Czy wiesz, że co 39 sekund dochodzi do ataku hakerskiego? Cyberprzestępcy nie przebierają w środkach, aby naruszyć bezpieczeństwo informacji biznesowych. Wyszukują możliwe luki w zabezpieczeniach, przełamują bariery ochronne, wysyłają zawirusowane pliki. Mają szereg możliwości na uczynienie ofiary z innych użytkowników. Są w stanie przejąć kontrolę nad danymi, uzyskać prawa administracyjne czy wykorzystać informacje do celów biznesowych.

Bezpieczeństwo informacji. Jak zapewnić ochronę przed zagrożeniami hakerskimi?

Dlaczego dzisiaj poruszyliśmy ten temat? Jest on bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji biznesowych. Ochrona przedsiębiorstwa przed wyspecjalizowanymi formami ataków powinna stanowić priorytet. Zwłaszcza, aby nie chodziło do naruszeń wrażliwych danych osobowych ani do przecieków.

Technologia tak bardzo poszła do przodu, że jest w stanie wykryć potencjalne niebezpieczeństwo w naprawdę krótkim czasie. A także zautomatyzować powtarzalne, odbywające się według schematu działania, np. ostrzec sygnałem dźwiękowym, uruchomić bariery zabezpieczające (typu firewall), przesłać informację o zdarzeniu informatykowi czy administratorowi systemu, a nawet zadzwonić do niego.

Szczegółowe raporty bezpieczeństwa informacji 

Co istotne, programy do wykrywania i przeciwdziałania atakom są wyposażone w funkcję do raportowania zdarzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się dodatkowe informacje na temat rodzaju ataku, a także poziomu naruszenia bezpieczeństwa informacji biznesowych. Program ma na celu identyfikować wykryte zagrożenie, oceniać jego wpływ na system oraz przeciwdziałać jego dalszemu rozprzestrzenieniu się.

Warto też zastanowić się nad profesjonalnym określeniem procedur i polityk bezpieczeństwa. Zawarte w nich zasady zapobiegają wielu ryzykownym sytuacjom, tj. wyciek i utrata danych czy przejęcie kontroli nad systemem przez niepożądane osoby.

Sprawnie działająca infrastruktura to podstawa efektywnego i ciągłego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego też tak ważne jest cykliczne weryfikowanie infrastruktury IT. W tym celu przeprowadza się audyty, które sprawdzają wydajność systemu, efektywność działania czy aktualizację oprogramowania. Diagnostyka bezpieczeństwa to warunek konieczny do tego, aby system działał sprawnie i nie był podatny na ataki zewnętrzne. Dodatkowym aspektem są zabezpieczenia dostępowe, czyli po prostu ochrona przed wtargnięciem do systemu niepożądanych, nieuprawnionych osób. Wszystkie te komponenty składają się na bezpieczeństwo informacji biznesowych.

Świat zmienia się w błyskawicznym tempie. A wraz z nim używane przez nas technologie. Nowoczesne technologie i nadążanie za szybko zmieniającym się środowiskiem technologicznym wpływają na rozwój firmy. A tym samym na jej prestiż i pozycję na konkurencyjnym rynku.

Cyfrowe rozwiązania zapewniają wysoki poziom konkurencyjności

Cyfrowe trendy wywołują na firmach konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych warunków. Zwłaszcza w zakresie technologicznym. Przedsiębiorstwa wybierają rozwiązania, które pomogą im zwiększyć efektywność działania oraz uzyskać większe zaufanie wśród klientów. Wybierają więc nowoczesne technologie, które adaptują do infrastruktury firmowej i wpisują w ramach przyjętej strategii firmowej. Tworzą się w ten sposób zwinne korporacje, które nie przestają na zastanych i nieaktualizowanych rozwiązaniach, lecz rozwijają się i udoskonalają umiejętności pracowników.

Jakie technologie wybrać dla rozwijającej się organizacji?

 • Sztuczna inteligencja
 • Wirtualna rzeczywistość
 • Digitalizacja danych
 • Rozwiązania przemysłu 4.0
 • Spójne ekosystemy
 • Technologia Blockchain

Przedsiębiorstwa powinny mieć opracowaną strategię biznesową, która uwzględni zapotrzebowanie na cyfrowe technologie. Uwzględnia się w niej metody zabezpieczenia danych przed niepożądanymi sytuacjami, tj. wyciek danych czy dostęp nieuprawnionych osób do zasobów firmowych. W zwinnych przedsiębiorstwach działania są podejmowane adekwatnie do zmieniających się trendów.

