Kradzież lub wyciek danych wiąże się dla firmy z wieloma konsekwencjami. Utrata wizerunku, zastój w działaniu, przejęcie patentu to tylko przykłady. Data Loss Prevention to określenie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie atakom skierowanym na wrażliwe dane osobowe oraz biznesowe. Wykrywają niepożądany ruch sieciowy, np. próbę włamania na konto, próbę wprowadzenia zmian w plikach, próbę przejęcia kontroli nad systemem, itd.

Zarządzanie ryzykiem oparte na profesjonalnej polityce bezpieczeństwa

Zarządzanie ryzykiem powinno być prowadzone w sposób profesjonalny. Opiera się na analizie potencjalnego ryzyka i wypracowaniu schematycznych działań podejmowanych w przypadku zauważenia, wykrycia lub podejrzenia zagrożenia czy niestabilności w systemie. Zagrożenia są identyfikowane i klasyfikowane według możliwego negatywnego wpływu na działanie infrastruktury informatycznej. Od poziomu zagrożenia zależy, jak szybko i w jakim zakresie zostanie podjęte działanie mające na celu usunięcie lub zminimalizowanie zagrożenia. Straty firmy powinny być jak najmniejsze, a każdy incydent zapisany w taki sposób, aby w przyszłości pracownicy wiedzieli, jak przeciwdziałać podobnym sytuacjom oraz jak sobie z nimi poradzić.

Rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem są spisywane w ramach polityki bezpieczeństwa firmy, która zawiera informacje o:

– Procesach, które realizuje firma, powiązanych z systemem informatycznym.

– Klasyfikacji potencjalnych zagrożeń.

– Metodach przeciwdziałania zagrożeniom.

– Schemacie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

– Regulaminie przestrzenia wypracowanych standardów działania.

Jak wyglądają etapy zarządzania ryzykiem?

Mniej więcej schemat analizowania zagrożeń skierowanych na system informatyczny przebiega według następujących etapów:

 1. Określenie zasobów informatycznych firmy: urządzeń, oprogramowania, aplikacji, systemów oraz rozwiązań zabezpieczających.
 2. Określenie i klasyfikacja zagrożeń w odniesieniu do posiadanych zasobów.
 3. Wypisanie przyczyn potencjalnego zagrożenia oraz możliwych jego skutków.
 4. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu rozwiązań chroniących przed zagrożeniami.
 5. Prowadzenie bieżącej kontroli nad systemem informatycznym.
 6. Podejmowanie działań przeciwdziałających zagrożeniu – według ustandaryzowanych kroków.

Obsługa informatyczna zawsze jest związana z bezpieczeństwem, ponieważ od zastosowanych rozwiązań informatycznych zależy skuteczność działania firmy oraz rozwój jej procesów biznesowych. Optymalne zarządzanie posiadanymi zasobami pozwala ograniczyć wystąpienie licznych zagrożeń, które są odpierane przez firewalle, systemy IDS/IPS czy oprogramowania antywirusowe oraz antyspamowe. Co ważne, wszystkie te rozwiązania muszą być odpowiednio skonfigurowane i aktualizowane.

Standaryzacja zarządzania ryzykiem IT

Bieżąca administracja nad usługami IT pozwala określić standardowe mechanizmy działania oraz wykryć podatności systemowe i w porę na nie zareagować. Niezbędna jest również świadomość pracowników o możliwych zagrożeniach oraz wiedza o działaniach zapobiegających sytuacjom wystąpienia zagrożenia. Dlatego też szkolenia uświadamiają o ryzyku, z którym związane jest prowadzenie działań biznesowych. Są nimi m.in. ryzyko przetwarzania danych, ryzyko korzystania z platformy chmurowej, ryzyko korzystania z cyberprzestrzeni, ryzyko wykorzystywania komercyjnego oprogramowania biznesowego, ryzyko obrotu finansowego z użyciem elektronicznych środków.

