Audyt informatyczny

Co to jest audyt informatyczny?

Audyt to metoda weryfikacji zabezpieczeń posiadanych przez firmę. Polega na sprawdzeniu czy sieci, serwery oraz inne komponenty infrastruktury informatycznej działają w pożądany sposób. Dostarcza szczegółowych informacji na temat rozwiązań chroniących firmę przed atakami i wyciekami danych oraz zapewniających integralność i sprawność zachodzenia wszystkich procesów powiązanych z systemami informatycznymi.

Audyt możemy nazwać przeglądem poprawności działania systemu informatycznego.

Jak przeprowadzić audyt informatyczny?

Audyt informatyczny w praktyce, czyli 4 kroki podejmowane przez naszych ekspertów w celu weryfikacji infrastruktury informatycznej klienta.

Każdy audyt jest przeprowadzany przez minimum dwóch audytorów, którzy:

  1. Zbierają informacje dotyczące systemów informatycznych oraz metod realizacji procesów biznesowych w siedzibie klienta.
  2. Analizują zebrane informacje w siedzibie firmy Virtline.
  3. Przygotowują raport z zaleceniami zmian.
  4. Omawiają z klientem raport, wskazując na słabości i mocne strony infrastruktury informatycznej.

Audyt weryfikuje bezpieczeństwo i efektywność działania systemu informatycznego. Obejmuje aspekty techniczne oraz administracyjne. Celem jest wykrycie podatności systemu na ataki hakerskie oraz potencjalnych zagrożeń, które mogą spowodować utratę danych przez firmę.

Przykładowy audyt z zakresu bezpieczeństwa obejmuje następujące elementy:

– Metody ochrony danych osobowych, m.in. zarządzanie dostępem, logowanie użytkowników, uprawnienia do panelu administracyjnego.

– Zarządzanie systemami na stacjach roboczych.

– Zarządzanie oprogramowaniem, m.in. biznesowym, antywirusowym, antyspamowym.

– Techniki monitorowania systemu, użytkowników, zagrożeń, itd.

– Częstotliwość i poprawność wykonywania i odtwarzania systemu kopii bezpieczeństwa.

– Zgodność działania z międzynarodowymi normami ISO, np. 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji).

– Metody działania podejmowane przez pracowników w wyniku wystąpienia awarii.

W oparciu o zebrane informacje oceniamy poziom odporności systemu IT na zagrożenia.

To tylko przykład audytu informatycznego. Weryfikujemy również poprawność działania serwerów oraz sieci .

Ile kosztuje audyt informatyczny?

Koszt audytu zależy od zakresu przeprowadzenia audytu, który może obejmować całą infrastrukturę IT lub tylko jej pewien wycinek, np. audyt serwerów, audyt sieci, audyt aplikacji, audyt dostępu, itd.

Przygotowując wycenę dla klienta, bierzemy pod uwagę:

– Liczbę specjalistów przeprowadzających audyt.

– Liczbę stanowisk komputerowych, serwerów, urządzeń sieciowych znajdujących się w siedzibie firmy.

– Zakres weryfikacji infrastruktury IT.

– Cel realizacji audytu.

– Czas trwania audytu.

Każdy audyt kończymy przygotowaniem szczegółowego raportu

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy infrastruktury informatycznej firmy przechodzimy do spisania wykrytych błędów i rekomendujemy adekwatne technologie do ich rozwiązania. W raporcie zawieramy następujące informacje o:

– Poprawności działania infrastruktury informatycznej – podatności systemowe, błędy, wąskie gardła, niepoprawna konfiguracja, brak aktualizacji, itd.

– Poziomie realizacji procesów w zgodzie z polityką bezpieczeństwa.

– Konieczności podjęcia działań naprawczych wobec wykrytych podatności systemowych.

– Rozwiązaniach informatycznych, dzięki którym firma zwiększy poziom bezpieczeństwa i zapewni profesjonalne zarządzanie danymi.

Audyt informatyczny dostarcza klientowi wiedzę na temat funkcjonowania jego infrastruktury informatycznej

Dajemy wskazówki dotyczące usprawnienia działania systemów i sieci oraz proponujemy wdrożenie rozwiązań, dzięki którym firma:

– Zwiększy poziom bezpieczeństwa.

– Zminimalizuje ryzyko wystąpienia awarii.

– Będzie mogła na bieżąco weryfikować poprawność działania usług.

– Zwiększy dostępność i wydajność sieci.

– Wdroży rozwiązania chroniące przed zagrożeniami.

– Wprowadzi profesjonalną politykę zarządzania bezpieczeństwem IT.

Celem audytu jest sprawdzenie czy firma wykorzystuje zasoby informatyczne w efektywny i bezpieczny sposób. Rezultatem jest szczegółowy raport z rekomendacjami zwiększenia bezpieczeństwa firmy i usprawnienia realizowanych działań. Firma zyskuje więc wiedzę o stanie działania systemu informatycznego oraz otrzymuje profesjonalne wskazówki dotyczące optymalizacji działania infrastruktury IT.