Bezpieczeństwo firmy a nowoczesne rozwiązania IT

Opracowanie polityki bezpieczeństwa to aspekt, na który firmy wielokrotnie nie zwracały uwagi. Sytuacja zmieniła się wskutek coraz bardziej wyrafinowanych metod przejęcia danych lub sposobów na zawirusowanie systemu komputerowego.

Jak wiadomo, nie jest łatwo utrzymać i rozwinąć biznes w oparciu o nieaktualne systemy czy przestarzałe, wolno działające oprogramowanie i aplikacje. Firmy wybierają więc rozwiązania, które sprzyjają ich rozwojowi, przyspieszają prowadzone działania oraz zapewniają ciągłość działania.

Obsługa informatyczna przy użyciu nowoczesnych technologii

Wskazanych korzyści nie osiągnie się jednak bez odpowiedniego zabezpieczenia zasobów firmowych. Dlatego też tak dużą popularnością cieszy się outsourcing. Zarząd przekazuje kontrolę nad wybranymi obszarami zewnętrznym ekspertom, którzy posiadają kompetencje do zarządzania zasobami informatycznymi. Firma zyskuje ogromne korzyści – fachowe wsparcie, doradztwo technologiczne oraz udoskonalone rozwiązania, adekwatne do współczesnych trendów.

Norma ISO 27001 opisuje kilkanaście obszarów, które wpływają na fizyczne bezpieczeństwo informacji. W procedurach i politykach bezpieczeństwa zostają wyznaczone działania, które określają, jakie zasoby mają być chronione, przed jakimi zagrożeniami oraz za pomocą jakich metod. Standard bezpieczeństwa informacji opiera się na czterach krokach PDCA. Zapewniając dostępność, poufność i integralność danych.

Co należy określić w standardzie bezpieczeństwa informacji?

 • Kto będzie miał dostęp do wrażliwych danych?
 • Jak będzie przebiegała kontrola dostępu?
 • Jakie podmioty będą odpowiedzialne za administrację systemu?
 • Jakich obiektów dotyczy ochrona?
 • Jakim zagrożeniom należy przeciwdziałać?

W ISO 27001 obowiązuje schemat działania PDCA

PDCA realizuje następujące po sobie fazy: Planuj. Analizuj. Sprawdzaj. Działaj.

Może zawierać się w nim kilka systemów ostrzegawczych:

– SSWIN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

– SKD – System Kontroli Dostępu

– CCTV – monitoring wizyjny

– Zabezpieczenia typu VPN i firewall.

Bezpieczeństwo informacji i efektywność działania w firmie

Ciągłość działania systemu 24/7 jest utrzymywane dzięki synchronizacji wszystkich elementów. Rozpoczynając od projektu rozwiązania, poprzez wdrożenie systemu bezpieczeństwa, aż po bieżący monitoring. Przykładowo kontrola sprawności działania i utrzymania barier ochronnych może odbywać się za pomocą audytu bezpieczeństwa informacji. Wskazuje on optymalnie działające komponenty oraz te wymagające poprawy, wraz z rekomendacjami rozwiązań, które warto wprowadzić do organizacji.

W jaki sposób wdrożyć certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001 i w sposób profesjonalny zarządzać politykami i procedurami IT w firmie?

O tym przeczytacie na naszej podstronie – ISO 27001. Standard Bezpieczeństwa Informacji 

Ataki hakeskie w dużej mierze występują w formie wiadomości przesyłanych na skrzynkę e-mailową. Spam to wirusowe oprogramowanie dołączane do pobieranych programów lub linków wysyłanych z ofertami promocyjnymi. Jest ono celowo przesyłane przez hakera w celu wtargnięcia do systemu firmowego. To tylko kilka możliwych opcji, a jest ich znacznie więcej. Dzisiaj przyjrzymy się rozwiązaniom chroniącym przed atakami i politykom bezpieczeństwa.

