czynniki ludzkie, aż po czynniki naturalne. Wiemy, że nie jest to proste zadanie. Zwłaszcza dla przedsiębiorców dopiero rozkręcających biznes lub planujących przebranżowienie. Każda działalność wymaga zaplanowania i wprowadzenia środków ostrożności, m.in. w formie polityk i procedur bezpieczeństwa informacji. Ważnym punktem są zabezpieczenia, dzięki którym firma zapewni bezpieczeństwo, integralność i  spójność danych. W strategii IT wymienia się obszary (tzw. punkty styczności), w obrębie których może dojść do przecieku oraz obszary, które posiadają niski poziom odporności na zawirusowanie systemu czy przedostanie się nieuprawnionych osób do systemu firmy.

Usługi bezpieczeństwa systemów IT – 1 krok do sukcesu firmy

Aby nie doszło do wycieku informacji czy złamania haseł dostępowych, wprowadzamy zabezpieczenia w sposób wieloetapowy. Rozpoczynamy od weryfikacji bezpieczeństwa systemu w firmie (za pomocą audytu bezpieczeństwa lub testów penetracyjnych). W przypadku nowego klienta analizujemy wymagania branży, w której działa oraz wypytujemy o oczekiwania wobec docelowej infrastruktury IT. Współpracę zaczynamy od złożenia propozycji na wprowadzenie zabezpieczeń urządzeń sieciowych oraz umożlwiających transmisję danych, zwłaszcza na zdalne połączenia. Zwracamy uwagę na zaopatrzenie się w oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe oraz oprogramowanie monitorujące i odpierające ataki na system.

Jak możemy pomóc nowym klientom? Zacznijmy od omówienia usług bezpieczeństwa IT

Dla naszych klientów przygotowujemy i realizujemy projekty z zakresu bezpieczeństwa informacji – przy użyciu rozwiązań informatycznych. Do przykładowych działań podejmowanych przez dział Helpdesk firmy Virtline możemy zaliczyć:

 • Konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Zaprojektowanie nowej infrastruktury sieciowej w firmie
 • Dostosowanie obecnej infrastruktury do wymogów bezpieczeństwa
 • Zakup i instalacja oprogramowania, licencji, sprzętu
 • Wdrożenie rozwiązań chroniących przed zagrożeniami w sieci wewnętrznej i w sieci zewnętrznej
 • Realizacja usługi monitorowania sieci firmowej

Plan strategiczny realizujemy w celu zapewniania ochrony całego systemu, jak i poszczególnych jego elementów. Infrastruktura to nie tylko sprzęt, ale również aplikacje, panele webowe, platformy chmurowe i szereg innych narzędzi, którym należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony. Tylko tak przyjęte nastawienie umożliwia prowadzenie sukcesywnie biznesu.

Co piąte przedsiębiorstwo w badaniach prowadzonych przez Fortinet zapowiedziało, że utrzyma część stanowisk w formie zdalnej. W ostatnich miesiącach praca przestała być postrzegana jako miejsce, do którego należy codziennie przyjeżdżać. Obecnie to praca zdalna stanowi czynność zawodową, którą można wykonywać z każdego miejsca w zgodzie z procedurami bezpieczeństwa i kodeksu pracy.

Inne czasy, nowe spojrzenie na pracę zdalną

Praca zdalna sprzyja efektywności pracowników, którzy otrzymują więcej swobody i w wielu przypadkach dość elastyczny czas pracy. Home office to forma dostosowana do potrzeb człowieka, a nie człowiek dostosowany do stanowiska pracy. Praca zdalna bywa przyjemna, jednak nie należy zapominać o zapewnieniu ochrony zasobów firmowych. Bezpieczeństwo danych nadal pozostaje na pierwszym miejscu.

Istotnym czynnikiem staje się nabywanie umiejętności cyfrowych wśród personelu. Zwłaszcza w zakresie administracji zasobami firmowymi na odległość w bezpieczny sposób. Teoria to jedno, praktyka drugie. Dlatego szkolenia online dotyczące metod zabezpieczania danych oraz sposobów ochrony przed hakerami, spamem czy atakami socjotechnicznymi stały się bardzo modne. I pożyteczne dla całej firmy, ponieważ pracownicy zyskują z każdym dniem większą świadomość na temat czyhających zagrożeń – zarówno w sieci wewnętrznej, jak i w szeroko rozumianym Internecie.

Nowe rozwiązania w czasach pandemii

W ostatnich miesiącach popularność zyskały nowe technologie automatyzujące codzienne prace, kontrolujące przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz reagujące na nietypowe zmiany w kontekście działania sprzętu czy oprogramowania.