Dążymy do tego, aby spełnić wszystkie oczekiwania naszych klientów. Zawarcie długookresowej współpracy wymaga zaangażowania obydwu stron, dlatego podczas zawierania umowy omawiamy następujące elementy:

– Czas reakcji – maksymalny czas, jaki musi czekać firma na rozwiązanie problemu.

– Zakres obsługi – usługi informatyczne do zrealizowania dla klienta.

– Gotowość serwisowa – okres czasu, jaki gwarantuje firma na realizowanie zadań, może obejmować jedynie kilka godzin w tygodniu, 2-3 godziny w ciągu dnia lub mieć gwarancję pomocy technicznej przez całą dobę.

– Dostępność usługi – warunki do spełnienia, aby przywrócić odpowiednie działanie usług/procesów/sprzętu.

– Formy komunikacji – metody komunikowania się z klientem, np. zgłoszenia przez zdalny system komputerowy, telefonicznie czy SMS. Obowiązywanie schematu zgłaszania problemów oraz ich rozwiązywania i raportowania.

System do obsługi zgłoszeń standaryzuje zakres prowadzonych prac

Nasi klienci chcą wiedzieć, jakie zadania zostały wykonane przez naszych ekspertów. Dlatego zapewniamy dostęp do elektronicznego systemu, w którym mogą zapoznać się ze zrealizowanymi usługami informatycznymi w Krakowie czy zdalnie, czasem ich trwania (momentem rozpoczęcia i zakończenia) oraz zaraportowanymi problemami.

Raportowanie podjętych działań to element niezbędny do wykonania umowy serwisowej. Potwierdzamy w ten sposób, jakie zadania udało nam się wykonać, jakie trudności zostały napotkane w systemie informatycznym oraz jakie dodatkowe prace powinny zostać podjęte, aby system działał na odpowiednim poziomie.

Jakość świadczonych przez nas usług informatycznych jest mierzona poprzez:

– Czas podjęcia reakcji na zgłoszenie.

– Czas poświęcony na wykonanie zadania.

– Najczęściej realizowane usługi w ramach infrastruktury IT.

– Zadania, na które zostało poświęcone najwięcej czasu/

– Ilość zadań wykonanych w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca.

– Ilość standardowych i niestandardowych zgłoszeń klienta.

Każdy raport to cenna informacja dla zarządu firmy, która dysponuje wiedzą o zakresie obowiązków zewnętrznych specjalistów IT oraz wykrytych problemach w systemie informatycznym. Może więc podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu obsługi informatycznej o inne usługi, np. o przeprowadzanie bieżących konfiguracji i aktualizacji systemowych, zakupie nowych technologii czy zwiększeniu czasu na obsługę informatyczną.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Specjalista IT może być od zarządzania urządzeniami sieciowymi, serwisowania sprzętu, aktualizacji oprogramowania, wykonywania backupu, przygotowywania projektu technologicznego, itd. Możliwości jest naprawdę wiele. Wszystko zależy od potrzeb firmy oraz złożoności infrastruktury, jaką posiada.

Bez względu na branżę, wielkość firmy oraz zakres pełnionych usług najważniejsze jest dla nas zadowolenie klienta. Dlatego wszystkie powierzone nam zadania wykonujemy według najlepszych praktyk, z zadbaniem o bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz jej bieżący rozwój.

Okazuje się, że redukcja kosztów znalazła się dopiero na 5 miejscu jako wskazywany powód przejścia biznesu do chmury. Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na ten krok, ponieważ odbierają chmurę za innowacyjne rozwiązanie do zarządzania firmą. Chodzi przede wszystkim o szybkość wprowadzania nowych produktów i usług na rynek. Migracja do chmury zapewnia dostęp do zasobów biznesowych bez względu na czas i obszar przetwarzania danych.

Na kolejnych miejscach znalazły się: niezawodność platformy chmurowej oraz zwiększanie przychodów biznesowych. Firmy stawiają nie tylko na przeniesienie infrastruktury firmowej do chmury. Jeszcze większą uwagę przykładają do formy cyfrowego komunikowania się z użytkownikami, klientami, kontrahentami, itd.