Microsoft Defender – antywirus wbudowany w system Windows

W ramach Pakiet Office zyskasz ochronę przed zagrożeniami hakerskimi. Przykładowo Microsoft Defender zapewnia ochronę punktów wejścia i wyjścia przed atakami, które powodują utratę danych. Obsługa zdarzenia przebiega w profesjonalny sposób dzięki automatyzacji i bieżącemu monitoringowi. Ataki hakerskie są więc kontrolowane i odpierane.

Dość często wirusy przenikają do systemu komputerowego przy wykorzystaniu wiadomości e-mailowych. Wirus ukrywa się w postaci linków wiadomości lub załączników, które sugerują zdobycie nagrody czy innych pakietów korzyści. W ramach usługi ATP identyfikuje się listę błędów. Dzięki niej użytkownik dowiaduje się, jakie zagrożenia wykryło oprogramowanie i jakie może spowodować zaburzenia w systemie. Ataki hakerskie podlegają więc profesjonalnej analizie.

Zaawansowana ochrona przed atakami hakerskimi

Jeszcze więcej opcji ochronnych zapewnia usługa Advanced Threat Protection. Active Directory staje się bardziej bezpieczny niż wcześniej. Wykrywane są zagrożenia i potencjalne ataki hakerskie, które mogą naruszyć dane osobowe, a przez co także tożsamość użytkowników. Administrator na bieżąco zostaje poinformowany o możliwych błędach i lukach w systemie zabezpieczeń.

Jak ochronić się przed atakami hakerskimi?

Rozwiązaniem, bez którego praktycznie żadna organizacja po prostu nie obejdzie się, jest backup danych. Również tych przechowywanych w chmurze. Zebrane kopie zapasowe znajdują się w przynajmniej dwóch lokalizacjach. Dzięki czemu firma zyskuje pewność, że bez problemu odzyska utracone dane, nawet jeśli dojdzie do awarii technicznej. Jest to możliwe dzięki funkcji cyklicznego odtwarzania backupu.

Zasada czterech zadań to podstawa, którą warto wprowadzić w każdym przedsiębiorstwie. Pochodzi ona od słów: Plan-Do-Check-Act (Planuj-Wykonuj-Sprawdzaj-Działaj). Dzięki zasadzie PDCA zadania są ustrukturyzowane, co wpływa na ochronę wszystkich zasobów, również przed atakami hakerskimi. Szczególnie zachęcamy do jej stosowania firmy, którym zależy na bezpieczeństwie informacji i ochronie przed niepożądanym dostępem osób z zewnątrz. Nie da się ukryć, że profesjonalnie przygotowana infrastruktura, która jest doskonalona ma zdecydowanie większe szanse na uchronienie się przed atakami hakerskimi niż przeciętny użytkownik, który zrezygnował z ochrony antywirusowej.

Archiwizacja danych to jeden ze sposobów na zachowanie bezpieczeństwa informacji w firmie. Opiera się na tworzeniu kopii bezpieczeństwa i możliwości ich szybkiego użycia po ewentualnej awarii technicznej lub utracie istotnych plików, folderów czy systemów. Takich sytuacji może być naprawdę sporo – błąd ludzki w trakcie operacji nad danymi, nieodpowiednie przepięcie wewnętrznej infrastruktury informatycznej czy wydarzenie losowe, tj. pożar czy powódź.

Co ważne, kopia zapasowa nie dotyczy tylko stacji roboczych. Tworzy się ją również w celu zabezpieczenia dysków, serwerów czy prywatnych laptopów.

Jakie korzyści odniesie firma dzięki archiwizacji informacji?

 •  Ochronę przed utratą ważnych informacji.
 •  Zabezpieczenie przed poniesieniem kosztów finansowych.
 • Wyeliminowanie błędów w zapisie.
 •  Zminimalizowanie możliwości nadpisania informacji.

Polityka wykonywania backupu to standard, który powinna wprowadzić każda firma. Wytwarzanie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa według określonego schematu przyczyni się do zwiększenia efektywności. Zapewni również zwiększenie efektywności i ciągłość działania firmie.

Co możemy zagwarantować w ramach usługi archiwizacja danych?

 • Ustalenie RPO i RTO

– RPO – akceptowalny poziom utraty danych w określonym czasie.

– RTO – czas, w ramach którego podejmiemy działanie i przywrócimy proces do sprawnego działania po wystąpieniu awarii.