Praca zdalna to wiele wymagań do spełnienia przez pracodawcę. Dotyczą zapewnienia dostępu do aplikacji i narzędzi niezbędnych do realizowania codziennych zadań zawodowych, jak i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Na brak czujności tylko czekają cyberprzestępcy, którzy szybko wykrywają luki i przedostają się do infrastruktury firmowej w przeróżnych celach. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest przeniesienie zasobów firmowych do chmury. Zwłaszcza tych projektów i dokumentów, na których przeprowadzane są operacje przez pracowników.

Przechowywanie danych w chmurze umożliwia połączenie się z firmą z różnych miejsc, a także edycję nad jednym dokumentem w czasie rzeczywistym przez kilka osób. Skoro praca odbywa się w dużej mierze na odległość, warto zainwestować w rozwiązanie chmurowe, które zapewni wydajność działania sieci oraz wysoki poziom zabezpieczeń. Przy czym można ograniczyć dostęp pracowników tylko do wybranych obszarów sieci, z których na co dzień korzystają – z możliwością ich rozszerzenia przed administratora.

Również w zakresie pobierania aplikacji i programów należy zachować szczególną ostrożność. Zwłaszcza, że pracownicy mają tendencje do pobierania programów z niesprawdzonych źródeł. Dlatego nowo zatrudnionych pracowników trzeba uświadamiać o ryzyku wynikającym z użytkowania sieci.

Czy wiesz, co to jest serwer? To specjalistyczny komputer, na którym są zainstalowane półprzewodniki układów scalonych. W porównaniu do zwykłego komputera, serwer wymaga zdecydowanie większego ostrożności. Należy zadbać o to, aby temperatura nie przekroczyła krytycznego stopnia, w wyniku którego doszłoby do przegrzania serwera. Serwerownia nie działałaby wówczas w sposób optymalny i efektywny.

Aby serwerownia działania efektywnie, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 •  Adekwatna powierzchnia do liczby zainstalowanych serwerów.
 • Odpowiednia ilość mocy do zasilenia serwerów.
 • Ustawienie przepływu powietrza w taki sposób, aby ciepło było wydzielane przez układy scalone.

Powyższe parametry stanowią optymalne warunki do pracy serwerów. Zbytnie przegrzanie serwera może doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia. Brak zabezpieczeń układu scalonego sprzyja zniszczeniu serwera. Dlatego zaleca się monitorowanie pracy serwerów i zapewnienie wydajnej metody przepływu ciepła. Przykładowo poprzez wprowadzenie zimnego powietrza z jednej strony serwera, a wyprowadzenie nagrzanego powietrza ze strony przeciwnej.

Jak zatem zbudować serwerownię?

Należy wyjść od obliczenia miejsca potrzebnego do postawienia serwerów – określa się, ile szaf ma zostać zamontowanych w ramach określonego montażu. Następnie zaś ustala się:

 • Jak ciepło będzie odprowadzane z serwerów?
 • W jaki sposób będzie dochodziło do chłodzenia układu scalonego?
 • Jakie istnieje zapotrzebowanie na zasilanie serwerów? Ile mocy należy dostarczyć?

Odpowiedź na te pytania stanowi punkt wyjścia do przygotowania projektu dotyczącego podłączenia serwerów do instalacji elektrycznej oraz infrastruktury sieciowej. Na podstawie tak przygotowanego projektu można osądzić, czy miejsce jest odpowiednie na zagospodarowanie przestrzeni pod serwerownię.

Jak wygląda serwerownia?

Powinna składa się z minimum kilkunastu serwerów. Dodatkowo serwerownia wymaga wprowadzenia systemu klimatyzacji, innego jednak niż typowa klimatyzacja w biurze. System wentylacji musi nadążać za ciągłymi zmianami temperatury, które zależą od intensywności działania serwera.  Niezbędne jest również wyposażenie w system Data Center, na który składa się cała infrastruktura sprzętowa związania z chłodzeniem, zasilaniem i zapewnianiem bezpieczeństwa.

Planujesz przygotowanie lub rozbudowę serwerowni? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci zrealizować proces wdrożenia.

Cyberprzestępcy to nie hakerzy z lata 90-tych. Ich ataki są wielokrotnie niezauważalne, a potrafią rozprzestrzenić się po systemie czy wykraść dane dopiero po kilku latach. Nie liczy się tylko zawirusowanie plików czy folderów. Ważniejsze jest dla nich uzyskanie dostępu do loginów i haseł, a co za tym idzie do biznesowych danych. Dlatego rodzi się pytanie, czy bezpieczne hasła są naprawdę bezpieczne?