Każde przedsiębiorstwo może obrać inny model migracji danych do chmury

Rzadko które przedsiębiorstwo przenosi wszystkie swoje zasoby do chmury. Częściej zdarzają się sytuacje, że przyjmują rozwiązania chmurowe, jednak część danych przetwarzają we własnym środowisku na firmowych serwerach. Dzielą więc zakres przetwarzania danych – na przechowywane w lokalizacji wewnętrznej oraz magazynowane u zewnętrznego dostawcy chmury.

Od jakich czynników zależą koszty migracji danych do chmury?

 1. Strategii wdrożenia chmury – w tym wybranego modelu platformy chmurowej.
 2. Planu wejścia i ewentualnego wyjścia z chmury.
 3. Wybranego dostawcy usług chmurowych.
 4. Sposobu, czasu i miejsca przechowywania danych – dostarczanie know-how, strategiczne doradztwo hostingodawcy, innowacyjność rozwiązań.

Pomoc techniczna w formie bieżącego monitoringu oraz aktualizacji leży po stronie hostingodawcy

Do jego zadań zalicza się:

 • Bieżące przeprowadzanie aktualizacji udostępnianych zasobów.
 • Dbanie o aktualność i udoskonalanie zabezpieczeń.
 • Wykrywanie luk i podatności systemowych i ich niwelowanie.
 • Pomoc w migracji danych do chmury z innej platformy.

Migracja do chmury to współczesny trend

Przejście z modelu on-premise na chmurę staje się coraz bardziej popularne.

Chmura to miejsce, w którym dane są silnie zabezpieczone. Firmy przenosząc dane do chmury, zwiększają odporność na utratę danych wskutek nieprzewidzianych sytuacji, tj. awarie czy pożary w serwerowni. Pozostają w posiadaniu praw do danych biznesowych, czyli nie muszą obawiać się, że hostingodawca będzie rościł sobie do nich prawa. Jednocześnie na platformie chmurowej każda firma zyskuje swobodę w zakresie konfigurowania i administrowania udostępnianymi zasobami, co daje szerokie pole działania.

Zainteresowanych migracją danych do chmury lub szukających wsparcia w konfiguracji usług chmurowych, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Oprogramowanie open source to znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie mają odpowiednich funduszy na wdrożenie profesjonalnego, komercyjnego oprogramowania. A także dla programistów, którzy zamierzają przetestować skuteczność działania wybranych rozwiązań bądź też planują wprowadzenie rozwiązania o podobnych funkcjonalności.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania oprogramowania open source

W oprogramowaniu otwartym, czyli oprogramowaniu open source istnieją luki, które są podatne na ataki cyberprzestępców. Dlaczego tak się dzieje?

Takie oprogramowania powstają wskutek prac wykonywanych przez różnych programistów – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Jeszcze bardziej jest skomplikowana kwestia wprowadzania poprawek do oprogramowania open source. Ze względu na to, że mają otwarty kod źródłowy, zmiany może wprowadzić praktycznie każdy użytkownik mający do niego dostęp.

Aktualizacje oprogramowania open source nie są wykonywane na bieżąco, zatem użytkownik nie może liczyć na to, że oprogramowanie zawsze będzie bezpieczne i zapewni efektywne działanie. Nie jest zapewniane również bieżące wsparcie IT przez twórców oprogramowania, ponieważ niemożliwe jest wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za utworzenie i rozwój tego oprogramowania.

Nieaktualizowane oprogramowanie open source a ryzyko dla prowadzenia biznesu

Dość często prace nad oprogramowaniem open source zostały zakończone. A skoro nie są wprowadzane aktualizacje ani nie są monitorowane sytuacje odbiegające od normy, to podatność ataku na oprogramowanie zwiększa się kilkukrotnie. Tym samym przetwarzane dane biznesowe są zagrożone. Mogą zostać przechwycone przez cyberprzestępców, zmienione lub udostępnione bez wiedzy i zgody administratorów.

