Dobra obsługa informatyczna nie polega jedynie na reagowaniu na kryzys i problemy w firmie. Jest to szereg działań ukierunkowanych na rozwój Twojej firmy przy pomocy nowoczesnych narzędzi. Oprócz standardowej, doraźnej pomocy technicznej, nasz outsourcing IT obejmuje m.in.:

  • Profesjonalną instalację oraz konfigurację sieci
  • Optymalizację pracy na stanowiskach komputerowych
  • Nadzór nad bezpieczeństwem firmy
  • Szkolenia pracowników
  • Doradztwo informatyczne
  • Stałą analizę potrzeb pod kątem rozwiązań stymulujących rozwój firmy.

Virtline - Outsourcing IT, bezpieczeństwo IT

Wszystkie usługi informatyczne realizujemy zgodnie z metodologią Agile i ITIL, a także standardami ISO 27001.