 • Wykonywanie cyklicznych aktualizacji
 • Okresowe odtwarzanie backupu
 • Przeprowadzenie kompresji danych
 • Deduplikacja archiwizowanych danych, aby zapobiec utracie miejsca do przechowywania danych.
 • Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa i wydajności działania systemu za pomocą audytów.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych w firmie to już nie tylko trend, lecz wręcz konieczność. Powszechne stało się wprowadzanie środków ochronnych, tj. oprogramowanie antywirusowe czy system firewall. Oprócz bezpieczeństwa systemów i sieci IT, ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo mobilne. Przykładowo, pracownicy mogą podłączyć sprzęt służbowy do sieci firmowej za pomocą bezpiecznego protokołu VPN, co sprzyja ochronie wewnętrznej infrastruktury.

Bezpieczeństwo mobilne jest równie ważne co ochrona systemu informatycznego

Największym problemem okazuje się brak świadomości personelu, co do zagrożeń czyhających na użytkowników smartfonów. Czyli praktycznie każdego pracownika. Wirusy nie dotyczą tylko systemów komputerowych, a przechwyceniu danych sprzyja otwarta sieć firmowa. Przekazanie telefonów służbowych powinno odbywać się zgodnie z polityką bezpieczeństwa, która obowiązuje w firmie. Jednocześnie należy zadbać o ochronę danych biznesowych podczas codziennego używania sprzętu i wykorzystywania go w celach biznesowych. Zaleca się w takim przypadku wprowadzić politykę bezpieczeństwa mobilnego. A także zapewnić nowym pracownikom szkolenia w tym zakresie.

Jak zapewnić bezpieczeństwo mobilne w firmie?

Należy rozpocząć od uzupełnienia polityki bezpieczeństwa o zasady dotyczące bezpiecznego użytkowania smartfonów. W jej ramach należy wymienić potencjalne zagrożenia: możliwość wycieku informacji, przekazanie danych wrażliwych osobom z zewnątrz, zabezpieczenie dostępu do smartfona za pomocą kodu lub identyfikacji odcisku linii papilarnych.

Zaleca się wprowadzenie systemu do centralnego zarządzania przenośnymi urządzeniami oraz oprogramowania do zapobiegania wyciekom danych. W przypadku pierwszego systemu należy wyznaczyć administratora, który będzie czuwał nad poziomem bezpieczeństwa smartfonów używanych w środowisku firmowym. Przede wszystkim w zakresie wykonywania skanów bezpieczeństwa, aktualizacji oprogramowania antywirusowego, wykonywania cyklicznych backupów i synchronizacji systemu z najnowszymi wymaganiami. Administrator systemu kontroluje urządzenia pracownicze oraz zarządza zasobami tj. aplikacje zapewniające ochronę przez wirusami, wyciekami i nieuprawnionym dostępem.

Jakie zagrożenia czekają na użytkowników smartfonów?

Największym problemem okazuje się możliwość wystąpienia zagrożenia podczas korzystania ze smartfona poza siecią firmową. Przykładowo, wirus może dostać się do zasobów smartfona i zacząć je wykorzystywać bez świadomości pracownika, np. uaktywniać się w momencie pracy na określonym aplikacjach lub w czasie najmniejszego zużycia energii.

Okazuje się, że połączenie za pomocą sieci Wi-Fi nie zawsze jest bezpieczne. Zwłaszcza jeśli firma nie zadba o zabezpieczenia połączeń za pomocą WPA2 i obowiązkowe uwierzytelnianie użytkownika poprzez podanie hasła.

Wśród zagrożeń bezpieczeństwa mobilnego znajdują się:

 • malware i trojany
 • cryptojacking
 • phishing
 • fałszywe linki
 • przechwycenie ruchu podczas transmisji danych
 • niekontrolowany dostęp do uprawnień administratorskich
 • nieaktualne oprogramowanie

Cześć wymienionych zagrożeń jest bezpośrednio związanych z nieodpowiednim zachowaniem użytkownika korporacyjnego. Przede wszystkim z brakiem świadomości, co do konieczności cyklicznego aktualizowania aplikacji czy wykonywania i odtwarzania backupu. Kolejną kwestią jest po prostu nieuwaga – klikanie w zawirusowane linki, przeglądanie zasobów niezwiązanych z pracą, omyłkowe wysłanie ważnych danych do nieodpowiednich osób.