Skoro nie są przeprowadzane aktualizacje, nie są weryfikowane zabezpieczenia ani nie są udoskonalane funkcje działające w ramach oprogramowania. Co prawda, w dalszym ciągu oprogramowanie open source może realizować działania, których oczekuje użytkownik. Jednak luki zaczną się rozszerzać, jeśli użytkownik ani nie prowadzi bieżącego monitoringu zagrożeń ani nie podejmuje niezbędnych działań naprawczych

Aby zwiększyć bezpieczeństwo firmy korzystającej z otwartego oprogramowania zaleca się prowadzenie działań mających na celu:

Wykrywanie podatności – wskazywanie wąskich gardeł, wykrywanie wadliwych funkcjonalności i niesprawności w działaniu kodu źródłowego.

Priorytetyzacja zagrożeń – nadanie ważności poszczególnym fragmentom kodu oraz wyświetlanie alertów w oparciu o zaistniały poziom zagrożenia w celu podjęcia działań naprawczych.

Eliminacja podatności – podjęcie działań naprawczych w celu wyeliminowania zaistniałych luki lub błędów mogących wystąpić w przyszłości w działaniu oprogramowania.

Oprogramowanie open source nie jest łatwo ochronić przed atakami cyberprzestępczymi. Dlatego też jego wybór powinien być przemyślany. Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się na wprowadzenie oprogramowania opartego na otwartym kodzie źródłowym, warto przyjrzeć się funkcjonalnościom tego oprogramowania oraz zakresowi ochrony. Najlepiej zrobić to z pomocą profesjonalistów, którzy na bieżąco będą dbali o bezpieczeństwo oprogramowania.

Od lipca 2022 r. zaczną obowiązywać opłaty za korzystanie z pakietu G Suite, który jest stosowany w wielu przedsiębiorstwach. Zmiany rozpoczną się stopniowo – w maju konta zaczną być przenoszone do Google Workspace.

G Suite przestanie być darmowy

Google od kilku tygodni wysyła do przedsiębiorców e-maile z komunikatem o planowanym wycofaniu darmowej usługi G Suite, czyli pakietu z wieloma aplikacjami biznesowymi dla użytkowników biznesowych. Największy problem migracji do Google Worksapace – kwestia użycia własnej domeny firmowej w Google, która dotychczas była darmowa. Jeśli przedsiębiorstwa zdecyduje się na pozostanie przy bezpłatnej wersji, straci możliwość używania niestandardowej domeny i zamiast np. michal.mazurek@juice.com zacznie obowiązywać domena michal.mazurek_juice@gmail.com. Czyli konto straci status firmowy i zacznie przypominać adres e-mailowy prywatnego użytkownika. Dodatkowo przedsiębiorca nie będzie mógł zarządzać kontami wielu użytkowników – przestanie pełnić funkcję administratora.

Kwestia płatności przejścia do wersji premium

Od lipca 2022 r. za 1 konto Gmail przedsiębiorcy będą zobowiązani do opłaty 23 zł.

Google obiecuje rabaty – być może początkowo będzie można spodziewać się obniżenia tej ceny o połowę.

Aby konto nie zostało zawieszone, będą konieczne do podjęcia następujące kroki.

 1. Samodzielne przeniesienie konta do Google Workspace lub poczekanie, aż automatycznie wykona to Google.
 2. Pozostanie przy dotychczasowym pakiecie lub rozszerzenie pakietu.
 3. Wskazanie informacji rozliczeniowych.

Jeśli te kroki nie zostaną wykonane konto zostanie zawieszone, a po 60 dniach użytkownicy utratą dostęp poczty elektronicznej e-mail, kalendarza oraz innych przydatnych funkcji.

Koniec ery bezpłatnego korzystania z poczty elektronicznej G Suite

Taka informacja to spore zaskoczenie dla przedsiębiorców, którzy od lat korzystają z darmowej wersji G Suite, który dawał szereg możliwości. Zwłaszcza jeśli do domeny było podłączonych wiele pracowników. Aby nie odstraszyć użytkowników od planowanych zmian, Google zachęca do skorzystania z nowych pakietów w Google Workspace.

