Administracja systemami Linux i Windows

Wszystkie wdrożone systemy i usługi wymagają stałej opieki profesjonalistów, aby zapewnić im sprawne i bezpieczne funkcjonowanie. Administracja systemami informatycznymi składa się z  czterech istotnych aspektów, wśród których wymieniamy: działania prewencyjne, monitorowanie, weryfikowanie i reagowanie na zdarzenia.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w obsłudze systemów Linux, Windows i macOS.

Doradzamy klientom rozwiązania i czuwamy nad ich wdrożeniem oraz bieżącą obsługą. Mając na względzie zachowanie ciągłości działania.

W ramach administracji systemami informatycznymi specjaliści firmy Virtline wykonują następujące usługi:

1. Zarządzanie aktualizacjami – aktualizacje zawierają poprawki związane ze sprawnością działania infrastruktury, a także łatają wykryte zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów IT. Istotne wydaje się zweryfikowanie, czy dana aktualizacja jest w pełni kompatybilna z posiadanym sprzętem i oprogramowaniem, zanim zostanie ona wdrożona.

2. Zapisywanie przypadków odbiegających od normy – rekomendujemy przeprowadzanie cyklicznych weryfikacji logów systemowych. Nasi inżynierowie, doświadczeni w działaniach związanych z bezpieczeństwem systemów IT, są w stanie przeprowadzić je szybko i starannie.

3. Wykonywanie przeglądów kopii bezpieczeństwa – poddajemy regularnym przeglądom backup, który dopiero odpowiednio przygotowany może być zakwalifikowany jako wartościowa część systemu bezpieczeństwa w firmie. Przeglądy stanowią jeden z podstawowych elementów administracji systemami informatycznymi.

4. Prowadzenie monitoringu informatycznego usług – bieżąca obserwacja systemów i sieci pozwala na kontrolowanie niepokojących zmian. Dzięki zastosowaniu monitoringu IT administrator natychmiast zostaje poinformowany o konieczności podjęcia działania w przypadku istniejącego zagrożenia.

Administracja systemami Linux i Windows Administracja systemem Windows