Zarząd firmy powinien zatem pamiętać o dwóch rzeczach:

 1. Zadbania o bieżącą kontrolę nad zasobami firmowymi przez profesjonalistę.
 2. Prowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie używania sprzętu firmowego i rozwoju technologii.

Dlaczego firmy inwestują w wirtualizację? Przede wszystkim ze względu na zoptymalizowanie kosztów i zwiększenie wydajności działania systemu. I to bez konieczności zakupu i samodzielnego utrzymania nowego sprzętu. Wirtualizacja systemów wymaga zwiększenia kompetencji wewnątrz zespołu, bądź powierzenia administracji nad infrastrukturą zewnętrzej firmie informatycznej.

Wirtualizacja systemów w firmie

Wirtualne środowisko firmowe znacząco odbiega od tradycyjnego środowiska. Dlaczego? Na jednym serwerze mogą działać minimum dwie maszyny wirtualne, dzięki czemu zwiększają wydajność działania firmy. Bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Umożliwiając jednocześnie na wykonywanie prac w formie zdalnej. Zamiast utrzymania dwóch serwerów jest możliwość wytwarzania w obrębie środowiska wirtualnego i odtwarzania kopii bezpieczeństwa oraz testowania nowych systemów, zanim zostaną wprowadzone na rynek. Wszystkie te operacje odbywają się tylko na jednym serwerze, dzięki czemu zostaje zaoszczędzone miejsce w biurze i zmniejszone koszty związane z poborem energii elektrycznej.

Jak wygląda środowisko wirtualne?

Sposób działania firmy zmienia się wskutek wykorzystania nowoczesnych technologii. Jednym z rozwiązań doskonalących przedsiębiorstwo jest właśnie wirtualizacja systemów. Fizyczne środowisko firmowe wskutek wirtualizacji staje się środowiskiem symulowanym.

Wirtualne środowisko różni się od tradycyjnej infrastruktury informatycznej, dlatego warto poznać podstawowe pojęcia wirtualizacji:

 • Hypervisor – nadzorca, oprogramowanie służące do kontrolowania wirtualnych maszyn. Posiada dostęp do wszystkich systemów i aplikacji, dlatego należy zadbać o jego silne zabezpieczenie.
 • Łatki bezpieczeństwa – funkcja instalowania łatek (zabezpieczenia przed powstawaniem luk). Działa nawet w momencie wyłączenia maszyn. Aplikacje są instalowane w wirtualnym systemie na wirtualnym dysku.
 • Zasady tworzenia maszyn wirtualnych – ujednolicenie zasad tworzenia nowych systemów, metod wykonywania kopii bezpieczeństwa, częstotliwości przeprowadzania skanów bezpieczeństwa.
 • Administrator – czuwa nad wszystkimi zmianami administracyjnymi wprowadzonymi w systemie.

Bezpieczeństwo systemów wirtualnych

Jak widać, wirtualizacja systemów to jedna z metod wpływająca na bezpieczeństwo informatyczne firmy. Wymaga odpowiedniego przygotowania, zakupu oprogramowania adekwatnego do wykorzystywanych zasobów oraz bieżącego monitoringu.

Zapraszamy do zapoznania się z procesem wdrożenia wirtualizacji w firmie.

Więcej informacji – WIRTUALIZACJA SYSTEMÓW

Usługi informatyczne nie oznaczają jedynie kontroli informatyka nad prawidłowym działaniem infrastruktury IT. Prócz stabilnego funkcjonowania oprogramowania i aplikacji istotną rolę odgrywa wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Technologia wpływa przede wszystkim na prężny rozwój firmy. Nowoczesne rozwiązania informatyczne stają się w ten sposób wyznacznikiem sukcesu na rynku.

Nastawienie na innowacyjność to pierwszy krok, który musi podjąć zarząd firmy. Rewolucja dokonała się na przestrzeni lat. Jej efekty widoczne są w praktycznie każdej sferze. Od bankowości elektronicznej, poprzez zakupy online, aż po zawieranie relacji w sieci.