Bezpieczeństwo informacji podlega wielu naruszeniom

W okresie pandemii ataki phishingowe wzrosły pięciokrotnie, natomiast ataki na aplikacje mobilne dwukrotnie. Ochrona danych biznesowych zostaje zaburzona z powodu nieposiadania adekwatnych środków zabezpieczających. Ataki są przeprowadzane w niezauważalny sposób. Symulują codzienne zachowania ludzkie, aby nie zostały w porę zauważone przez pracownika czy nawet wykryte przez przestarzałe oprogramowanie monitorujące.

Przejęcie dostępu do konta firmowego, pozyskanie wrażliwych danych biznesowych, przełączenie się na niebezpieczne strony to tylko kilka przykładowych działań cyberprzestępców. Wymagają danych użytkownika i hasła, aby umożliwiona została realizacja zadań przestępczych.

Nowoczesne rozwiązania wspierają bezpieczeństwo informacji

Zagrożenia można monitorować, a nawet je prognozować. Do pierwszego zadania wykorzystuje się oprogramowanie monitorujące, dzięki któremu administratorzy na bieżąco otrzymują informacje o wydajności systemu i możliwych odstępstwach od normy. Oszacowanie zdarzeń, które mogą wystąpić, to druga funkcja ważna w dzisiejszych czasach do walki z cyberprzestępcami. Służą do tego rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Przy zastosowaniu wysoce rozbudowanych rozwiązań cyfrowych nie należy zapominać o tworzeniu silnych i bezpiecznych haseł. To podstawowa praktyka, która powinna być uświadamiana i przypominana na okrągło. Dobre hasło nie wystarczy – dobrze, jeśli jest dodatkowo chronione kodem czy biometrią. Należy również unikać stosowania tych samych lub łudząco podobnych haseł w różnych aplikacjach. Uzyskanie dostępu do chociażby jednej z nich zwiększa ryzyko, że cyberprzestępca posunie się dalej i wykradnie czy udostępni wrażliwe dane biznesowe.

Silne i bezpieczne hasła – jak je zapamiętać?

Hasła najlepiej tworzyć z kombinacji cyfr, liter i znaków specjalnych. Z pewnością nie jest łatwo je zapamiętać, jeśli mają być skomplikowane i dość często nie noszące za sobą żadnego znaczenia. Ale z pewnością są to bezpieczne hasła. Dobrą opcją stały się programy, powszechnie nazywane managerami haseł. Dzięki nim dostęp do hasła będzie dostępny tylko administratorowi danych, który zaloguje się do niego również za pomocą hasła.

 

Cyberprzestępcy nie zwolnili tempa. Wręcz przeciwnie. W obliczu pandemii zwiększyli intensywność swoich działań. W początkowym okresie pandemii liczba cyberataków wzrosła czterokrotnie do okresu poprzedzającego. Dlatego też przedsiębiorcy musieli zmienić dotychczasowe podejście. Cyfrowa transformacja im w tym pomogła.

Cyfrowe rozwiązania zajmują ważne miejsce w sposobie działania firmy

Inwestycje w rozwiązania cyfrowej transformacji rosną w zdecydowanie szybkim tempie. Przedsiębiorstwa wybierają sztuczną inteligencję, przebudowują przestarzałą infrastrukturę IT, zakupują nowe oprogramowanie do zarządzania zasobami firmowymi. Wdrożenia przeprowadzane są wielokrotnie w chaosie, w wyniku czego dochodzi do wielu niedopatrzeń. Wynikiem błędów jest większa podatność systemu komputerowego na wirusy. Zwłaszcza podczas wykonywania pracy zdalnej.

Firmy rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Jednak niekoniecznie adekwatnie do poziomu ochrony przed zagrożeniami. Nowe technologie są chętnie kupowane. Największy problem pojawia się w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ firmy nie wiedzą, jak radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami.

Cyfrowa transformacja a prywatne urządzenia

Firmy szukają możliwości zmniejszenia kosztów prowadzenia biznesu, dlatego proponują pracownikom wykonywanie obowiązków biznesowych w domu. Niejednokrotnie na własnych laptopach, prywatnych  smartfonach czy routerach. Co sprzyja łatwości przełamania zabezpieczeń (jeśli takie w ogóle istnieją). Jak wynika z aportu „Accenture”, Google zablokował aż 18 mln e-maili phishingowych i malware’owych.  A aplikacje mobilne obsługiwane na własnych smartfonach  stanowią około 40 proc. ataków hakerskich.