4 pakiety Google Workspace dla biznesu

Dlaczego Google zachęca do rozszerzenia pakietu?

Przede wszystkim Google podkreśla kwestię bezpieczeństwa danych klienta oraz nastawienie na ciągły rozwój usług biznesowych. Sugeruje, że dzięki zmianom przedsiębiorcy zyskają więcej miejsca na przetwarzanie danych oraz dostęp do profesjonalnych narzędzi prowadzenia biznesu. Migracja nastąpi bezpłatnie. Ale oznaczać będzie konieczność ponoszenia opłat za użytkowanie każdego konta pracownicznego, czyli dostęp do poczty e-mail oraz powiązanych z nią usług, tj. Google Drive.

Zainteresowanych pomocą przy migracji i administracji pocztą elektroniczną, zapraszamy do kontaktu.
Podpowiemy najlepsze rozwiązania – adekwatnie do Państwa potrzeb biznesowych.

Problemem dla wielu firm jest wprowadzenie i synchronizacja usług informatycznych. Ciągły rozwój cyfrowych rozwiązań przemysłu 4.0 wymaga zmiany podejścia do zarządzania biznesem. Dotychczas niepołączone ze sobą komponenty infrastruktury nie będą ze sobą efektywnie współpracować. Niezbędne staje się zsynchronizowanie i dostosowane do pracy wielu usług informatycznych w ramach jednego systemu informatycznego lub całej infrastruktury IT (w wielu firmach bardzo złożonej).

Synchronizacja usług informatycznych bez względu na lokalizację, czyli tzw. rozproszenie zasobów IT

Informatycy analizują poprawność działania połączonych ze sobą usług, dbają o ich bieżące aktualizacje oraz szybkość wymiany danych. Synchronizacja usług informatycznych i ich dostosowanie do siebie decyduje o ciągłości i efektywności działania firmy, dlatego tak ważna jest stała kontrola nad następującymi zasobami informatyczne i ich bieżące zarządzanie:

 1. Infrastruktury informatycznej: sieci, serwery, pamięć masowa – służą do pracy na danych i komunikacji między różnymi urządzeniami.
 2. Infrastruktury do łączności: okablowanie sieciowe i połączenia między urządzeniami.
 3. Infrastruktury fizycznej: urządzenia odpowiadające za zasilanie, chłodzenie, wilgotność w serwerowni lub w biurze.
 4. Infrastruktury aplikacyjnej: oprogramowania biznesowe i aplikacje (komercyjne, open-source, dedykowane).

Nawet 99% problemów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informatycznego następuje wskutek indywidualnego błędu pracownika

Aby zapewnić ochronę usług sieciowych, niezbędne jest zatem profesjonalne skonfigurowanie zapory sieciowej oraz prowadzenie bieżących szkoleń dla zespołu. Technologie zmieniają się tak szybko, że wymagają pogłębiania wiedzy oraz bieżącej obsługi w celu przewidywania niestabilności i jak najszybszemu reagowaniu na nie.

Wśród zasad zarządzania ryzykiem IT wymienia się:

 • Określenie metod wykrywania luk w systemie bezpieczeństwa i analizowania szkodliwości przesyłanych plików.
 • Wyznaczenie zasad ochrony zasobów, tj. skanowanie portów czy rozpoznawanie i odpieranie ataków.
 • Stosowanie ustandaryzowanych metod do rozpoznawania użytkowników logujących się do systemu/aplikacji.
 • Monitorowanie poprawności łączności i przetwarzania danych pomiędzy urządzeniami IT.

Dlaczego firmy decydują się na synchronizację usług informatycznych?