Ciągłość działania firmy to podstawa współczesnego biznesu

Firmy dbają już więc nie tylko o sprawne działania infrastruktury IT. Przede wszystkim nastawiają się na ciągłe doskonalenie posiadanych usług. Inwestycje powinny być dokonywane w przemyślany sposób. Najlepiej w oparciu o strategię firmową, którą opracowują specjaliści. Jest ona tzw. wizją przyszłości – wyznacza, jak będzie wyglądać Twoja firma za kilka lat. Wskazuje również, do jakiej roli pretenduje firma – lidera, a może dostarczyciela usług.

Dokładna analiza pozwoli Ci wyznaczyć odpowiedni kurs dla Twojej firmy. Nie osiągniesz zbyt wiele, jeśli pozostaniesz przy nieaktualnych rozwiązaniach, nie rozwiniesz swoich umiejętności i nie użyjesz w tym celu nowoczesnych technologii. Co ważne, ich zakup nie prowadzi docelowo do sukcesu. Można posiadać rozwinięte rozwiązania technologiczne, ale nieodpowiednio użyte nie doprowadzą do uzyskania oczekiwanych rezultatów. Oczywiście, możesz je utrzymać na odpowiednim poziomie wydajności, ale na pewno nie na konkurencyjnym poziomie. Ogromną pomocą okazuje się wsparcie informatyczne zewnętrznej firmy w formie outsourcingu.

Wiedź prym przy użyciu nowoczesnych technologii

Nowoczesne rozwiązania informatyczne mogą pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces. Nie tylko na rynku. Zwiększenie efektywności, lepsza analiza danych, szybsze działanie procesorów, mniejszy odsetek błędów – to tylko kilka powodów, dla których warto wybrać innowacyjne rozwiązania.

Obsługa informatyczna zewnętrznej firmy ma więc nie tylko działać. Wśród jej zalet wymienia się: brak zakłóceń w systemie informatycznym, szybka transmisja danych, łatwe logowanie się do systemów i aplikacji.

Obecna technologia ma za zadanie rozwijać biznes w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Przykładowo, platformy chmurowe prócz możliwości przechowywania ogromnej ilości danych zapewniają odpowiedni stopień integralności i bezpieczeństwo danych. Podobnie kwestia wygląda w przypadku wirtualizacji.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne są wykorzystywane w celu usprawnienia aplikacji i systemów biznesowych

Każde z nowoczesnych rozwiązań zostaje wyposażone w systemy do wytwarzania backupu. Firma zyskuje w ten sposób przekonanie, że wprowadzone rozwiązane informatyczne jest stabilne i przede wszystkim bezpieczne. Nie da się ukryć, że niewiele osiągnie się bez szczegółowej analizy specjalistów i dobrania rozwiązań bez podpasowania się pod trendy panujące w branży. Również istotny jest stopień rozwoju posiadanych zasobów.

Dopiero profesjonalne rozeznanie pozwoli wybrać odpowiednie rozwiązanie, które zostanie dostosowane do infrastruktury istniejącej w firmie lub zostanie stworzone w celu rozwoju struktury biznesowej. Dlatego też przed podjęciem decyzji o wdrożeniu rozwiązania, zalecamy konsultację ze specjalistą, który dobierze technologię do zapotrzebowania firmy.

Zdarzyło Ci się kiedyś, że straciłeś bardzo ważny projekt? A może plik, nad którym pracowałeś przez kilka miesięcy znajduje się na zniszczonym dysku? Po co martwić się, że nie odzyskasz niezapisanych danych? Jak dobrze wiemy, strach  kosztuje najwięcej. Nie wspominając już o czasie, który musimy poświęcić na naprawienie błędów. Dlatego tak ważny staje się backup danych.

System backupu danych – ochrona informacji biznesowych na wysokim poziomie

Jedną z opcji jest zainwestowanie w oprogramowanie do automatycznego tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa. Firma zyskuje pewność, że jej dane biznesowe znajdują się w przynajmniej dwóch lokalizacjach. Bez zamartwiania się i konieczności poszukiwania fachowca, który odzyska utracone dane i może zawołać za to naprawdę dużą kwotę pieniędzy.