Konieczność wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych sprzyja cyfrowej transformacji. Firmy chętnie wykorzystują rozwiązania uławiające codzienne prace,  jednak niekoniecznie mają świadomość konieczności wprowadzenia systemów zabezpieczeń. Nie kontrolują wydajności działania systemów, nie monitorują poziomu zagrożeń, nie reagują w odpowiednim czasie na błędy. Dlatego liczba ataków nie maleje, lecz rośnie.

Szkolenia dla pracowników według wytycznych bezpieczeństwa i cyfrowej transformacji

Zabezpieczenia przedsiębiorstw znacząco różnią się od siebie. Firmy wybierają rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Wielokrotnie pomijają jednak temat bezpieczeństwa, zwłaszcza ochrony wdrażanego systemu czy oprogramowania.  Pracownicy zaś nie mają świadomości, jakie zagrożenia czekają na nich  – zarówno w Internecie, jak i w sieci firmowej.  Dlatego przed jakimkolwiek wdrożeniem systemu warto przeprowadzić szczegółową analizę infrastruktury IT. Warto również poznać oczekiwania zarządu i pracowników, którzy tylko wspólnie mogą osiągnąć założone cele. Ogromną pomocą okazują się szkolenia z przeprowadzania zmian w infrastrukturze IT oraz metod ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.  Zwłaszcza, że tylko przeszkolona kadra i świadoma możliwych zagrożeń jest w stanie podjąć działania, które zapewnią ciągłość działania firmie.

Czy wiesz, że co 39 sekund dochodzi do ataku hakerskiego? Cyberprzestępcy nie przebierają w środkach, aby naruszyć bezpieczeństwo informacji biznesowych. Wyszukują możliwe luki w zabezpieczeniach, przełamują bariery ochronne, wysyłają zawirusowane pliki. Mają szereg możliwości na uczynienie ofiary z innych użytkowników. Są w stanie przejąć kontrolę nad danymi, uzyskać prawa administracyjne czy wykorzystać informacje do celów biznesowych.

Bezpieczeństwo informacji. Jak zapewnić ochronę przed zagrożeniami hakerskimi?

Dlaczego dzisiaj poruszyliśmy ten temat? Jest on bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji biznesowych. Ochrona przedsiębiorstwa przed wyspecjalizowanymi formami ataków powinna stanowić priorytet. Zwłaszcza, aby nie chodziło do naruszeń wrażliwych danych osobowych ani do przecieków.

Technologia tak bardzo poszła do przodu, że jest w stanie wykryć potencjalne niebezpieczeństwo w naprawdę krótkim czasie. A także zautomatyzować powtarzalne, odbywające się według schematu działania, np. ostrzec sygnałem dźwiękowym, uruchomić bariery zabezpieczające (typu firewall), przesłać informację o zdarzeniu informatykowi czy administratorowi systemu, a nawet zadzwonić do niego.

Szczegółowe raporty bezpieczeństwa informacji 

Co istotne, programy do wykrywania i przeciwdziałania atakom są wyposażone w funkcję do raportowania zdarzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się dodatkowe informacje na temat rodzaju ataku, a także poziomu naruszenia bezpieczeństwa informacji biznesowych. Program ma na celu identyfikować wykryte zagrożenie, oceniać jego wpływ na system oraz przeciwdziałać jego dalszemu rozprzestrzenieniu się.

Warto też zastanowić się nad profesjonalnym określeniem procedur i polityk bezpieczeństwa. Zawarte w nich zasady zapobiegają wielu ryzykownym sytuacjom, tj. wyciek i utrata danych czy przejęcie kontroli nad systemem przez niepożądane osoby.

Sprawnie działająca infrastruktura to podstawa efektywnego i ciągłego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego też tak ważne jest cykliczne weryfikowanie infrastruktury IT. W tym celu przeprowadza się audyty, które sprawdzają wydajność systemu, efektywność działania czy aktualizację oprogramowania. Diagnostyka bezpieczeństwa to warunek konieczny do tego, aby system działał sprawnie i nie był podatny na ataki zewnętrzne. Dodatkowym aspektem są zabezpieczenia dostępowe, czyli po prostu ochrona przed wtargnięciem do systemu niepożądanych, nieuprawnionych osób. Wszystkie te komponenty składają się na bezpieczeństwo informacji biznesowych.

Świat zmienia się w błyskawicznym tempie. A wraz z nim używane przez nas technologie. Nowoczesne technologie i nadążanie za szybko zmieniającym się środowiskiem technologicznym wpływają na rozwój firmy. A tym samym na jej prestiż i pozycję na konkurencyjnym rynku.