 1. Są nastawione na ciągły rozwój IT.
 2. Zamierzają polepszyć jakość obsługi użytkowników.
 3. Chcą mieć pod stała kontrolą zabezpieczenia infrastruktury IT.
 4. Dbają o ciągłość działania powiązanych ze sobą aplikacji, programów i systemów biznesowych.
 5. Zmierzają do poprawy wydajności przepływu danych.

O tym, jak przeprowadzić synchronizację usług informatycznych i jakie rozwiązania informatyczne zastosować w tym celu, chętnie opowiedzą nasi eksperci. Zapraszamy do kontaktu i śledzenia artykułów na naszym blogu.

Na to pytanie warto odpowiedzieć już dziś. Dlaczego? Ponieważ na wysypiskach śmieci czy w otwartej sieci są znajdywane poufne dokumenty zagrażające bezpieczeństwu Twojego biznesu. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu komputerowego to pierwszy krok, który możesz podjąć, aby zabezpieczyć się nie tylko przed atakami. Również przed niewłaściwym obiegiem informacji wewnątrz firmy.

Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów biznesowych – kilka przydatnych praktyk

W każdej firmie powinny obowiązywać i być na bieżąco aktualizowane polityki i procedury bezpieczeństwa. W ich ramach należy spisać:

 • Metody przetwarzania danych.
 • Uprawnienia administratorskie.
 • Sposoby niszczenia dokumentów papierowych i elektronicznych.
 • Charakter pracy zdalnej – metody połączenia z siecią firmową i zastosowane bezpieczne metody komunikacji.
 • Częstotliwość wykonywania audytów i testów bezpieczeństwa sieci, serwerów i systemów.
 • Badanie poziomu wydajności i efektywności działających urządzeń sieciowych.

To tylko przykładowe działania, które wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa biznesowego. Jest ich oczywiście znacznie więcej. W dużej mierze wprowadzone procedury i polityki bezpieczeństwa zależą od charakteru prowadzonej działalności – branży, form działania, metod przetwarzania danych, itd.

W 2020 r. liczba elektrośmieci wyniosła 53,6 mln ton. Szacuje się, że w 2030 r. liczba elektrośmieci może osiągnąć nawet 74 mln ton

Uregulowanie zabezpieczeń systemu informatycznego i jego bieżąca kontrola to niezbędne działania, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych biznesowych. Wprowadzenie nowoczesnych technologii, bez uregulowania kwestii bezpieczeństwa komponentów systemu IT, może przyczynić się do zwiększenia ryzyka zaistnienia zagrożeń, m.in. w formie ataków lub szpiegostwa. Dzieję się tak, ponieważ zwiększa się liczba urządzeń podłączonych do sieci i rośnie częstotliwość przetwarzania danych, a co za tym idzie może wystąpić więcej wąskich gardeł, czyli słabości w systemie. Dlatego tak istotne podczas wdrożeń, związanych z modernizacją infrastruktury IT, jest kilkukrotne przeprowadzanie testów i zweryfikowanie błędów w działaniu technologii czy słabych punktów w systemie w celu ich eliminacji.

Jakie działania podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa w biznesie?

Analiza pod kątem bezpieczeństwa systemu powinna obejmować zarówno kwestie techniczne, jak i obszar zachowania pracowników podczas realizacji codziennych procesów, m.in. związanych z przetwarzaniem danych biznesowych.

O tym, jak zarządzać bezpieczeństwem infrastrukturą IT oraz jakie prace są niezbędne w celu utrzymania ciągłości działania biznesowego, chętnie opowiedzą nasi eksperci. Zapraszamy do kontaktu.

Wszystkie zadania wykonujemy według SLA, czyli wyznaczamy docelowy termin dostarczenia usługi i dążymy do jego zapewnienia. Jest to forma, w której określamy podstawowe zadania do zrealizowania wobec klienta i poziom świadczonych usług informatycznych. Zapewniamy dostęp do narzędzi IT i realizujemy wyznaczone w umowie metody działania.

Jakie punkty zawieramy w umowie SLA?