Oczywiście, awarie techniczne mogą zdarzyć się praktycznie każdemu. Bez monitorowania infrastruktury firma nie jest w stanie przewidzieć problemów, które występują na dyskach twardych czy macierzach i w niedalekiej przyszłości doprowadzą do ich zniszczenia. Zdarzają się również wynikające z błędu ludzkiego, np. zmodyfikowanie pliku, zmiana zawartości czy przeniesienie do zewnętrznej bazy. Nie wspominając już o działaniach, które są prowadzone w celu zawirusowania systemu i przejęcia biznesowych danych.

System backupu danych to rozwiązanie, dzięki któremu tworzona jest kopia zapasowa systemu czy pliku w momencie awarii. Umożliwia ich natychmiastowe odtworzenie, bez konieczności inwestowania w usługi naprawcze.

Jakie funkcje spełnia bezpieczna kopia zapasowa?

 • Retencja – możliwość wykonywania replikacji plików w określonym czasie i ustalenia terminu, po którym mogą one zostać usunięte z systemu. To Ty decydujesz, przez ile czasu będziesz przechowywał dane.
 • Automatyzacja – aktualizowanie oprogramowania następuje w automatyczny sposób. Również proces wykonywania i odtwarzania backupu jest przeprowadzany automatycznie według rekomendacji użytkownika, np. kopie plików mogą być kopiowane 1 raz dziennie, a dane z systemu CRM nawet kilka razy dziennie. Dzięki termu zyskujesz pewność, że backup Twoich danych jest aktualne.
 • Funkcja odtworzenia plików po ich utracie, modyfikacji lub skasowaniu.
 • Szybkość procesowania danych – przywrócenie zdolności systemu jest możliwe według czasu, który został zaprogramowany na sprzęcie. Utrata danych może stać się praktycznie niezauważalna, a pliki czy bazy danych odzyskane w ciągu kilkunastu minut.

Jak widać, system wykonywania i odtwarzania backupu jest przydatnym rozwiązaniem podczas prowadzenia biznesu. Spełnia szereg funkcji – przede wszystkim jednak jego zadaniem jest ochrona systemu przed utratą priorytetowych informacji lub ich przejęciem przez nieuprawnione osoby.

Prowadzenie firmy nie jest łatwym zadaniem. Wymaga dużej odpowiedzialności za podejmowane inwestycje oraz nadążania za wciąż pojawiającymi się nowinkami technologicznymi. Przedsiębiorstwo nie jest w stanie wyspecjalizować się we wszystkich obszarach, które są niezbędne do efektywnego prowadzenia działań. Ani tym bardziej zapanować nad awariami wynikającymi z błędów ludzkich czy technicznych. Problem sprawia również utrzymanie infrastruktury firmowej na odpowiednim poziomie. Dlatego też outsourcing procesów biznesowych cieszy się tak dużą popularnością. Jedną z jego odmian jest outsourcing usług informatycznych.

Dobranie abonamentu pod klienta. Wybór outsourcingu usług informatycznych.

Podczas spotkań biznesowych z klientami wielokrotnie podkreślamy, jak ważna jest standaryzacja procesów. Doskonale wiemy, że wdrożenie i przestrzeganie polityk i procedur bezpieczeństwa wpływa na zachowanie ciągłości obsługi i wysoką jakość usług, co przekłada się na operacyjną doskonałość przedsiębiorstwa. Jednolita wizja sprzyja rozwojowi firmy. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja, jeśli każdy pracownik podejmuje własne decyzje, działa na własną rękę, nie zważając na ochronę danych i zaburzając poziom bezpieczeństwa firmy. A wielokrotnie również przyczyniając się do utraty biznesowych informacji. Naprawianie błędów za wszelką cenę nie zawsze działa na korzyść firmy. Naprzeciw kłopotom wychodzi outsourcing usług IT firmy Virtline.

Dlaczego warto zdecydować się na usługę abonamentową?

Świadcząc usługę administracji systemami i sieciami IT stosujemy się do najlepszych praktyk (best practice). Zapewniamy integralność, poufność i dostępność danych oraz stałe wsparcie techniczne zgodnie z umową SLA.

Zdajemy sobie sprawę, że każde przedsiębiorstwo ma własną specyfikę i odmienne podejście do prowadzenia procesów biznesowych. Dla jednej firmy priorytetowe będzie utrzymanie infrastruktury serwerowej i jej stały monitoring, dla drugiej zaś ważniejsze będzie cykliczne przeprowadzanie przeglądów stacji roboczych i wykonywanie audytów bezpieczeństwa. Dlatego ofertę usług abonamentowych dostosowujemy indywidualnie do zapotrzebowania klienta.

