Kiedy rozpocząć myślenie o wprowadzeniu usług bezpieczeństwa? Z pewnością wcześniej niż oficjalnie zacznie działać firma. Ochrona danych biznesowych powinna być już uwzględniona w strategii biznesowej – zwłaszcza metody zabezpieczające przed zagrożeniami typu atak hakerski, wyciek informacji czy manipulacja socjotechniczna, stosowana w celu wyciągnięcia danych. Usługi bezpieczeństwa to inwestycja w ciągłość działania firmy na najbliższe lata.

Jakie wprowadzić zabezpieczenia sieciowe w firmie?

W strategii biznesowej określa się potencjalne problemy, na jakie narażona jest firma. Od czynników technicznych, przez czynniki ludzkie, aż po czynniki naturalne. Wiemy, że nie jest to proste zadanie. Zwłaszcza dla przedsiębiorców dopiero rozkręcających biznes lub planujących przebranżowienie. Każda działalność wymaga zaplanowania i wprowadzenia środków ostrożności, m.in. w formie polityk i procedur bezpieczeństwa informacji. Ważnym punktem są zabezpieczenia, dzięki którym firma zapewni bezpieczeństwo, integralność i  spójność danych. W strategii IT wymienia się obszary (tzw. punkty styczności), w obrębie których może dojść do przecieku oraz obszary, które posiadają niski poziom odporności na zawirusowanie systemu czy przedostanie się nieuprawnionych osób do systemu firmy.

Usługi bezpieczeństwa systemów IT – 1 krok do sukcesu firmy

Aby nie doszło do wycieku informacji czy złamania haseł dostępowych, wprowadzamy zabezpieczenia w sposób wieloetapowy. Rozpoczynamy od weryfikacji bezpieczeństwa systemu w firmie (za pomocą audytu bezpieczeństwa lub testów penetracyjnych). W przypadku nowego klienta analizujemy wymagania branży, w której działa oraz wypytujemy o oczekiwania wobec docelowej infrastruktury IT. Współpracę zaczynamy od złożenia propozycji na wprowadzenie zabezpieczeń urządzeń sieciowych oraz umożlwiających transmisję danych, zwłaszcza na zdalne połączenia. Zwracamy uwagę na zaopatrzenie się w oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe oraz oprogramowanie monitorujące i odpierające ataki na system.

Jak możemy pomóc nowym klientom? Zacznijmy od omówienia usług bezpieczeństwa IT

Dla naszych klientów przygotowujemy i realizujemy projekty z zakresu bezpieczeństwa informacji – przy użyciu rozwiązań informatycznych. Do przykładowych działań podejmowanych przez dział Helpdesk firmy Virtline możemy zaliczyć:

  • Konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Zaprojektowanie nowej infrastruktury sieciowej w firmie
  • Dostosowanie obecnej infrastruktury do wymogów bezpieczeństwa
  • Zakup i instalacja oprogramowania, licencji, sprzętu
  • Wdrożenie rozwiązań chroniących przed zagrożeniami w sieci wewnętrznej i w sieci zewnętrznej
  • Realizacja usługi monitorowania sieci firmowej

Plan strategiczny realizujemy w celu zapewniania ochrony całego systemu, jak i poszczególnych jego elementów. Infrastruktura to nie tylko sprzęt, ale również aplikacje, panele webowe, platformy chmurowe i szereg innych narzędzi, którym należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony. Tylko tak przyjęte nastawienie umożliwia prowadzenie sukcesywnie biznesu.

Co piąte przedsiębiorstwo w badaniach prowadzonych przez Fortinet zapowiedziało, że utrzyma część stanowisk w formie zdalnej. W ostatnich miesiącach praca przestała być postrzegana jako miejsce, do którego należy codziennie przyjeżdżać. Obecnie to praca zdalna stanowi czynność zawodową, którą można wykonywać z każdego miejsca w zgodzie z procedurami bezpieczeństwa i kodeksu pracy.

Inne czasy, nowe spojrzenie na pracę zdalną

Praca zdalna sprzyja efektywności pracowników, którzy otrzymują więcej swobody i w wielu przypadkach dość elastyczny czas pracy. Home office to forma dostosowana do potrzeb człowieka, a nie człowiek dostosowany do stanowiska pracy. Praca zdalna bywa przyjemna, jednak nie należy zapominać o zapewnieniu ochrony zasobów firmowych. Bezpieczeństwo danych nadal pozostaje na pierwszym miejscu.

Istotnym czynnikiem staje się nabywanie umiejętności cyfrowych wśród personelu. Zwłaszcza w zakresie administracji zasobami firmowymi na odległość w bezpieczny sposób. Teoria to jedno, praktyka drugie. Dlatego szkolenia online dotyczące metod zabezpieczania danych oraz sposobów ochrony przed hakerami, spamem czy atakami socjotechnicznymi stały się bardzo modne. I pożyteczne dla całej firmy, ponieważ pracownicy zyskują z każdym dniem większą świadomość na temat czyhających zagrożeń – zarówno w sieci wewnętrznej, jak i w szeroko rozumianym Internecie.

Nowe rozwiązania w czasach pandemii

W ostatnich miesiącach popularność zyskały nowe technologie automatyzujące codzienne prace, kontrolujące przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz reagujące na nietypowe zmiany w kontekście działania sprzętu czy oprogramowania.

Praca zdalna to wiele wymagań do spełnienia przez pracodawcę. Dotyczą zapewnienia dostępu do aplikacji i narzędzi niezbędnych do realizowania codziennych zadań zawodowych, jak i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Na brak czujności tylko czekają cyberprzestępcy, którzy szybko wykrywają luki i przedostają się do infrastruktury firmowej w przeróżnych celach. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest przeniesienie zasobów firmowych do chmury. Zwłaszcza tych projektów i dokumentów, na których przeprowadzane są operacje przez pracowników.

Przechowywanie danych w chmurze umożliwia połączenie się z firmą z różnych miejsc, a także edycję nad jednym dokumentem w czasie rzeczywistym przez kilka osób. Skoro praca odbywa się w dużej mierze na odległość, warto zainwestować w rozwiązanie chmurowe, które zapewni wydajność działania sieci oraz wysoki poziom zabezpieczeń. Przy czym można ograniczyć dostęp pracowników tylko do wybranych obszarów sieci, z których na co dzień korzystają – z możliwością ich rozszerzenia przed administratora.

Również w zakresie pobierania aplikacji i programów należy zachować szczególną ostrożność. Zwłaszcza, że pracownicy mają tendencje do pobierania programów z niesprawdzonych źródeł. Dlatego nowo zatrudnionych pracowników trzeba uświadamiać o ryzyku wynikającym z użytkowania sieci.