Cyfrowe rozwiązania zapewniają wysoki poziom konkurencyjności

Cyfrowe trendy wywołują na firmach konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych warunków. Zwłaszcza w zakresie technologicznym. Przedsiębiorstwa wybierają rozwiązania, które pomogą im zwiększyć efektywność działania oraz uzyskać większe zaufanie wśród klientów. Wybierają więc nowoczesne technologie, które adaptują do infrastruktury firmowej i wpisują w ramach przyjętej strategii firmowej. Tworzą się w ten sposób zwinne korporacje, które nie przestają na zastanych i nieaktualizowanych rozwiązaniach, lecz rozwijają się i udoskonalają umiejętności pracowników.

Jakie technologie wybrać dla rozwijającej się organizacji?

 • Sztuczna inteligencja
 • Wirtualna rzeczywistość
 • Digitalizacja danych
 • Rozwiązania przemysłu 4.0
 • Spójne ekosystemy
 • Technologia Blockchain

Przedsiębiorstwa powinny mieć opracowaną strategię biznesową, która uwzględni zapotrzebowanie na cyfrowe technologie. Uwzględnia się w niej metody zabezpieczenia danych przed niepożądanymi sytuacjami, tj. wyciek danych czy dostęp nieuprawnionych osób do zasobów firmowych. W zwinnych przedsiębiorstwach działania są podejmowane adekwatnie do zmieniających się trendów.

Bezpieczeństwo firmy a nowoczesne rozwiązania IT

Opracowanie polityki bezpieczeństwa to aspekt, na który firmy wielokrotnie nie zwracały uwagi. Sytuacja zmieniła się wskutek coraz bardziej wyrafinowanych metod przejęcia danych lub sposobów na zawirusowanie systemu komputerowego.

Jak wiadomo, nie jest łatwo utrzymać i rozwinąć biznes w oparciu o nieaktualne systemy czy przestarzałe, wolno działające oprogramowanie i aplikacje. Firmy wybierają więc rozwiązania, które sprzyjają ich rozwojowi, przyspieszają prowadzone działania oraz zapewniają ciągłość działania.

Obsługa informatyczna przy użyciu nowoczesnych technologii

Wskazanych korzyści nie osiągnie się jednak bez odpowiedniego zabezpieczenia zasobów firmowych. Dlatego też tak dużą popularnością cieszy się outsourcing. Zarząd przekazuje kontrolę nad wybranymi obszarami zewnętrznym ekspertom, którzy posiadają kompetencje do zarządzania zasobami informatycznymi. Firma zyskuje ogromne korzyści – fachowe wsparcie, doradztwo technologiczne oraz udoskonalone rozwiązania, adekwatne do współczesnych trendów.

Norma ISO 27001 opisuje kilkanaście obszarów, które wpływają na fizyczne bezpieczeństwo informacji. W procedurach i politykach bezpieczeństwa zostają wyznaczone działania, które określają, jakie zasoby mają być chronione, przed jakimi zagrożeniami oraz za pomocą jakich metod. Standard bezpieczeństwa informacji opiera się na czterach krokach PDCA. Zapewniając dostępność, poufność i integralność danych.

Co należy określić w standardzie bezpieczeństwa informacji?

 • Kto będzie miał dostęp do wrażliwych danych?
 • Jak będzie przebiegała kontrola dostępu?
 • Jakie podmioty będą odpowiedzialne za administrację systemu?
 • Jakich obiektów dotyczy ochrona?
 • Jakim zagrożeniom należy przeciwdziałać?

W ISO 27001 obowiązuje schemat działania PDCA

PDCA realizuje następujące po sobie fazy: Planuj. Analizuj. Sprawdzaj. Działaj.

Może zawierać się w nim kilka systemów ostrzegawczych:

– SSWIN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

– SKD – System Kontroli Dostępu

– CCTV – monitoring wizyjny

– Zabezpieczenia typu VPN i firewall.

Bezpieczeństwo informacji i efektywność działania w firmie

Ciągłość działania systemu 24/7 jest utrzymywane dzięki synchronizacji wszystkich elementów. Rozpoczynając od projektu rozwiązania, poprzez wdrożenie systemu bezpieczeństwa, aż po bieżący monitoring. Przykładowo kontrola sprawności działania i utrzymania barier ochronnych może odbywać się za pomocą audytu bezpieczeństwa informacji. Wskazuje on optymalnie działające komponenty oraz te wymagające poprawy, wraz z rekomendacjami rozwiązań, które warto wprowadzić do organizacji.

W jaki sposób wdrożyć certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001 i w sposób profesjonalny zarządzać politykami i procedurami IT w firmie?

O tym przeczytacie na naszej podstronie – ISO 27001. Standard Bezpieczeństwa Informacji