Spotkanie z doradcą firmy Virtline ma na celu zidentyfikowanie potrzeb docelowego klienta. Dopytujemy o rodzaj prowadzonej działalności, rozpatrujemy dotychczas występujące problemy techniczne, dowiadujemy się o podjętych wdrożeniach. Analiza oczekiwań klienta i ocena stanu technicznego infrastruktury pozwala nam wyjść z propozycją rozwiązań, które będą adekwatne do posiadanych zasobów i możliwości finansowych firmy.

Spotkanie z doradcą firmy Virtline ma na celu zidentyfikowanie potrzeb docelowego klienta.

Dopytujemy o rodzaj prowadzonej działalności, rozpatrujemy dotychczas występujące problemy techniczne, dowiadujemy się o podjętych wdrożeniach. Analiza oczekiwań klienta i ocena stanu technicznego infrastruktury pozwala nam wyjść z propozycją, adekwatną do zasobów i możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzonej analizie wskazujemy, jakie działania jesteśmy w stanie podjąć i wskazujemy na korzyści, które odniesie klient po wyborze outsourcingu usług informatycznych.

 • Zredukowanie liczby godzin przeznaczanych na aktualizacje systemów i samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych.
  Dział Helpdesk przejmuje rolę administratora, który czuwa nad aktualizacjami oraz monitoruje wydajność działania systemów informatycznych.
 • Skupienie się na kluczowej działalności biznesowej.
  Uzyskanie większej ilości czasu na realizowanie zadań związanych z core business.
 • Ochrona firmy przed atakami zewnętrznymi i wyciekami danych, które mogłyby spowodować zastój w działaniu.
  Firma jest w stanie zaoszczędzić nawet 4-5 dni, które musiałaby poświęcić na uzyskanie dostępu do osoby technicznej, odzyskanie danych, przywrócenie sprawności działania.
 • Szybka reakcja na nieprzewidziane sytuacje i alerty.
  Nasi klienci uzyskują bezpośredni kontakt do naszego działu Helpdesk. Dzięki czemu rozwiązywanie problemów odbywa się zgodnie z umową SLA.
 • Dostęp do całego zespołu informatycznego.
  Nawet w przypadku urlopu osoby odpowiedzialnej za relacje z firmą, pracownicy mogą skierować swoje zapytania do pozostałych członków działu Helpdesk.

Przeprowadzamy profesjonalną analizę techniczną infrastruktury firmy.

Niejednokrotnie zdarza się, że problem tkwi bliżej niż klient myśli. Wadliwie działające oprogramowanie, niezaktualizowany system antywirusowy, nieprzeprowadzanie skanów bezpieczeństwa i audytów informatycznych to dość często pojawiające się problemy w mniejszych przedsiębiorstwach. W przypadku średnich firm i dużych korporacji spotykamy się zaś z częściową specjalizacją działu informatycznego, który potrzebuje pomocy, np. w zakresie zarządzania i utrzymania infrastruktury sieciowej. Dość często zlecany jest również monitoring w celu wykrywania i reagowania na potencjalne anomalie w systemach, aplikacjach czy sieci.

Czemu zatem służy spotkanie z przedstawiciel firmy informatycznej? Rozpoznaniu, jak duże istnieje zapotrzebowanie na pomocą informatyczną zewnętrznej firmy. Wśród możliwości znajdują się:

 • Kompleksowy outsourcing IT nad całą infrastrukturą firmową.
 • Częściowe przejęcie zadań działu IT.
 • Wdrożenie jednorazowych usług, na które istnieje silne zapotrzebowanie.

Jak dobrze wiemy, każdy zlecający usługę chce uzyskiwać rzetelne informacje na temat prowadzonych prac i ilości wykorzystanych godzin na prace administracyjne. Zdajemy sobie sprawę, że klient chce poznać nas jako firmę i dowiedzieć się więcej o naszych usługach. Dlatego proponujemy zorganizowanie spotkania lub wideokonferencji, podczas której poznajemy zapotrzebowanie klienta, a następnie proponujemy rozwiązania, które będą adekwatne do jego oczekiwań i posiadanych zasobów.