 • Bieżąca obsługi informatyczna na stacjami roboczymi, serwerami i siecią.
 • Zakres prac prowadzonych nad utrzymaniem docelowego poziomu jakości sprzętu i usług IT.
 • Terminy przeprowadzania cyklicznych audytów, konserwacji sprzętu i wykonywania aktualizacji systemowych.
 • Metody komunikacji z klientem.
 • Czas reakcji na naprawę wykrytych błędów.

SLA podpisujemy zarówno przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych, jak i w ramach outsourcingu IT

W umowie SLA są zawarte również dodatkowe usługi serwisowe, na które może zostać przewidziany inny czas reakcji. Szybkość podjęcia działania zależy od poziomu zagrożenia, które może przybrać np. formę alertów. Dużą rolę przy wyznaczeniu czasu reakcji odgrywa również wybrany pakiet usługi. Na podstawie ustaleń wiemy, ile godzin zostanie przeznaczonych na bieżącą obsługę informatyczną, ile godzin na wdrożenia i w związku z tym, ile potrzebujemy czasu na podjęcie reakcji w celu naprawy błędów lub awarii i usprawnienie działania komponentów infrastruktury IT.

Obsługa zapewniania w ramach umowy SLA to nie tylko prace wdrożeniowe, kontrole i konserwacyjne. Usługodawca zobowiązuje się również do przygotowywania raportów o zakresie usług, które zobowiązał się wykonać dla klienta.

W raporcie są zawierane następujące informacje:

 • Historia zgłoszeń – liczba i czas reakcji.
 • Poziom efektywności działających usług.
 • Liczba prac związanych z aktualizowaniem/serwisowaniem sprzętu biznesowego.

Na podstawie raportu klient uzyskuje bieżące informacje o podjętych pracach przez informatyków. Ustala w ten sposób, czy zewnętrzna firma wywiązała się z umowy SLA i jakie konkretnie działania wykonała.

Sieć 5G to sieć, która wzbudza zainteresowanie wśród przedsiębiorców i indywidualnych użytkowników. Jest to piąta generacja sieci telekomunikacyjnych, która umożliwia połączenie ogromnej ilości urządzeń w jednym czasie. Znacząco wpływa na rozwój Internetu Rzeczy, czyli połączenia urządzeń z siecią w celu prowadzenia ich bieżącego monitoringu oraz usprawniania działania.

Czym różni się od popularnej sieci 3G czy sieci LTE czwartej generacji?

Prace nad siecią 5G trwają zdecydowanie dłużej niż nad poprzednimi generacjami sieci. Sieć 5G to skutek wieloletnich działań nad usprawnieniem sieci LTE. Prace nie skupiły się na ewolucji stosowanych protokołów sieci. Zamknięte protokoły transmisji danych zostały zastąpione przez nowoczesne protokoły, interfejsy API oraz mechanizmy chmurowe. Doprowadzono w ten sposób do zwiększenia wydajności usług, co bezpośrednio przekłada się na szybszą transmisję danych oraz zwiększenie odporności na przeciążenia i zawahania sieciowe.

Jakie korzyści daje sieć 5G?

 • Szeroki zasięg usług.
 • Wyższa wydajność działających usług.
 • Większa przewidywalność i odporność sieci.
 • Znacznie niższy wskaźnik opóźnień, nazywany ultraniskimi opóźnieniami.
 • Elastyczny model zarządzania usługami.
 • Precyzyjne pokrycie sygnałem obszarów.
 • Obsługa komunikacji w modelu M2M, czyli machine to machine.

Jak będzie chroniona sieć 5G?

W sieci 5G nie wystarczy jedynie ochrona samej sieci. Rozwiązania zabezpieczające powinny objąć transmisję danych, jak i wszystkie punkty styczności. Ochrona dotyczy całej infrastruktury informatycznej, ponieważ wiąże się z udostępnieniem szeregu usług biznesowych na zewnątrz w celu połączenia się z innymi urządzeniami. Aby sprawnie korzystać z aplikacji i programów webowych oraz łączyć się z użytkownikami spoza lokalnej sieci, zaleca się wyznaczenie procedur bezpieczeństwa, które uwzględniają przepisy prawa oraz najlepsze praktyki (best practice).

Przedsiębiorstwom nie wystarczy samo wdrożenie sieci 5G. Coraz więcej firm decyduje się na profesjonalną obsługę usług sieciowych, która obejmuje analizę wymagań, przygotowanie i realizację projektu oraz jego bieżące utrzymanie. Specjaliści weryfikują poprawność i stabilność działania usług sieciowych, zgodność postępowania z politykami i procedurami bezpieczeństwa oraz dbają o kwestie administracyjne, tj. ochrona konta i systemu firmowego.

Z pewnością takie usługi okażą się niezbędne w obliczu zmian, które będą związane z wejściem sieci 5G do biznesu.

Urządzenia i usługi informatyczne można ze sobą połączyć bez względu na lokalizacje, czyli tzw. rozproszenie zasobów IT. Informatycy analizują poprawność działania połączonych ze sobą usług, dbają o ich bieżące aktualizacje oraz szybkość wymiany danych. Synchronizacja i dostosowanie do siebie usług informatycznych decyduje o ciągłości i efektywności działania firmy, dlatego tak ważna jest stała kontrola nad następującymi zasobami i ich bieżące zarządzanie.

Usługi informatyczne są monitorowane w celu utrzymania ciągłości działania

 1. Infrastruktury informatycznej: sieci, serwery, pamięci masowej, które służą do pracy na danych i komunikacji między różnymi urządzeniami.
 2. Infrastruktury do łączności: okablowanie sieciowe i połączenia między urządzeniami.
 3. Infrastruktury fizycznej: urządzenia odpowiadające za zasilanie, chłodzenie, wilgotność w serwerowni lub pomieszczeniach biurowych.
 4. Infrastruktury aplikacyjnej: oprogramowania biznesowe i aplikacje (komercyjne, open-source, dedykowane).

Problemem dla wielu firm jest wprowadzenie i zsynchronizowanie ze sobą rozwiązań cyfrowych. Internet Rzeczy wymaga zmiany podejścia do zarządzania biznesem. Dotychczas niepołączone ze sobą komponenty infrastruktury nie będą ze sobą współpracować, jeśli nie zostały dostosowane do pracy w ramach jednego systemu informatycznego lub całej infrastruktury IT (w wielu firmach bardzo złożonej).

Nawet 99% problemów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informatycznego następuje wskutek indywidualnego błędu pracownika. Aby zapewnić ochronę usług sieciowych, niezbędne jest zatem profesjonalne skonfigurowanie zapory sieciowej oraz prowadzenie bieżących szkoleń dla zespołu. Technologie zmieniają się tak szybko, że wymagają pogłębiania wiedzy oraz bieżącej obsługi w celu przewidywania niestabilności i jak najszybszemu reagowaniu na nie.

Wśród zasad zarządzania usługami informatycznymi wymienia się:

 • Określenie metod wykrywania luk w systemie bezpieczeństwa i analizowania szkodliwości przesyłanych plików.
 • Wyznaczenie zasad ochrony zasobów, tj. skanowanie portów czy rozpoznawanie i odpieranie ataków.
 • Metody do rozpoznawania użytkowników logujących się do systemu/aplikacji.
 • Techniki identyfikowania urządzeń i poprawności połączeń występujących pomiędzy nimi.

Aby firma działała sprawnie, potrzebuje stałej kontroli nad działaniem usług informatycznych. Bieżący monitoring komponentów infrastruktury IT pozwala uniknąć zastojów w prowadzonych pracach oraz zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Synchronizacja usług informatycznych pozwala połączyć ze sobą wybrane komponenty infrastruktury IT, co przekłada się na szybszy przepływ danych i elastyczne zarządzanie nimi. A co za tym idzie, każdy pracownik uzyskuje dostęp do aktualnych danych, które są przetwarzane w bezpieczny sposób.